Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz

RTF (35 KB)
2 strony
667Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki w etyki przedstawiające etykę w wybranych zachowaniach organizacyjnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

ETYKA W WYBRANYCH ZACHOWANIACH ORGANIZACYJNYCH

Etyka w zarządzaniu Zarządzanie - jest zespołem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, to jest kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe oraz informacyjne) i wykonanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny

Funkcje zarządzania

PLANOWANIE - Planowanie w każdej organizacji jest procesem ustalania celów i wybierania środków do ich osiągania. Planowanie jest zabiegiem umysłowym, który poprzedza właściwą czynność, jest zatem działaniem zorientowanym na przyszłość. Nie jest ono aktem jednorazowym, lecz procesem wielostopniowym, ciągle kontynuowanym. Ogólne ukierunkowanie działań wypływa z podstawowych celów przedsiębiorstwa i z programu strategicznego. Organizowanie - Organizowanie to proces którego celem jest tworzenie reguł działania dotyczących: podziału pracy, koordynacji, wydawania poleceń, podpisywania dokumentów organizacyjnych itp. Stworzony przez owe reguły uporządkowany system określa się mianem struktury organizacyjnej

PRZEWODZENIE I MOTYWOWANIE – Motywowanie polega na oddziaływaniu przez rozmaite formy i środki na pracowników tak, by ich zachowania były zgodne z wolą kierującego, aby zmierzały do zrealizowania postawionych przed nimi zadań. Motywowanie jest więc procesem o charakterze dwustronnym, które zachodzi między kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne .Kontrolowanie Kontrolę można zdefiniować jako proces działania kierowniczego organizacji, którego naczelnym celem jest regulowanie i koordynowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności. Bez sprawdzania i regulowania przebiegu zaplanowanych działań nie można mieć pewności, że doprowadzą one do osiągnięcia zamierzonego celuPlany w organizacjach powinny być: - zoptymalizowane, realne, skoordynowane, zopercjonalizowane i elastyczne, a ich realizacja powinna być monitorowana. Plany opracowane nieprofesjonalnie i niedbale oznaczają marnotrawstwo zasobów i są zagrożeniem dla osiągania wytyczonych celów, a często nawet uniemożliwiają ich osiągniecie. W takich wypadkach można mówić nie tylko o braku rozsądku i odpowiedzialności, ale i o naruszeniu zasad etycznych. Jedną z najbardziej nieetycznych praktyk związanych z bardzo szeroko pojętym procesem planowania jest stosowanie strategii, których

celem jest niszczenie konkurentów. Tendencje te wzmocniły się szczególnie w latach dziewięćdziesiątych. Hasła: Zniszczymy, zmasakrujemy konkurencje często były hasłami wyznaczającymi planowanie.W ostatnich latach zaobserwować można przesunięcie planów od optymalizacji ku maksymalizacji. Dotyczy to nie tylko samego zysku, ale także wydajności pracowników, stanu zatrudnienia, rozwoju i ekspansji czy udziałów rynkowych. Coraz częściej dostrzec można dążenie do maksymalnie krótkiego czasu realizacji, maksymalnie zredukowanych kosztów prac i zatrudnienia, jak największej wydajności pracy, maksymalnych udziałów rynkowych.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument