Pytania egzaminacyjne - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk
krol_karol
krol_karol8 marca 2013

Pytania egzaminacyjne - Notatki - Architektura, Notatki'z Architektura. University of Gdansk

PDF (614 KB)
5 strona
50Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 3 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Notatki dotyczące tematów z architektury: "przejście ewakuacyjne", "dojście ewakuacyjne"; definicje pojęć i przykłady rozwiązań.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

25. "Przejście ewakuacyjne", "dojście ewakuacyjne"; definicje pojęć i

przykłady rozwiązań.

Przejście ewakuacyjne - niewydzielona fizycznie droga w pomieszczeniu

umożliwiająca dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego. Mierzona od najdalszego miejsca w jakim

morze przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną.

Dojście ewakuacyjne - odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną

do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi klatki chodowej lub pochylni. Mierzona w osi

dojścia.

dojście ewakuacyjne przejście ewakuacyjne

26. "Sala teatralna" a "sala wykładowa"; definicje pojęć; podobieństwa i

różnice pomiędzy nimi.

Główną różnicą wydaje się być układ przestrzenny sceny. W teatrze mamy

standardowo układ krzyżowy kieszeni scenicznych i zascenia, a w sali wykładowej co

najwyżej podest z jakąś mównicą itd. Drzwi, z których wychodzi prowadzący wykład nie są

jakoś specjalnie ukryte. Jeśli chodzi o warunki akustyczne są na pewno podobne do sali teatru

dramatycznego czyli, kubatura powinna wynosić 4-5m 3 na widza/słuchacza. Konstrukcja

przewyższenia jest podobna, o ile występuje (12cm ), jak wiadomo w małych salach

teatralnych (eksperymentalnych) tego przewyższenia nie ma, często można spotkać za to

składane podesty. Jeśli chodzi o układ, sale teatralne są bardziej zróżnicowane, występują sale

o układzie centralnym ( teatr szekspirowski ) i tradycyjnym w różnych wariacjach, sale

wykładowe to głównie układ tradycyjny.

27. Sale widowiskowe i sportowe; sposoby wyznaczania przekroju.

W obiektach widowiskowych – zapewnienie najlepszej widoczności, odpowiedniego

spadku widowni.

2 rodzaje profilów widowni:

• historyczny - prostokreślny: połączenie narożników stopni trybuny przebiega wzdłuż linii prostej;

niezbyt korzystny, uprzywilejowane pierwsze rzędy

docsity.com

• współczesny - krzywoliniowy : każdy następny rząd jest wyższy od poprzedniego, a ich

krawędzie wyznacza linie krzywa wznoszącą się wklęsło ku górze. Punkt

widoczności F jest niezmienny, wspólny dla wszystkich rzędów, właściwa

przewyżka – jednakowa dla wszystkich widzów

Przy badaniu przekroju przyjmuje się stałe wartości :

- przewyżka promienia widzenia (odległość między wierzchołkiem głowy widza, a jego

okiem):

dla widzów siedzących 15 cm

dla widzów stojących 12 cm

- głębokość rzędu :

- względna wysokości oczu(od poziomu nóg na podłodze) :

- szerokość miejsca :

Do decyzji projektanta należy ustalenie wielkości i kształtu areny poprzez wyznaczenie

pierwszego rzędu miejsc.

Metoda graficzna:

Polega na wykreślaniu poszczególnych promieni widzenia z „punktu oglądanego” F, we

wznoszących się kolejno rzędach o odcinek pionowy równy przewyżce(metoda żmudna,

niedokładna – błędy sumują się).

Metody obliczeniowe:

- wzór logarytmiczny (posługiwanie się tablicami) – pozwala znaleźć zbiorczą, całkowitą

wysokość oczu widza w ostatnim rzędzie trybuny

- użycie „tabeli obliczeniowej” – metoda prosta i szybka; zastosowanie przy ustalaniu

ogólnych koncepcji przekroju widowni. Wg wzoru oblicza się wysokość oczu widza ponad

poziomem F (pkt. oglądanego) korzystając z tabeli liczbowej.

- szczegółowe obliczanie wysokości rzędów – uzyskuje się w wyniku ostatecznego uściślenia

profilu i ogranicza się do działań rachunkowych. Obliczamy „wzniesienie oka widza w

następnym rzędzie” stanowiące wysokość trójkąta o podstawie równej głębokości rzędu. Na

podstawie proporcji (z podobieństwa trójkątów) obliczamy wysokość oka w kolejnych

rzędach.

dla widzów siedzących 80 cm ( z oparciem ) 75 cm (bez oparcia) dla widzów stojących 40 cm

dla w. siedzącego 120 cm dla w. stojącego 160 cm

50 cm (w krzesłach) 45 cm (w ławkach)

docsity.com

28. Kuchnie zbiorowego żywienia; wymagania funkcjonalno-technologiczne

w projektowaniu.

Kuchnia powinna być dostosowana do wydajności restauracji, a więc do liczby miejsc,

rodzaju, wyboru i poziomu serwowanych dań, ilości przerabianych na miejscu produktów w

stosunku do ilości dań gotowych i częstotliwości wymiany konsumentów. Szybka obsługa -

trzykrotna wymiana klientów, zwykła restauracja - dwukrotna wymiana konsumentów na

godzinę, luksusowe – średnio 1,3-2h czas pobytu.

Strefy:

1.DOSTAWA/ZAOPATRZENIE: • Przyjęcie towarów

• Skład opakowań

• Odpadki i śmieci

• Biuro kierownika magazynu

2.SKŁADOWANIE PRODUKTÓW W CHŁODNIACH • Przedchłodnia

• Chłodnia do mięsa

• Chłodnia na produkty mleczne

• Chłodnia na owoce i warzywa

• Zamrażalnia

• Dodatkowe magazyny chłodnicze

3.SKŁADOWANIE PRODUKTÓW BEZ SCHŁODZENIA

• Magazyn produktów suchych

• Magazyn warzyw

docsity.com

• Magazyn podręczny

4.POMIESZCZENIA KUCHNI

• Przygotowanie warzyw

• Przygotowanie mięsa

• Przygotowanie dań gorących

• Przygotowanie dań zimnych

• Wyroby cukiernicze

• Mycie pojemników

• Biuro szefa kuchni

5.ZMYWALNIE NACZYŃ

6.WYDAWANIE (stanowiska kelnerskie)

7.POMIESZCZENIA SOCJALNE I SANITARNE

PROCENTOWY UDZIAŁ POWIERZCHNI RÓŻNYCH STREF KUCHNI:

• Zaopatrzenie z kontrolą i składowaniem odpadków - 10%

• Składowanie w zamrażalnikach, chłodniach i pomieszczeniach suchych – 20%

• Magazyn podręczny :

- Przygotowania warzyw i sałatek 2%

- Zimne dania i desery – 8%

- Cukiernia – 8%

• Przygotowanie mięsa – 2%

• Kuchnia do gotowania – 8%

• Zmywalnia - 10%

• Komunikacja – 17%

• Pomieszczenie dla personelu i biura – 15%

Szerokość przejść :

• roboczych - 0,9-1,2m

• bocznych, czasowo użytkowanych w inny sposób - 1,5 – 1,8m

• głównych - 2,10 – 3,30

W małych i średnich kuchniach przejście w strefie kuchennej wystarczy – 1,0 – 1,5m

Kuchnia do dań gorących, której podstawową funkcją jest gotowanie i smażenie, zawiera

liczne urządzenia umożliwiające wszelkiego rodzaju obróbkę potraw (smażenie, pieczenie,

gotowanie).

Kuchnia do dań zimnych - ciąg przygotowania tych dań usytuowany równolegle do dań

gorących, w kierunku wydawania. Typowe wyposażenie: szafa chłodnicza, lada chłodnicza,

maszyna do krojenia, szafka chłodnicza z naczyniem do przyrządzania sałatek, opiekacz,

odpowiedniej wielkości blaty robocze i blaty na odstawianie.

Wydawanie potraw w kuchniach restauracyjnych, przez okienko lub ladę zlokalizowane

między strefą przygotowań, a salą konsumpcyjną, wymagane miejsce do odstawiania, szafa z

podgrzewanym blatem oraz lada chłodnicza do dań zimnych, a także regały na naczynia,

nakrycia, sztućce, w dużych lokalach koszyki na chleb, talerze i filiżanki na zupę.

Zwrot naczyń - ważne jest rozdzielenie zmywalni naczyń i garnków. Zwrot naczyń przez

kelnerów do okienka. W każdym zestawie należy przewidzieć 1-2 zlewozmywaki, miejsce do

odstawiania i regały. Do mycia garnków konieczne zmywarki automatyczne o różnej

pojemności, wydajności i działaniu. Kuchnie należy wyposażyć w stoły i blaty do zwrotu,

sortowania, zamaczania i odstawiania naczyń.

Strefa socjalna dla personelu - ok. 10-15% powierzchni przeznacza się na pomieszczenia

socjalne i biura. Dla personelu kuchni konieczne są: przebieralnia, umywalnia i ustęp. Jeśli

docsity.com

personel >10 konieczne pom. wypoczynkowe. Przebieralnia i pomieszczenie socjalne

powinno znajdować się koło kuchni. Należy unikać konieczności przechodzenia przez

korytarze i pomieszczenia nieogrzewane .

Umywalnia i pomieszczenia sanitarne - na 5 pracowników 1 umywalka i 1 natrysk (5,5 m 2

na każde).

Wywiew i nawiew - według wytycznych projektowanych dla dużych kuchni wymagana jest

mechaniczna wentylacja nawiewna i wywiewna. Wyciąg powietrza, a także nawiew,

wymagany nad każdym stanowiskiem kuchennym

W kuchni najważniejsze jest oddzielenie strefy brudnej od czystej tj. oddzielenie strefy

socjalnej i przechowywania odpadów od przygotowalni, a także naczyń brudnych od strefy

kuchennej.

29. "Hotel" a "motel"; definicje pojęć, podobieństwa i różnice pomiędzy

nimi, przykłady rozwiązań.

hotel - obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, świadczący odpłatnie

usługi noclegowe oraz szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Posiada co

najmniej 10. pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. (np. hotel

Hilton, Mercure Hevelius)

motel - obiekt świadczący podstawowe usługi hotelarskie przy uczęszczanym szlaku

komunikacyjnym, którego oferta jest skierowana przede wszystkim do zmotoryzowanych

podróżnych. Dysponuje parkingiem oraz posiada co najmniej 10. pokoi, w tym większość

miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. (np. motel Pod Lipami, motel Trefl na trasie E75)

podobieństwa:

- wchodzą w skład infrastruktury turystycznej

- posiadają co najmniej 10. Pokoi

różnice:

- motele są umieszczone zazwyczaj przy głównych szlakach komunikacyjnych, zaś

hotele nie maja takiej potrzeby

- hotele oferują szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, zaś motele nie

30. Funkcje w obiekcie hotelowym nie wymagające naturalnego oświetlenia.

- komunikacja

- sanitariaty

- magazyny

Również sale wielofunkcyjne nie wymagają naturalnego oświetlenia. W przypadku

organizowania kongresów, czy konferencji światło dzienne często rozprasza uwagę

uczestników i utrudnia projekcję.

docsity.com

komentarze (1)
Interesujące

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument