Zgrzewanie tarciowe - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Zgrzewanie tarciowe - Notatki - Materiałoznawstwo, Notatki'z Inżynieria materiałowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (3 MB)
5 str.
820Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z dziedziny materiałoznawstwa przedstawiające zgrzewanie tarciowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument

AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY

Laboratorium spawalnictwa

Temat: Zgrzewanie tarciowe.

1. Metody zgrzewania tarciowego.

a) jeden z elementów zgrzewanych obraca się z wrzecionem

b) oba elementy zgrzewane wykonują ruch obrotowy

c) ruch obrotowy wykonuje wkładka umieszczona między elementami zgrzewanymi 1,2 - elementy zgrzewane; 3 - wkładka; 4 - podpórka; 5 - wypływka

2.Przebieg cyklu zgrzewania tarciowego.

3. Metody usuwania wypływek wewnętrznych.

Usunięcie wypływki wewnętrznej dokonuje się: • po procesie zgrzewania – przez skrawanie, jeśli jest to możliwe, • podczas procesu zgrzewania – przez stosowanie odpowiedniego kształtowania

powierzchni czołowych elementów łączonych, jak pokazano poniżej na rysunkach;

Spo

sob

y

kszt

ałto

wan

ia

powierzchni czołowych rur:

a)

na

wpu

st

stoż

kow y ścięty;

b)

na

zam

ek

wal

cowy,

c) na wpust stożkowy,

d) na zamek stożkowy,

e) na wpust równoległy.

4. Elementy układu zgrzewarki:

Zgrzewarka tarciowa ZT4-13: 1 – wrzeciennik, 8 – podpora tylna,

2 – wrzeciono, 9 – szafa z aparaturą,

3 – uchwyt, 10 – silnik napędowy wrzeciennika, 4 – suport, 11 – korpus,

5 – uchwyt imadłowy, 12 – drzwi przednie,

6 – prowadnica suportu, 13 – dźwignia zamykania uchwytu suportu.

7 – pulpit sterowniczy,

Budowa i obsługa zgrzewarki tarciowej ZT4-13.

Zgrzewarka tarciowa ZT4-13, przeznaczona jest do zgrzewania części wykonanych ze stali węglowych i stopowych o średnicy w miejscu łączenia od 10 do 30 mm. Na zgrzewarce ZT4-13 można łączyć również części wykonane z niektórych gatunków mosiądzu, aluminium, miedzi i brązu, a także żeliwa. Zgrzewarka w wykonaniu standardowym umożliwia zgrzewanie prętów o przekroju kołowym z prętami kwadratowymi lub sześciokątnymi.

5. Podstawowe parametry zgrzewania tarciowego: prędkość obrotowa tarcia, obr./min.;

siła docisku tarcia, N;

skrócenie elementów, mm;

siła docisku spęczania, N;

czas spęczania, s;

czas hamowania, s.

6. Czynności zgrzewania:

1. otwarcie uchwytu wrzeciennika przyciskiem na pulpicie sterowniczym; 2. włożenie elementu zgrzewanego aż do nastawnego oporu w uchwyt wrzeciennika i jego

zamknięcie uchwytu przyciskiem na pulpicie; 3. element zgrzewany mocujemy w szczękach suportu, po uprzednim dosunięciu go do

nastawnego oporu;

4. przed przystąpieniem do właściwego zgrzewania elementów należy sprawdzić dobrane parametry procesu w cyklu kontrolnym (bez ruchu obrotowego);

5. uruchamiamy automatyczny cykl pracy (następuje proces zgrzewania); suport dosuwa się do wrzeciona; części zgrzewane spotykają się czołowo ze sobą; część zamocowana we wrzecienniku zostaje wprawiona w ruch obrotowy; dzięki tarciu między powierzchniami czołowymi części zgrzewanych wydziela się ciepło, doprowadzające do stanu plastyczności; w określonym momencie następuje zahamowanie wrzeciona i silny docisk zgrzewanych końcówek (spęczanie); automatyczne otwarcie uchwytu wrzeciennika i odsunięcie suportu; gotowy wyrób wyjmuje się ręcznie po zwolnieniu zacisku szczęk suportu. 6. po założeniu nowych części cykl powtarza się.

7. Zalety i wady procesu zgrzewania tarciowego .

Do podstawowych zalet tego procesu możemy zaliczyć :

1. wysoką wydajność procesu (czas maszynowy zgrzewania w zależności od wielkości przekroju i rodzaju zgrzewanych materiałów wynosi 1,0 F 0B 830 s);

2. bardzo dobra jakość złączy; złącza mają drobnoziarnistą strukturę, 3. powtarzalność uzyskiwanych wyników; 4. możliwość łączenia materiałów różniących się znacznie własnościami fizycznymi; 5. możliwość zgrzewania złączy ze stosunkowo dużym naddatkiem technologicznym; 6. mała strefa wpływu ciepła; 7. urządzenia na których wykonuje się operacje zgrzewania nie wymagają wykwalifikowanej

obsługi .

Do wad procesu zgrzewania tarciowego zaliczyć możemy przede wszystkim :

1. konieczne jest w większości przypadków usunięcie wypływki; 2. istnieje możliwość powstawania złącza niewspółosiowego (przy nieprawidłowych

parametrach procesu); 3. ograniczony zakres stosowania tej metody wynikający z faktu, że jeden z łączonych

elementów musi mieć w płaszczyźnie tarcia przekrój kołowy (lub zbliżony do kołowego), pełny lub pierścieniowy;

8.Zastosowanie zgrzewania tarciowego .

Zgrzewanie tarciowe jest szeroko stosowane w przemyśle samochodowym, ponadto w przemyśle lotniczym, przez producentów narzędzi do skrawania, (wiertła, rozwiertaki, frezy, gwintowniki); w matrycach kuźniczych, narzędzia górnicze i elementy maszyn włókienniczych. Klasycznymi przykładami zastosowań są zawory ssące i wydechowe silników spalinowych, cylindry hydrauliczne, tłoczyska, części przekładni zębatych, wały napędowe i wały turbin. Obecnie można zgrzewać tarciowo części rurowe o grubości ścianki poniżej 1 mm. Istnieje też możliwość zgrzewania materiałów wytwarzanych technologią metalurgii proszków. W rezultacie w wielu różnych gałęziach przemysłowych na całym świecie stosuje się zgrzewanie tarciowe do wytwarzania całkowicie niezawodnych spoin o wysokiej spójności

zarówno w technice ogólnej jak i w zastosowaniach krytycznych ze względów bezpieczeństwa.

9. Wnioski:

Zgrzewanie tarciowe umożliwia wytwarzanie dokładnych pod względem jakości powtarzalnych złączy, jest technologią ekonomiczną, w której zużywa się mniej energii, w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko, nie wymaga stosowania kosztownych gazów ochronnych i materiałów zużywalnych ani też drogiej wysoko kwalifikowanej siły roboczej.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.

Pobierz dokument