Charakterystyka banków - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Charakterystyka banków - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (150 KB)
7 strona
538Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: charakterystyka banków. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Lokata-polega na ulokowaniu pieniędzy czyli wydatkowaniu na zakup nieruchomości

(towarów) i praw majątkowych w celu zabezpieczenia wartości kapitału w czasie i osiąganiu

z niego dochodów. Potocznie przez lokatę rozumie się ulokowanie oszczędności w bankach

funduszach powierniczych papierach wartościowych , a także w złocie i kosztownościach

,coraz częściej w dziełach sztuki. Termin lokata używany jest jako synonim pieniężnego

terminu depozytu bankowego.

Charakterystyka Banków

1.Bank Milenium

Bank Millennium powstał w 1989 roku jest więc rówieśnikiem polskiego wolnego rynku i

demokratycznych przemian ustrojowych. Od początku prywatny, korzystając z możliwości

jakie stworzył rynek kapitałowy, rozwijał się w iście sprinterskim tempie dotrzymując kroku

swoim Klientom.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi

wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i

bankowość elektroniczną

Misja Banku Milenium :

 Potrzeby i satysfakcja każdego Klienta jest uzasadnieniem i motorem wszelkich

naszych działań, inwestycji i wprowadzanych innowacji.

 Życie Klientów jest dla źródłem wiedzy, jak pełniej zaspokajać indywidualne

potrzeby i wspierać realizację zbiorowych projektów i ambicji.

 Silne przekonanie, że zawsze można lepiej, każe stale szukać nowych dróg i z

wyprzedzeniem kształtować przyszłość.

 Ambicją jest, aby efekty pracy natychmiast pozytywnie przekładały się na jakość

życia osób, które z nich korzystają

Millennium TFI - Szeroka gama funduszy inwestycyjnych, plany oszczędnościowe, IKE;

produkty dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta Towarzystwa jest

skierowana do wszystkich osób chcących systematycznie gromadzić i pomnażać oszczędności

oraz do firm poszukujących efektywnych form lokowania wolnych środków finansowych.

Oferta ta obejmuje również programy emerytalno - oszczędnościowe (III filar).Sprzedaż

jednostek uczestnictwa funduszy Millennium prowadzona jest w oddziałach Millennium,

Millennium PRESTIGE, internetowym serwisie transakcyjnym Millenet, sieci POK

Millennium Domu Maklerskiego

Millennium Dom Maklerski - Profesjonalne usługi maklerskie dostępne w ogólnopolskiej

sieci oddziałów oraz za pośrednictwem serwisu internetowego. W chwili obecnej Millennium

Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z kapitałami własnymi na poziomie 15,5 mln zł, zalicza się

do największych przedsiębiorstw maklerskich w Polsce. Właścicielem kapitału

przedsiębiorstwa jest Bank Millennium SA. Millennium Dom Maklerski bierze czynny udział

w obsłudze pierwotnego i wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Obecnie Millennium

Dom Maklerski obsługuje około 46 000 rachunków inwestycyjnych. Millennium Dom

Maklerski stwarza swoim Klientom szansę optymalnego wykorzystania możliwości, jakie w

chwili obecnej daje polski rynek kapitałowy, zarówno w sferze pozyskiwania środków

kapitałowych, jak i ich efektywnego lokowania. Pierwotny rynek papierów wartościowych

należy do priorytetowych obszarów działalności Millennium Domu Maklerskiego. Pion

Transakcji Rynku Kapitałowego proponuje swoim Klientom pełną obsługę procesu

pozyskiwania kapitału, począwszy od wstępnych analiz poprzez przygotowanie odpowiednich

instrumentów finansowych, aż do momentu wprowadzenia walorów Emitenta do publicznego

obrotu. Na mocy umów zawartych z emitentami Millennium Dom Maklerski wykonuje

zadania animatora dla 12 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Millennium Leasing - Profesjonalne usługi leasingu środków transportu, maszyn i

urządzeń oraz nieruchomości. Spółka rozpoczęła działalność 28 marca 1991 roku, jako jedna

z pierwszych firm leasingowych w Polsce i od początku istnienia znajduje się w ścisłej

czołówce krajowych towarzystw leasingowych. Klientami Spółki są zarówno największe

przedsiębiorstwa, jak też średnie i mniejsze firmy oraz osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą. Spółka współpracuje z wieloma dostawcami przedmiotów,

prezentując Klientom atrakcyjną ofertę, przygotowaną na podstawie wspólnych promocji.

Millennium Leasing prowadzi profesjonalną obsługę w ponad 40 placówkach handlowych na

terenie całego kraju. Oferta Spółki jest dostępna także u Doradców Bankowych w

Regionalnych Centrach Współpracy z Klientami Banku Millennium S.A. oraz w sieci

oddziałów Millennium Biznes.

1.1 Lokaty w Banku Milenium

Lokata SuperProcent - z oprocentowaniem 6% w skali roku na 3 miesiące. Lokata ta to

pewnie ulokowane oszczędności. Oprocentowanie naliczane jest już od pierwszego dnia, a do

jej założenia wystarczy 1000zł.

Główne korzyści Lokaty SuperProcent:

 atrakcyjne i stałe oprocentowanie 6% w skali roku na lokacie 3 miesięcznej

 bardzo wysokie oprocentowanie naliczane już od 1 dnia

 duża dostępność lokaty - min. kwota tylko 1000 zł

 dodatkowo możliwość ulokowania środków - na 6 lub 12 miesięcy, przy również

bardzo wysokim oprocentowaniu

 brak jakichkolwiek opłat i prowizji związanych z otwarciem produktu

Lokata Millennium jest przeznaczona dla Klientów indywidualnych pragnących ulokować

oszczędności w bezpieczny sposób i uzyskać atrakcyjne, gwarantowane oprocentowanie przy

jednoczesnym dostępie do środków.

Lokata Millennium jest bardzo atrakcyjna zarówno dla Klientów lokujących środki na 1

dzień, jak i Klientów pragnących ulokować środki na znacznie dłuższy okres – nawet do 12

miesięcy. Lokata Millennium dostępna jest w PLN, USD, EUR, GBP. Założenia lokaty na:

15-dni, 1, 2, 3, 6 i 12-miesięcy, jak również na niestandardowy okres: od 1 do 15 dni, 16 - 31

dni, 32 - 61 dni, 62 - 92 dni, 93 - 183 dni i 184 - 366 dni.

Jakie są główne korzyści Lokaty Millennium?

 atrakcyjne, stałe oprocentowanie podczas całego okresu trwania lokaty,

 możliwość wyboru dowolnego okresu oszczędzania – nawet na 1 dzień!

 możliwość wycofania środków w dowolnym momencie,

 wszystkie informacje widoczne na comiesięcznym wyciągu bankowym

zawierającym pełną informację o saldach i operacjach na wszystkich posiadanych

lokatach

 brak opłat za otwarcie lokaty minimalna wartość lokaty – tylko 500 PLN / 200

USD, EUR, GBP

Lokata Millenet- lokata o najwyższym oprocentowaniu. Korzystne lokowanie nadwyżki

wolnych środków, możliwość wyboru terminu i oprocentowania lokaty, stałe oprocentowanie.

Lokata Millenet jest terminowym rachunkiem oszczędnościowym denominowanym w PLN,

USD, EUR lub GBP.

Aukcja Lokat Terminowych to nowy produkt umożliwiający wszystkim użytkownikom

Millenetu wybranie warunków dla lokat terminowych. W czasie trwania Aukcji Klient składa

ofertę, w której deklaruje z jakim oprocentowaniem i na jaką kwotę chciałby założyć lokatę

terminową. Jeśli oferta będzie w puli wygrywającej to automatycznie zostanie założona lokata

terminowa na warunkach zaproponowanych przez Klienta.

2. Bank Eurobank

Bank powstał jako autorski projekt Mariusza Łukasiewicza. Swoją działalność rozpoczął

we wrześniu 2003 roku wprowadzając na rynek usług finansowych nową jakość i nowe

standardy.

Od czerwca 2005 roku Eurobank należy do grupy Societe Generale - jednej z czołowych

instytucji finansowych w strefie Euro, która zatrudnia ponad 92 tysiące osób i obsługuje

ponad 16 milionów klientów detalicznych w 32 krajach

Misją Eurobank jest oferowanie prostych i dostępnych usług kredytowych. Eurobank

koncentruje się na kredytach detalicznych. To na nich budowana jest wartość banku, w sensie

zarówno finansowym, jak i wizerunku marki. Eurobank oferuje proste i dostępne usługi

kredytowe: proste, czyli takie, które można otrzymać szybko, przy zachowaniu minimum

formalności, o zrozumiałych dla każdego procedurach, dostępne, czyli takie, które trafią do

jak największej ilości różnych grup odbiorców. Oznacza to, że Eurobank musi dostosowywać

się do potrzeb kredytowych swoich Klientów na wszelkich polach, których nie zaspokajają

konkurenci.

Eurobank nie chce być bankiem oferującym Klientom pełną paletę produktów ani

bankiem "pierwszego wyboru". Nie chce być też bankiem dla jednej, określonej grupy

docelowej.

Trzy produkty strategiczne Eurobank to:

 kredyt konsumpcyjny,

 karta kredytowa

 kredyt hipoteczny.

Koncepcja sklepu z usługami finansowymi zakłada przepakowywanie trzech produktów

strategicznych i tworzenie ich mutacji dla różnych grup odbiorców.

Pozostałe produkty - takie jak depozyty, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia,

bankowość internetowa - oferowane są przez Eurobank w celu zapewnienia Klientom

komfortu korzystania z usług finansowych w jednym banku.

2.1 Lokaty Eurobank

Lokata Terminowa- oprocentowanie stałe lub zmienne, minimalna kwota lokaty wynosi

200 zł minimalny okres, na jaki można ulokować pieniądze, to 7 dni, maksymalny 36

miesięcy lokata terminowa może być odnawialna, istnieje też możliwość kapitalizacji odsetek

lokatę w każdej chwili możesz założyć we wpłatom niskim kosztem funkcjonowania

Eurobanku oprocentowanie jest konkurencyjne w stosunku do innych ofert rynkowych

.Środki zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Lokata dynamiczna- zakłada się na 12 miesięcy, można ją trzymać dłużej lub zakończyć

wcześniej bez straty odsetek ,oprocentowanie zależne jest od rzeczywistego czasu trwania

lokaty (im dłuższej trwa lokata, tym wyższe oprocentowanie) , minimalna kwota lokaty

wynosi 200 zł , lokatę w każdej chwili założyć we wpłatomacie , dzięki niskim kosztom

funkcjonowania Eurobanku oprocentowanie jest konkurencyjne w stosunku do innych ofert

rynkowych .Środki zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz

Gwarancyjny.

Lokata Negocjowana- możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania ,lokatę

można założyć na dowolną ilość dni - od 7 do 365 ,minimalna kwota lokaty wynosi 50 000 zł

, lokata negocjowana nie jest odnawialna , dzięki niskim kosztom funkcjonowania Eurobanku

oprocentowanie jest konkurencyjne w stosunku do innych ofert rynkowych .Środki

zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Lokata Odsetki z Góry- odsetki do dyspozycji już w dniu założenia lokaty ,minimalna

kwota lokaty wynosi 200 zł ,środki lokujesz na 3 miesiące ,możliwość założenia lokaty w

placówkach Banku oraz przez Internet ,lokata nieodnawialna.

3. Bank Bgż

Bank Bgż powstał w 1919 r., jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, od lat

zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Specjalizuje się

w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Mocną stroną banku, jest zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych. Rozwijając

współpracę ze swoimi partnerami społecznymi, staje się dla nich zaufanym pewnym

partnerem. BGŻ wspiera i propaguje przedsięwzięcia o charakterze długofalowym.

Celem strategicznym banku jest dalszy wzrost efektywności. Ponadto, wzmocnienie

wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, dynamiczny rozwój sieci placówek,

szczególnie w mniejszych miastach oraz wzbogacanie oferty produktowej.

Bank BGŻ, od lat konsekwentnie angażuje się we wspieranie działalności organizacji

charytatywnych i proedukacyjnych, angażuje się w inicjatywy społecznie użyteczne. W

sposób szczególny, bo poprzez autorski program „Klasa BGŻ”, swoje działania adresuje do

zdolnych, ambitnych, otwartych na świat młodych ludzi, którzy borykając się z

przeciwnościami życia codziennego wykazują ponadprzeciętny talent i pasję intelektualną.

Bank dysponuje siecią 282 oddziałów oraz 20 kas zewnętrznych.

Udostępnia bezprowizyjnie ponad 2700 bankomatów w całym kraju. Klienci mają do

dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się

poprzez zaawansowane technologie informatyczne - system bankowości internetowej eBGŻ,

obsługę telefoniczną TeleBGŻ oraz Home Banking.

Strategia Banku BGŻ na lata 2008-2012

Zgodnie ze strategią przyjętą na lata 2008-2012 zamierzamy m.in.:

 umocnić swoją pozycję w pierwszej dziesiątce największych banków

uniwersalnych w Polsce i przekroczyć 5 proc. udziału w rynku

 zwiększyć skalę działalności

 dynamicznie rozwijać sieć placówek, przede wszystkim w mniejszych miastach

 wzmocnić pozycję lidera w świadczeniu usług bankowych dla sektora rolno-

spożywczego

 rozwijać ofertę produktową o rozwiązania tworzone ściśle do potrzeb naszych

Klientów

 wykorzystać wsparcie inwestora strategicznego – Grupy Rabobank

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument