Segmentacja rynku - Notatki - Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Segmentacja rynku - Notatki - Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Cracow University of Economics

RTF (32 KB)
1 strona
944Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z analizy rynku opisujące segmentację rynku.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku oznacza podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.Przy segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i rynku dóbr zaopatrzeniowych występują różnice. Poprawnie wyodrębniony segment rynku powinny charakteryzować następujące cztery cechy: - mierzalność, - rozległość, - dostępność, - wrażliwość.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument