Materiały ceramiczne - Notatki - Medycyna - Część 2, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8922 marca 2013

Materiały ceramiczne - Notatki - Medycyna - Część 2, Notatki'z Medycyna. Medical University of Warsaw

PDF (343 KB)
17 strona
942Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu medycyny: materiały ceramiczne. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

Uwaga!!! Stopy do napalania ceramiki zawierające cynk <Zn> należy wypiaskować, utlenić, a następnie po utlenieniu czekać co najmniej 5 minut w ciepłej kąpieli z roztworu kwasowego. Pozostałości po kwasie należy całkowicie usunąć wytwornicą pary.

Nakładanie Opakera za pomocą pędzelka, na suchą i czystą strukturę metalową.

Tak wygląda napalony Opaker.

Nakładanie masy VITAVM- 13 ENAMEL Uzupełnienie formy korony przeprowadza się poprzez nakładaniem porcji masy ENAMEL. Rozpoczynając od 1/3 powyższej szyjki korony. Skurcz ceramiki, który następuje w czasie procesu napalania zmusza nas do powiększenia konturów napalonego obiektu.

Korona i most zostają opracowane mechanicznie. Przed rozpoczęciem cyklu napalania glazury należy całą powierzchnię pracy przeszlifować, a następnie dokładnie oczyścić z pyłu.

Przy obróbce mechanicznej należy włączyć wyciąg z filtrem i użyć maseczki ochronnej. Okulary ochronne są nieodzownym rekwizytem przy obróbce ceramiki.

Gotowa praca na modelu.

Nakładanie opakera za pomocą systemu VITA SPRAY-ON.

Opaker Wash w proszku należy zamieszać z VITA SPRAY- ON LIQUID w odpowiednim naczyniu, a następnie napylić na powierzchnię struktury metalowej.

Piec do napalania porcelany.

SYSTEMY PEŁNOCERAMICZNYCH TECHNOLOGII WYKONYWANIA PROTEZ STAŁYCH

Ceramika dentystyczna należy do najbardziej biozgodnych z tkankami jamy ustnej materiałów protetycznych. Do grupy materiałów określanych jako ceramika dentystyczna zalicza się:

 wg kryterium składu chemicznego:  Skaleń (ceramika skaleniowa);  Leucyt;  Tlenek glinu; oraz ceramika szklana, która według zastosowania służy do:  Licowania metalu oraz wykonywania licówek;  Wkładów koronowych;  Koron;  Krótkich mostów w odcinku przednim.

 wg procedury wytwarzania i struktury materiału:  Ceramika o spiekanym rdzeniu (kopuła koronowa).

W technice dentystycznej wyróżnia się następujące metody sporządzania całoceramicznych konstrukcji

protetycznych:

 Odlewanie;  Tłoczenie;  Spiekanie (synteryzacja);  Technologia CAD/CAM.

Metody produkcyjne stosowane do wykonania uzupełnień ceramicznych:

 odlewanie;  Spiekanie (synteryzacja);  Tłoczenie (prasowanie);

Klasyfikacja ceramiki dentystycznej w zależności od temperatury topnienia:

 1201- 1450oC- wysokotopliwa (fabryczna produkcja zębów stosowana w protezach);

 1051- 1200oC- średniotopliwa;  850- 1050oC- niskotopliwa (licowanie konstrukcji tytanowych w

temp. topnienia poniżej 850oC);  Poniżej 850oC- o najniższej temperaturze topnienia (produkty do

glazury). Podczas glazurowania pod wpływem temp, powstaje cienka warstwa zewnętrzna uformowana z krystalicznych cząsteczek ceramicznej fazy szklanej.

SYSTEM CERAMIKI ODLEWANEJ: CERAMIKA SZKLANA DICOR GLASS

System lanej ceramiki Dicor wymaga posługiwania się specjalną aparatura tj. urządzeniem odlewniczym i piecem do ceramizacji. Początkowa faza porównywalna do stosowanych przy odlewaniu obiektów metalowych. Wymodelowaną w wosku koronę zaopatrzoną w kanał odlewniczy, zanurza się w masie ogniotrwałej. Po wypaleniu wosku i ogrzaniu formy przystępuje się do odlewania obiektu w specjalnym aparacie będącym połączeniem pieca z wirówką. Kostki szkła ceramicznego przyjmują postać zdatna do odlewania w temp. 1370o. Odlany obiekt jest przeznaczony i musi być poddany procesowi ceramizacji w celu wytworzenia się kryształków. Ten proces redukuje przeźroczystość materiału i nadaje właściwości mechaniczne. Ceramizacje przeprowadza się w specjalnym piecu po odsłonięciu korony ceramizacyjną masą ogniotrwałą.

SYSTEM CERAMIKI TŁOCZONEJ IPS- EMPRESS

Wytłoczenie rozgrzanej plastycznej masy ceramicznej do formy uzyskanej metodą traconego wosku. Proces wytłaczania odbywa się w specjalnym piecu. Wymodelowana w wosku korona zostaje umieszczona w odpowiedniej masie ogniotrwałej z zabezpieczeniem kanału wtłoczonego. Rozgrzana do temp. 1100oC masa ceramiczna w dobrej barwie zębiny zostaje wytłoczona do formy pod ciśnieniem około 3,5 Bara. Indywidualny kształt i zabarwienie nadaje się koronie techniką malowania. W ostatnim etapie korona zostaje pokryta glazurą, co poprawia efekt estetyki i wydatnie zmniejsza niebezpieczeństwo pękania. Indywidualne zabarwienie korony można także uzyskać techniką warstwową przez nakładania i wypalanie odpowiednich warstw kolorystycznych ma wytłoczoną uprzednio koronę o barwie zębiny.

SYSTEM IN-CERAM- CERAMIKA W TECHNOLOGII SPIEKANIA

Przetwarzanie infiltrowanej szkłem ceramiki w tzw. procesie spiekania (synteryzacja), którą opracowano w celu wykonania pojedynczych koron oraz mostów o krótkich przęsłach. Podbudowa konstrukcji protetycznej wykonywana jest z materiału na bazie tlenku glinu. W wyniku wielostopniowowego spiekania do temp. 1120oC następuje zagęszczenie cząsteczek po czym przeprowadzany jest proces infiltracji podbudowy płynnym szkłem o dobrej barwie- w zależności od potrzeb estetycznych. W wyniku tego procesu dochodzi do penetracji szkła w porowate warstwy tlenku glinu, co ma znaczenie dla mechanicznej wytrzymałości konstrukcji.

SYSTEM KA VO EVEREST Najnowocześniejszy system umożliwiający zastosowanie

(obróbkę) różnych materiałów takich jak: tytan, szkło ceramiczne (tworzywo szklano krystaliczne) oraz tlenek cyrkonu w postaci cyrkonii miękkiej, twardej i silikatowej (HPC) do wykonywania kopuł koronowych protez stałych i szkieletu mostów, łącznie ze stałymi konstrukcjami wieloelementowymi. Wszystko to jest możliwe do wykonania w warunkach laboratorium techniki dentystycznej bez konieczności internetowego przesyłania.

KONIEC

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument