Coca Cola - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Coca Cola - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (523 KB)
18 strona
2Liczba pobrań
686Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: coca cola; szczegółowa analiza marketingowa. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 18
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument

1

2

SPIS TREŚCI

ANKIETA .................................................................................................................................. 3

Prezentacja firmy ........................................................................................................................ 8

Misja firmy ................................................................................................................................. 9

Lokalizacja ............................................................................................................................... 11

Otoczenie firmy ........................................................................................................................ 12

ANALZIA SWOT .................................................................................................................... 17

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU ................................................................................................... 18

WYBÓR STRATEGI ............................................................................................................... 19

Aspekty społeczno – ekologiczne realizowane przez firmę ..................................................... 20

PRODUKOWANE WYROBY ................................................................................................ 22

PROCES PRODUKCJI ............................................................................................................ 23

Polityka jakości i zarządzania środowiskiem ........................................................................... 24

Schemat przebiegu informacji w firmie ................................................................................... 25

STRATEGIA MARKI: ............................................................................................................ 28

STRATEGIA PROMOCJI ....................................................................................................... 29

STRATEGI DYSTRYBUCJI .................................................................................................. 30

STREATEGIA CENOWA ....................................................................................................... 31

Znaki na opakowaniu ............................................................................................................... 34

3

ANKIETA

CHCEMY ZBADAĆ OCZEKIWANIA

KLIENTÓW DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NOWEGO PRODUKTU

Celem ankiety jest zbadanie preferencji kupujących produkty

firmy Coca-Cola. Firma Coca-Cola pragnie wprowadzić na rynek nowy produkt, którym będzie nowy napój gazowany przeznaczony wyłącznie dla dzieci: COCA-COLA JUNIOR.

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

4

Pytania ankietowe: 1. Ilość dzieci w Pana/Pani gospodarstwie domowym? A. O B. 1 C. 2 D. Powyżej 2. Wiek Pana/Pani dzieci w Państwa gosp. domowym. W wypadku różnego

wieku dzieci proszę o zaznaczenie kilku odpowiedzi. A. Przedszkolne B. Szkolne C. Gimnazjalne D. Licealne 3. Czy robi Pan/Pani zakupy w hipermarkecie? A. Tak B. Nie 4. Jeśli odpowiedź na pytanie nr.3 była B to proszę o podanie nazwy sklepu,

w którym robi Pan/Pani zakupy. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 5. Jak często kupuje Pan/Pani produkty firmy Coca-Cola? A. Codziennie B. Przynajmniej raz w tygodniu C. Przynajmniej raz w miesiącu D. Nigdy 6. Najczęściej kupowane przez Pana/Panią produkty firmy Coca-Cola? A. Coca-cola B. Kropla Beskidu C. Cappy D. Fanta, Sprite 7. Jakiej firmy produkty oprócz firmy Coca-Cola kupuje Pan/Pani? Proszę o

podanie nazwy. ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

5

8. Jak określa Pani/Pan jakość produktów firmy Coca-Cola? A. Wysoka B. Przeciętna C. Niska 9. Czy według Pana/Pani cena za produkty firmy Coca-Cola jest: A. Wysoka B. Odpowiednia C. Przeciętna D. Niska 10. Czy według Pana/Pani produkty firmy Coca-Cola są łatwo dostępne na

rynku? A. Tak B. Nie 11. Czy Pan/Pani pozwalają swoim dzieciom pić napój gazowany Coca-Cola? A. Tak B. Nie 12. Jeśli odpowiedź udzielona przez Pana/Panią w pytaniu 11 była B, proszę o

uzasadnienie. Jeśli padła odpowiedź A, proszę pominąć to pytanie. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 13. Czy Pana/Pani dzieci lubią pić napój gazowany Coca-Cola? A. Tak B. Nie 14. Czy według Pana/Pani napój gazowany Coca-Cola jest odpowiedni dla

dzieci? A. Tak B. Nie 15. Ulubiony napój Pana/Pani dzieci? Proszę o podanie nazwy konkretnej

nazwy. ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

6

16. Czy według Pana/Pani opakowanie napojów gazowanych m.in. Coca-Cola, Fanta, Sprite powinno być:

A. Plastikowe jak dotychczas B. Plastikowe – otrzymane z recyklingu C. Szklane D. Kartonowe 17. Jeśli firma Coca-Cola wprowadziłaby napój gazowany dla dzieci o smaku

tradycyjnej Coca-Coli, pozbawiony kofeiny, dużej zawartości cukru w zamian zastąpił te elementy witaminami był by chętniej kupowany przez Panią/Pana dla swoich dzieci?

A. Tak B. Nie 18. Jaka forma reklamy skłoniłaby Pana/Panią do zakupu nowego produktu

firmy Coca-Cola? A. Radio B. TV/programy dla dzieci C. Bilboard D. Prasa dziecięca 19. Jaką kwotę jest Pan/Pani w stanie przeznaczyć na zakup napoju dla

dzieci? A. Do 1zł B. Od 1zł do 2zł C. Od 2zł do 3zł D. Powyżej 3zł 20. W jakich godzinach Pana/Pani dzieci najczęściej oglądają TV? Proszę o

podanie przedziału czasowego. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 21. Proszę o podanie nazwy ulubionego kanału telewizyjnego Pana/Pani

dzieci? ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

7

Metryczka

Płeć: • Kobieta • Mężczyzna Proszę o podanie Pana/Pani przedziału wiekowego WIEK <18 18-25 25-40 40-55 >55 Rejon zamieszkania:

 Miasto przemysłowe  Wielkomiejski  Rejon turystyczny  Rejon rolniczy  Małe miasto

Wykształcenie  Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe

Liczba osób w Pana/Pani gospodarstwie domowym:

• 1 • 2 • 3 • powyżej 3

Średni dochód w Pana/Pani gospodarstwie domowym przypadający na jedną osobę:  Do 500 zł  Między 500 zł a 1 000 zł  Między 1 000 a 1 500 zł  Powyżej 1500 zł

Dziękujemy za poświęcony nam czas!

8

Prezentacja firmy

Coca-Cola to

najpopularniejszy i najchętniej

kupowany napój gazowany na

świecie. Jej znak towarowy od lat

jest najbardziej rozpoznawalny przez konsumentów na wszystkich kontynentach.

W każdym z ponad 200 krajów, w których jesteśmy obecni, Coca-Cola działa na

zasadzie systemu, składającego się firmy reprezentującej właściciela marek, czyli The Coca-

Cola Company oraz z lokalnych, rozlewców, którzy odpowiedzialni są za produkcję i

dystrybucję napojów. W Polsce przedstawicielstwem The Coca-Cola Company jest firma

Coca-Cola Poland Services, a producentem i dystrybutorem napojów jest firma Coca-Cola

HBC Polska.

Wprowadzamy zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska we

wszystkie procesy w naszej działalności oraz w proces decyzyjny. W Polsce podejmujemy

wiele inicjatyw mających na celu zarówno ochronę zasobów wodnych naszego kraju, jak i

edukację młodzieży w zakresie ekologii.

Odpowiedzialna jest za:

Odpowiedzialna jest za:

Reklamę i kontakty z mediami

Działania PR dla poszczególnych marek

Promocje konsumenckie

Wprowadzanie nowych produktów

Działania marketingowe

PR korporacyjny

Infrastrukturę Produkcję Sprzedaż i dystrybucję Wyposażenia sklepów Obsługę klienta Promocje dla klientów i konsumentów Lokalne działania PR

9

Misja firmy

Chcemy oferować naszym Klientom radość, zabawę, orzeźwienie,

dbając jednocześnie o wartość naszych marek i starając się zapewnić

rozwój i stabilność firmy.

10

Data rejestracji: 11-02-2001

Regon: 1614 2305 5887

NIP: 115 278 15 50

KRS: 0000087487

Przedmiot działalności: produkcyjno-handlowa

Produkcja i sprzedaż: napoje gazowane, niegazowane, soki a także rożnego rodzaju wody

mineralne oraz napoje izotoniczne.

11

Lokalizacja Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Tel.: (22) 519-51-00, 519-51-01

E-mail: [email protected]

12

Otoczenie firmy

Dane statystyczne oparte są na:

„Mały rocznik statystyczny Polski 2008”

„Gazeta Wyborcza”

OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE

Bilans ludności

13

Gospodarstwa domowe, rodziny

a) Dane spisów powszechnych b) W 1988 r. łącznie ze związkami partnerskimi

14

OTOCZENIE KONKURENCYJNE

48%

30%

16%

4% Zbyszko; 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

Otoczenie konkurencyjne

Coca-cola Pepsi Cola Hellena Hoop Zbyszko

OTOCZENIE EKONOMICZNE

Kursy walut

15

Prognozy

4,50% 6,30%5,70%

8%

10%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

10,00%

rozcna stopa wzrostu

wartość

Prognozy 2009

Inflacja

Nakłady brutto na środki trwałe PKB

Produkcja przemysłowa

Populacja

RYNEK SPOŻYWCZY

16

Lokalizacja sprzedaży soków, nektarów, napojów niegazowanych

Rynek soków, nektarów oraz napojów niegazowanych, pod względem lokalizacji sprzedaży

w ujęciu wartościowym, przedstawia się następująco.

17

ANALZIA SWOT

S (mocne strony) W (słabe strony) -wystarczające surowce - dobra opinia klientów od wielu lat - zaufani dostawcy - kompetentna i doświadczona kadra kierownicza - nowoczesna linia produkcyjna - szeroki asortyment produktów firmy Coca- cola

- zagraniczna marka – trend na polskie marki - brak świadomości o wykwalifikowanym personelu

O (Szanse) T (zagrożenia) - rosnąca świadomość marki Coca-Cola - możliwość poszerzenia asortymentu - przyzwyczajenie do marki Coca-Cola

- duża, intensywnie działająca konkurencja - wolniejszy wzrost rynku - spadek przyrostu naturalnego

18

ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU

Czynniki atrakcyjności Waga Siła (1 – 3)

Wielkość rynku 0,1 3

Tempo wzrostu sprzedaży 0,2 1

Rentowność branży 0,2 2

Intensywność konkurencji,

substytuty

0,2 3

Poziom technologiczny

branży

0,1 2

Dostępność surowców 0,2 2

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 18 pages
Pobierz dokument