Hotelarstwo  - Notatki - Turystyka - Część 1, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Hotelarstwo - Notatki - Turystyka - Część 1, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce

PDF (171 KB)
4 strony
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające hotelarstwo; usługi hotelarskie. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem:

Hotelarstwo:

– społecznie zorganizowana działalność usługowa, polegająca na udzielaniu gościnności osobom przyjezdnym (Witkowski).

- społecznie zorganizowana działalność gospodarcza, która ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywających czasowo poza swoim gospodarstwem domowym (Szostak)

- działalność polegająca na udzieleniu gościny w celach zarobkowych (Szostak)

Gościnność:

- zapewnienie bezpieczeństwa pobytu

- zapewnienie wygody co najmniej takiej jaka oczekiwana w związku z nazwą i kategorią obiektu /namiastka pobytu we własnym domu

- stworzenie dobrej atmosfery pobytu/ zależy od kwalifikacji i poziomu pracowników

Baza noclegowa - obiekty noclegowe oferujące podróżnemu nocleg w pokoju lub innym pomieszczeniu, wszystkie miejsca muszą podlegać wspólnemu zarządowi na zasadach komercyjnych

Obiekt noclegowy - nieruchomość służąca stale lub czasowo przyjezdnym do celów noclegowych:

- ogólnodostępny

- z ograniczoną dostępnością

Usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnodostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych (np. sprzedaż posiłków)

Ustawa o usługach turystycznych...

- świadczenie usługi przez zakład hotelarski (Turkowski)

Usługa hotelarska – użyteczny i zbywalny produkt niematerialny, wytwarzany w wyniku wykonywania czynności przez kadry hotelu przy użyciu jego urządzeń, w celu zaspokojenia potrzeb bytowych przebywających w nich gości (Sidorkiewicz).

Cechy usług hotelarskich (w sensie ustawy):

nie podlegają koncesjonowaniu

● nie wymagają uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

● wymagane jest zgłoszenie działalności do ewidencji obiektów hotelarskich, która jest prowadzona niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy również rolników)

● wymagane jest spełnienie określonych minimalnych wymogów

● zabronione jest używanie nazw zastrzeżonych dla odpowiedniego rodzaju i kategorii

Obiekty w których są świadczone usługi hotelarskie (w sensie ustawy), dzielimy na:

obiekty hotelarskie/ baza hotelarska

● inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie/ baza uzupełniająca (parahotelarska)

Obiekt hotelarski – budynek bądź zespół budynków lub urządzeń terenowych, których głównym zadaniem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywających poza stałym miejscem zamieszkania, w szczególności w nich zakwaterowanych (Sidorkiewicz).

Hotel – obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów (Ustawa o usługach turystycznych).

Jednostka mieszkalna – zespół pomieszczeń w części pobytowej składający się z pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno – sanitarnego, elementów uzupełniających (aneks kuchenny, balkon, jadalnia itd.). Pełni funkcje:

wypoczynku dziennego i nocnego

zabiegów higieniczno – sanitarnych

pracy oraz nauki

żywienia

życia rodzinnego i towarzyskiego

Osoby przebywające na terenie hotelu:

Hotelarz – osoba przygotowana zawodowo do pracy w hotelu i czynna w nim zawodowo, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Gość hotelowy – każda osoba zatrzymująca się w hotelu, która już zawarła umowę hotelową lub wniosła rzeczy

Passant – szczególny przypadek gościa hotelowego, który korzysta z dowolnych usług i produktów obiektu hotelowego, ale nie z usług noclegowych.

Umowa hotelarska – umowa zawarta między klientem hotelu a obiektem hotelarskim, dotycząca świadczenia usług, regulująca prawa i obowiązki wynikające z najmu lokalu i nieruchomości oraz umowy przechowywania i zlecenia.

- jest to porozumienie zawarte między gościem hotelowym a hotelarzem, w którym uzgodnione są trzy podstawowe elementy: rodzaj pokoju, cena oraz czas pobytu gościa

Żargon hotelowy

Polskie odpowiedniki słów angielskich(nie zawsze udane):

odźwierny – portier, doorman

kierownik – manager

brygadzista – supervisor

konsjerżka - pani świetlicowa

zabukować (ang. book a room);

wczekować (ang. check in);

wyczekować (ang. check out);

konfirmacja (ang. confirmation);

kanselacja (ang. cancellation);

całkowicie zabukowany (ang. fully booked);

być sprzedanym (ang. be sold out);

walk-iny – (ang. walk-in guests);

non-showy – (ang. non-show guests);

tipowa pensja – (ang. tip salary);

być na desce/froncie – (ang. work at the desk front);

bipować – (ang. beep someone);

mieć gościa na linii – (ang. to have a guest on the line);

refreszować bakety – zbierać karty meldunkowe ze specjalnych pojemników umieszczonych na recepcji (ang. refresh the boxes/buckets);

zafajlować – zaksięgować/położyć we właściwym miejscu (ang. File)

iść na hotel – iść do części hotelowej ogólnie dostępnej dla odwiedzających (lobby, restauracje; ang. to be at the front of the house/ on the hotel);

deparczery – goście opuszczający hotel (ang. departure);

coffee brejki – przerwy na kawę (ang. coffee breaks);

respektować DND – zwracać uwagę na wywieszki "Proszę nie przeszkadzać" (ang. respect DNDs = DO NOT DISTERB).

gościowi coś wisi - gość nie zapłacił jeszcze całego rachunku

zrobić generała - zrobić dokładne sprzątanie pokoju

wyrzucić grupę z rannego serwisu - ominąć niektóre pokoje w rannym sprzątaniu pokoi

zabukować prezydenta - zarezerwować apartament prezydencki

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument