Feminizm, termin stosowany do opisu kobiecej wyższości - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

Feminizm, termin stosowany do opisu kobiecej wyższości - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

PDF (132 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
533Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii dotyczące feminizmu, terminu stosowanego do opisu kobiecej wyższości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Feminizm - termin stosowany do opisu kobiecej wyższości

Feminizm - termin stosowany do opisu kobiecej wyższości.

Definicja feminizmu obejmuje zarówno doktrynę równych praw dla kobiet ( w praktyce zorganizowany ruch na rzecz praw kobiet), jak i ideologię społecznych przeobrażeń których celem jest: • społeczna równość • powstanie świata który byłby światem także dla kobiet • analiza przyczyn i czynników ucisku kobiet • jest ideologią wyzwolenia kobiet, bowiem istotą wszelkich nurtów feministycznych jest

przekonanie: " iż kobieta cierpi niesprawiedliwość z powodu własnej płci"

Z perspektywy filozoficznej istotne jest umieszczenie świadomości feministycznej w kontekście kulturowym - ukazanie przekształceń dokonujących się we współczesnej świadomości: - rozumienie takich kategorii jak : tolerancja, wolność, różnorodność, dialog, indywidualizm itp. W historii kultury zachodniej dominowały trzy przekonania na temat mężczyzn i kobiet psychologiczne i seksualne natury mężczyzn i kobiet są całkowicie odmienne ; mężczyźni z natury są płcią dominującą, czyli lepszą; różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami i dominacja męska są uwarunkowane przez naturę. Do połowy XIX wieku to naturalne uwarunkowanie postrzegane było zwykle w kategoriach religijnych, jako nieodłączna część wielkiego boskiego aktu stworzenia. Od połowy XIX wieku zaczęto kobiety postrzegać w kategoriach naukowych, jako element biologicznego - czy też ukształtowanego przez ewolucję - dzieła stworzenia. Pierwsza fala ruchu feministycznego nie tylko doprowadziła do ustanowienia podstawowych praw publicznych dla kobiet , ale również po raz pierwszy ujawniła niezgodność pomiędzy obowiązującą ideologią a rzeczywistym traktowaniem kobiet. Poczynając od lat sześćdziesiątych bieżącego stulecia , druga fala ruchu feministycznego jeszcze mocniej pobudziła świadomość społeczną , demaskując i nazywając " seksizmem " - każdą politykę i wszelkie działania wyraźnie dyskryminujące ze względu na płeć. Ta druga fala feminizmu stopniowo uzmysłowiła ludziom, że ograniczanie dostępu kobiet do uczelni czy wypłacanie im za taką samą pracę wynagrodzeń niższych niż mężczyznom nie jest naturalnym wymogiem związanym z biologiczną i historyczną rolą kobiety jako żony i matki, lecz nieuzasadnioną formą dyskryminacji opartej na przestarzałych stereotypach kulturowych.. O ile transformacja świadomości społeczeństwa była głęboka na przestrzeni ostatnich stu pięćdziesięciu lat, o tyle ukryte założenia dotyczące płci i rodzaju pozostają zakorzenione w praktykach i normach społecznych i kulturowych oraz w psychice jednostek, niedostrzegalnie i systematycznie, z pokolenia na pokolenie, powielając schemat męskiej dominacji.

Siła tradycji i stereotypów jest tak potężna, że ulegają jej zarówno mężczyźni, jak i same kobiety.

Feminizmów jest wiele w dziejach kolejno po sobie - każdy z nich na swoje dzieje. Licząc tylko historię samego ruchu ( półtora wieku ) Feminizm rozpatrywany jako ruch społeczny , o określonych aktywnościach, ideach programowych, formach, metodach ,taktykach działania , doje wiedzę o strategiach represji .

docsity.com

Feminizm radykalny - klasa kobiet niższa od klasy mężczyzn na podstawie kulturowych różnic, dyskryminacja rasowa , klasowa, patriarchalność ( system władzy i dominacji mężczyzn ). Feminizm liberalny - osobista wolność kobiet, prawa dla kobiet, dostęp do edukacji i właściwej opieki zdrowotnej. Osobisty rozwój i indywidualne spełnienie nie mogą być ograniczane przez role płciowe. Feminizm socjalistyczny - kobiety w państwie kapitalistycznym są obywatelkami drugiej kategorii. System dominacji nad kobietami wynika z konkretnych męskich interesów, to mężczyźni stworzyli sieć instytucji aby tę dominację utrzymać. Feminizm chrześcijański- dwa stereotypy kobiety " Ewa łamiąca zakazy kusicielka, przekracza wszelkie ustalone granice" " Maria dziewica, której wizerunek wciela macierzyństwo i posłuszeństwo " Wszystkie wymienione wyżej ruchy i prądy feministyczne , oraz inne , od pewnego czasu brane są w nawias jako feminizm białych kobiet i feminizm czarny, latynoski, afrykański, arabski, azjatycki - czyli ten który nie rozumie specyfiki sytuacji innych ras , narodów i kultur.

Dziś trudno uwierzyć że kobiety to znosiły. Żadnych swobód obywatelskich. Zakaz wstępu na większość uniwersytetów. Strój jak średniowiecznego rycerza. Prokreacja bez radości, zajście w ciążę jak ruletka. Pranie na tarze. I władza męża . Kobieta której nie udało się dobrze wyjść za mąż, była zrujnowana finansowo i społecznie. Stara panna otoczona pogardą. Od roku 1900 kobiety przeszły kawał drogi, znacznie dłuższy niż mężczyźni My kobiety jeszcze nie jesteśmy wyzwolone , ciągle mamy gorsze szansę w życiu niż mężczyźni mniejsze możliwości samorealizacji, spełniamy funkcje podrzędne w stosunku do mężczyzn .Jak jest obecnie - Czego chcemy my feministki: • Chcemy by każdy mógł być tym , czym chce, być, • żeby każdej kobiecie nie wtłaczano na siłę " łoża ", " matek Polek "," ladacznic ", " kur

domowych ", • kobiety powinny uwolnić się od męskiej dominacji we wszystkich dziedzinach , a

praktyki seksualne są jedną z nich, • seks uważamy za moralnie dozwolony tylko wtedy gdy nie idzie w parze z tradycyjnymi

rolami związanymi z dominacją mężczyzn • żeby każdego mężczyzny nie przymuszano gwałtem do pełnienia ról: dzielnych,

szlachetnych,, obrońców ojczyzny, cwanych, agresywnych, zawsze odnoszących sukcesy. • chcemy kobiecości przywrócić cały jej blask, • prawa do bycia kobiecym, męskim, • wychowywania dzieci przez oboje rodziców, • zapewnienia formalnej równości, • równych praw i obowiązków - w tym równy podział obowiązków i praw w małżeństwie, • pełnienia wielu ról publicznych, • należytego szacunku i uznania, • równe płace i prawo do pracy, • przyznanie kobietom wykonującym prace domowe bądź społeczno - użyteczne,

wynagrodzenia ( porównywalnego z zarobkami mężczyzn w sferze publicznej ), • oświaty seksualnej, • zdominować rolę mężczyzny - łowcy - eksponując role kobiety, • nie podoba nam się dysproporcja płci wśród bohaterów historycznych, twórców

wynalazków, wybitnych uczonych i artystów ( usprawiedliwieniem jest jedynie to ,że historię dotychczas opisywali głównie mężczyźni ),

docsity.com

• kształcie się kobiety, róbcie kariery, nie dajcie się nabrać na rzekomy luksus siedzenia w domu, rodzenia kolejnych dzieci i czekania na pana męża z gorącym obiadkiem. Bądźcie dumne, mądre, rzetelne i znajcie swoją wartość.

Co mówią mężczyźni o nas kobietach: • rozumiemy was kobiety ale potrzebujemy stabilnego systemu rozdziału ról, korzystamy

na tym wszyscy - wy może mniej, ale taki wasz los. • kobiety służebnice z natury, • rodzicielki - biologia • to wy macie być opiekunkami , pielęgniarkami, wychowawczyniami dzieci , za jednym

zamachem całych rodzin, • to wy musicie dbać o to by partner był elegancki, atrakcyjny, szczęśliwy, by mógł w

domu znaleźć azyl po stresującej pracy. Uważam że źle na tym obecnym systemie wychodzą dzieci ( nadopiekuńczość i jednostronność, wychowywania przez same matki) przez to całe społeczeństwo jest słabsze psychicznie. Źle wychodzi cała ludzkość zdominowana przez typowo męski agresywny, nieprzyjazny dla środowiska typ politycznej i gospodarczej mentalności, dopuszczenia kobiet do polityki, to my kobiety mogłybyśmy załagodzić obyczaje i uratować przed katastrofą - prawda .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument