Ruchy natywistyczne i millenarystyczne - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Ruchy natywistyczne i millenarystyczne - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (143 KB)
3 strony
893Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: ruchy natywistyczne i millenarystyczne; 2 znaczenia natywizmu; millenaryzm.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Ruchy natywistyczne i millenarystyczne

2 znaczenia natywizmu:

1. antropologia kulturowa – dążenia do zachowania zagrożonej

tożsamości kulturowej danej zbiorowości ludzkiej, poprzez

autoafirmację jej kultury, podkreślanie tubylczości. Świadoma

zorganizowana próba odrodzenia lub uwiecznienia przez część

członków danej społeczności wybranych elementów jej kultury

2. typy natywizmu ze względu na cel

a) rewiwalistyczny – dążenie do ponownego przywrócenia

niektórych elementów kultury rodzimej, wypartych przez

obca kulturę

b) perpetuatywny (zachowawczy) – dążenie do zachowania

tych elementów, które choć zagrożone, jeszcze funkcjonują i decydują o odrębności

2 typy natywizmu ze względu na środki – racjonalny i magiczny

Ruchy natywistyczne – świeckie i religijne ruchy protestu

społecznego wśród ludów kolonialnych i postkolonialnych (bez

względu na fakt czy miały treści natywistyczne, czy nie). W

społeczeństwach zachodnich ruchy te określano jako przejawy

fundamentalizmu albo ruchy mesjanistyczne.

W studiach etnicznych określa się mianem ruchu natywistycznego

antyimigracyjny ksenofobizm amerykański. Był to ruch powstały w

USA w latach 30-tych XIX wieku. Stanowił on apoteozę

amerykańskiego stylu życia (wywodzącego się z tradycji

anglosaskiej i protestanckiej). Ksenofobia względem nieanglosaskich

imigrantów

docsity.com

Natywiści określają swoją ideologię jako „amerykanizm”, głoszą

pogląd o nielojalności imigrantów wobec USA, nie możności ich

asymilacji, antykatolicyzm, wrogość wobec radykalizmu

społecznego, rasizm.

Millenaryzm

Szczególny typ koncepcji zbawienia wykształcony przez ludy III

Świata – synkretyczne połączenie elementów społecznych i

motywów religijnych. Charakteryzuje go zespół twierdzeń o tzw.

zmaterializowanym, zbiorowym, totalnym oczekiwanym w

najbliższej przyszłości na Ziemi i dokonanym przez siły

nadprzyrodzone.

Właściwości niezależne od kultury i czasu:

- zbawienie rozumiane jako uwolnienie od materialnej nędzy, zagrożeń indywidualnych i zbiorowych

- przekonanie o jego bliskości i nieodwołalności

- wiara w doczesność zbawienia na Ziemi

- zbawienie zbiorowe - zbawienie zostanie dokonane przez sił nadprzyrodzone, a na

Ziemi nastąpi koniec historii i nieograniczona epoka doskonałości

- wyobrażenia o doskonałych przyszłych losach człowieka,

uformowane na podstawie krytyki sytuacji obecnej

- millenaryzmowi towarzyszył rewolucjonizm związany z politycznym rozbudzeniem wyznawców

- może istnieć przechodzenie między millenaryzmem, a

rewolucjonizmem (w obie strony)

- współdziałanie człowieka z siłami nadprzyrodzonymi w celu przyspieszenia zbawienia (religijne obrzędy ekstatyczne, święte

wojny itd.)

Funkcje millenaryzmu – wyjaśniająca i dyspozytorska

Odmiana millenaryzmu: aktywny, pasywny, rewolucyjny,

ewolucyjny, restauracyjny, innowacyjny

docsity.com

Przeciwieństwem millenaryzmu jest eschatologizm. Są to

twierdzenia o duchowym, pośmiertnym, indywidualnym zbawieniu

ludzi w pozaziemskim raju.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument