Stopy procentowe, raty - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok
panna_ania
panna_ania15 marca 2013

Stopy procentowe, raty - Ćwiczenia - Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, Notatki'z Matematyka Finansowa. University of Bialystok

PDF (101 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
552Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej: stopy procentowe, raty; zadania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

MFiU informatyka i ekonometria

praca domowa 3 - semestr letni 2011/2012 8 maja 2012

1. Renta składa się z 30 równych miesięcznych rat płatnych z góry. Nominalna stopa procentowa z kapitalizacją miesięczną wynosi 15%. Jaka powinna być wysokośc raty, aby wartość końcowa renty wyniosła 10 tys. zł?

2. Kredyt w wysokości 6000 zł udzielony na początku roku ma być spłacony trzema ratami na koniec, odpowiednio, pierwszego, trzeciego i czwartego kwartału w wysokości, odpowiednio, 2500 zł, 2600 zł i X zł. Wyznaczyć X, jeśli roczna nominalna stopa z kapitalizacją kwartalną wynosi 16%.

3. Jaką kwotę należy zdeponować dziś na rachunku oprocentowanym według nominalnej stopy procentowej 6% przy kapitalizacji kwartalnej, aby po trzech latach móc pobierać po 2000 zł na koniec każdego kwartału przez 4 lata?

4. Renty X oraz Y składają się z następujących płatności:

koniec roku Renta X Renta Y 1-10 1 K 11-20 2 0 21-30 1 K

Obie renty mają jednakową wartość początkową przy rocznej efektywnej stopie procentowej i takiej, że v10 = 12 . Oblicz K.

5. Obliczyć liczbę rat renty o wartości początkowej 1000 jp, jeśli stopa procentowa renty wynosi 10%, a raty są płatne z dołu, stałe i równe 180 jp. Jeśli będzie to potrzebne, przeprowadzić korektę ostatniej raty.

6. Wartość początkowa renty o 20 ratach tworzących ciąg arytmetyczny, w którym różnica wynosi 50, wynosi 8300. Jeśli i = 4%, ile wynosi pierwsza rata?

uwaga:

• za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt;

• przewidziana jest punktacja: 0,12 lub 1pkt;

• zadania można rozwiązywać w podzespołach dwuosobowych;

termin oddania pracy domowej: 22 maja 2012;

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument