Mechanizmy integracji - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Mechanizmy integracji - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (99 KB)
1 strona
542Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: mechanizmy integracji; mechanizm wolnego rynku i m. rynku regulowanego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Mechanizmy integracji :  to zasady funkcjonowania rynku w obrębie ugrupowania integracyjnego.  mechanizm wolnego rynku – zasadniczą siłą kształtującą procesy integracyjne

jest „niewidzialna ręka rynku”. Narodowe ośrodki integracyjne ( państwa) są stróżami porządku w skali poszczególnych krajów. Utrzymują porządek publiczny i praworządność, stosują środki przymusu dla ochrony zgodnych z prawem umów i kontraktów oraz przeciwdziałają zakłóceniom wolnego rynku i wolnego handlu. Podstawowymi podmiotami są producenci i konsumenci a ceny krajowe, międzynarodowe, kursy walut , stopa procentowa są ustalane w wyniku wolnej gry sił rynkowych. Głównym zadaniem narodowych ośrodków jest usuwanie ograniczeń taryfowych, parataryfowych i pozataryfowych.

mechanizm rynku regulowanego- tu rola ośrodków narodowych i

ponadnarodowych wzrasta. Zajmują się one nie tylko liberalizacją przepływów towarów , usług i czynników produkcji w obrębie ugrupowania integracyjnego lecz także koordynacji i unifikacji celów ,środków i narzędzi wewnętrznej i zagranicznej polityki ekonomicznej integrujących się krajów. Podstawowymi podmiotami są też producenci i konsumenci którzy nie postępują tylko zgodnie z logiką „niewidzialnej ręki rynku” lecz także z celami, środkami i narzędziami polityki integracyjnej,

Wielka Brytania preferuje mechanizm rynkowy i postawy samowystarczalności, Niemcy – realizują społeczną gospodarkę rynkową, Szwecja – postukuje pełne zatrudnienie i duże transfery środków finansowych na cele społeczne. Różnice te w praktyce ograniczają swobodny przepływ siły roboczej i opóźniają postępy w polityce integracji.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument