Konspekty z metodyki - Notatki - Rehabilitacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw
Kamil89
Kamil8916 kwietnia 2013

Konspekty z metodyki - Notatki - Rehabilitacja, Notatki'z Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (PM&R). Medical University of Warsaw

DOC (349 KB)
40 strona
560Liczba odwiedzin
Opis
Medycyna: notatki z zakresu rehabilitacji dotyczące utrwalania nawyku prawidłowej postawy ciała.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 40
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument

UTRWALANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

Cele: kształtowanie prawidłowej postawy podczas przyjmowania pozycji korekcyjnych, wpływ zabaw na rozwój psychiczny i motoryczny dziecka, wpływ ćwiczeń, ich zastosowanie na formowanie prawidłowej sylwetki. Metody: zabawowo-naśladowcza, naśladowcza ścisła. Miejsce ćwiczeń: teren przedszkolny. Przybory: woreczki, obręcze, karimaty, piłka. Czas trwania zajęć: 30 min. Ilość ćwiczących: 6. Prowadzący: mgr Paweł Różański.

Część l - wstępna

1. Moment organizacyjno-wychowawczy -wejście, powitanie, podanie tematu zajęć. Kontrola poprawności przyjmowanej pozycji. 2. Zabawa ożywiająca - "Berek-literka". Dzieci kładą woreczki na głowie. Wyznaczone dziecko (berek) goni inne. Ochrona przed berkiem poprzez odwzorowanie własnym ciałem literki "T" lub "l".

Część II -główna

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa - "Kolory". Dzieci w szeregu w siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach, w dłoniach woreczek. Na sygnał wyrzucają obydwa woreczki w tył za siebie. Prowadzący podaje odpowiednią literę, np. "Z". Dzieci wstają bez pomocy rąk i biegną szukać zielonych woreczków. Po zakończeniu zabawy dzieci wracają na karimaty śpiewając piosenkę "Hanka Modrooka". 2. Zabawa na czworakach - "ZOO" Dzieci naśladują ruchy i głosy zwierząt. Poruszają się na czworakach po karimatach, przeciągają się, odpoczywają tak jak misie, kotki, żółwie, pieski, zajączki itp. 3. Zabawa z elementami równowagi - "Zaczarowane literki". Dzieci poruszają się po placu stając tylko na rozrzuconych woreczkach. Na sygnał zatrzymują się i naśladują literkę "K" lub "R". 4. Zabawa bieżna - "Alfabetyczna gonitwa". Dzieci podzielone na dwa zespoły "A" i "B" ustawione w rzędach tyłem do siebie w różnych pozycjach (siad skrzyżny, klęczny). Na hasło "A" dzieci wstają bez pomocy rąk i literki "A" łapią "B". 5. Zabawa z elementami rzutu - "Wędrujące woreczki". Dzieci podzielone na dwa zespoły "A" i "B" na sygnał układają na stopach po jednym woreczku i nogą prawą, później lewą starają się wrzucić woreczki na swoją karimatę. Wygrywa zespół, który w określonym czasie zbierze więcej woreczków. Powtórzenie zabawy - w zastępach w leżeniu przodem, każde dziecko rzuca oburącz po 2 woreczki w przód tak, aby trafić do obręczy.

Część III - końcowa

1. Ćwiczenia oddechowe z elementami kształtującymi wysklepienie stóp. Dzieci w siadzie ugiętym podpartym uderzają o podłoże naprzemian palcami stóp wypowiadając cicho słowa piosenki "Myszka". Uderzając naprzemian o podłoże głośno wypowiadają słowa wymienionej piosenki. Następnie wstają bez pomocy rąk i śpiewają całą piosenkę w marszu, naśladując ruchy "skradania się". 2. Zabawa o charakterze uspokajającym - "Zgaduj-zgadula". Dzieci w szeregu w siadzie klęcznym, ręce na kolanach, dłonie skierowane palcami do środka, plecy proste. Prowadzący rzuca piłkę do ćwiczących. Dziecko chwyta piłkę i wypowiadając wyraz rozpoczynający się na literkę podaną przez prowadzącego odrzuca piłkę.

Podsumowanie zajęć, pożegnanie, wymarsz.

Temat:Zwiększenie ruchomości stawów obręczy barkowej i biodrowej.

Cele:

• Wzmocnienie mięśni grzbietu i mięśni brzucha. • Utrwalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach.

Umiejętności:

• Wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych na torze przeszkód w terenie otwartym. • Zachowanie prawidłowej postawy w miejscu i w ruchu

Miejsce ćwiczeń: park "Zofilas" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Białej Podlaskiej. Przybory i przyrządy (parkowe): drabinka pozioma, drabinka pionowa, belki skośne, belki poziome, ławeczki parkowe, listwy z ogrodzenia od piaskownicy, drzewa parkowe, szarfy. Czas trwania zajęć: 45 min Ilość ćwiczących: 12 Wiek ćwiczących: IIe Prowadzący: mgr Anna Kozak

Dnia: 21.05.2001

Część wstępna - 10'

• 1. Czynności organizacyjno-porządkowe. • Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności. Omówienie zadań lekcji

• - 1 minutauwaga - Kontrola postawy skorygowanej, sprawdzenie

odpowiedniego stroju. Rozdanie szarf.

• 2. Zabawa ożywiająca doskonaląca prawidłową postawę. • Zabawa "Słonko świeci - deszczyk pada". Na zapowiedź "słonko świeci" dzieci

spacerują, biegają w różnych kierunkach, a na zawołanie "deszczyk pada" biegną do drzewa i stoją prosto

• - 4 powtórzeniauwaga: Określenie terenu w parku do zabawy i ćwiczeń. Całym

ciałem przylegają do powierzchni drzewa z niewielkim odstępem w odcinku lędźwiowym.

• 3. Ćwiczenie oddechowe.Pw. - przysiad podparty.

Jesteśmy na łące, czy potraficie naśladować "kwiaty zwiędłe" (przysiad podparty). Powolny wyprost do stania i głęboki wdech nosem "kwiaty rosną i rozwijają się po deszczu". Wydech nosem, powrót do przysiadu podpartego

• - 5 powtórzeńuwaga: Przypomnienie o prawidłowym wdechu i wydechu.

• 4. Ćwiczenie równoważne. • Czy potrafisz naśladować brodzącego bociana po łące" - stanie jednonóż i

naśladowanie klekotu boćka: kle, kle, kle

• - 6 powtórzeń • uwaga: Podczas marszu i stania plecy proste, łopatki ściągnięte, 3x

LN, 3x PN. Ile kroków wykonał bocian? (doskonalenie dodawania).

• 5. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego, wzmocnienie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego, rozciąganie mm. piersiowych, wzmacnianie mm. karku.

• Czy potrafisz naśladować "nurkującą kaczkę". Pw. - przysiad podparty. Na sygnał prowadzącego "kaczki nurkują" - dzieci ruchami głowy i klatki piersiowej naśladują nurkującą i wynurzającą się kaczkę: uginają ręce w łokciach, zbliżają głowę i klatkę piersiową do ziemi, wysuwają głowę daleko do przodu, prostują ręce,

zadzierając wysoko głowę i wracają do przysiadu podpartego. Gdy usłyszą sygnał "kaczki odfruwają" przechodzą do biegu

• - 4 powtórzenia • 6. Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, zwłaszcza ustawienia głowy. Wzmacnianie

mm. ściągających łopatki, mm. prostownika grzbietu.

Pw. - postawa skorygowana, RR w "skrzydełkach". Ja słyszę głos kukułki, czy potraficie naśladować kukułkę? Na sygnał prowadzącego, wysuwając głowę do przodu i wymawiając słowo "kuku", a następnie cofając głowę, naśladują wysuwanie się kukułki z wnętrza zegara i chowanie się jej do środka. Głowa jest dłużej schowana niż wyciągnięta i powinna być cały czas ustawiona pionowo.

4 powtórzeniauwaga: Przez cały czas trwania zabawy T powinien być nieruchomy

- ruch dotyczy tylko głowy. W czasie trwania zabawy należy utrzymać pozycję skorygowaną.

• 7. Kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w różnych pozycjach. • Na łące pojawiły się także inne zwierzęta: kruki, jastrzębie, kury i zające, czy umiecie

je naśladować? Kruk - chód z chwytem za kostki w przysiadzie. Jastrząb - bieg z pracą RR w bok, w górę i w dół. Kury - trucht z ruchem, odprowadzanie RR pion w skurcz, w przód i w tył. Zając - przysiad z wyciągniętym T w górę, RR w kształcie "uszów nasłuchujących" (ściągnięte łopatki).

8 powtórzeńuwaga: na zawołanie prowadzącego np. "jastrząb" dzieci naśladują

jastrzębia, potem prowadzący wywołuje inne zwierzątko. Bieg i trucht na śródstopiu.

• 8. Ćwiczenie oddechowe.Pw. - postawa skorygowana. Ruch - głęboki wdech nosem, wznos RR przodem w

górę (1-2), a na 3-4 zatrzymaj powietrze, RR w górze i powrót do pozycji wyjściowej z powolnym wydmuchem powietrza ustami (1-2-3-4).

6 powtórzeńCzęść główna - 30 minut

• 9. Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej, wzmacnianie mm. grzbietu, elongacja kręgosłupa.

• Tor przeszkód w parku "Zofilas" • przeszkoda 1

Trucht slalomem między drzewami

• - 1 razuwaga: bieg na śródstopiu

• przeszkoda 2 Przejście w zwisie po drabince ustawionej poziomo

• - 1 razuwaga: w oczekiwaniu na ćwiczenie każde dziecko przyjmuje

postawę skorygowaną (plecy proste, brzuch wciągnięty, RR oparte na biodrach kciukiem skierowane do przodu).

• Marsz z ruchem RR bokiem w górę, klaśnięcie w dłonie nad głową, opuszczenie swobodne RR wzdłuż T

• - 3 razy • 10. Wzmacnianie mm. grzbietu i stóp

• Przeszkoda 3 Skoki zawrotne przez belki ustawione skośnie

1 razuwaga: Odbicie NN ze śródstopia, a RR są proste.

• 11.Wzmacnianie mm. nóg. • Przeszkoda 4 (wg inwencji własnej)

Czy potrafisz przejść pod i nad belką ustawioną poziomo?

• - 1 raz • Marsz ze skrzyżowaniem stóp.

• 12. Rozciąganie mm. klatki piersiowej. • Przeszkoda 5

Pw. - postawa tyłem do drabinki, RR w poziomym skurczu. Ruch - napiąć mięśnie i wytrzymać(3 sek., brzuch wciągnięty).

• - 2 powtórzeniauwaga: ćwiczymy z obu stron drabinki

• 13. Wzmacnianie mm. skośnych brzucha.Pw. - zwis tyłem na drabince, RR proste.

Ruch - przyciągnąć NN ugięte w kolanach do klatki piersiowej w prawą i lewą stronę

• - 2 powtórzenia Marsz z przeniesieniem szarfy RR przodem w górę - wdech, swobodne opuszczenie RR przodem w dół - wydech (4x).

uwaga: ćwiczący zdejmują szarfy • 14. Ćwiczenia o mniejszej intensywności, wzmacnianie mm. brzucha i pośladków.

• Przeszkoda 6 Zwis poziomy na niskim drążku (wys. 1m) za pomocą RR i NN ("kiełbaski"), podciągnąć się na RR w prawą i lewą stronę belki z wytrzymaniem

• - 2 powtórzenia • 15. Ćwiczenia oddechowe.

• Czy potrafisz naśladować głos ptaka za pomocą gwizdu lub świstu? • Pw. - ustawienie bokiem do kierunku ruchu, dłonie oparte na biodrach z kciukiem

skierowanym w przód, plecy proste, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty. Ruch - cwał bokiem w kierunku następnej przeszkody ze zmianą stron (raz PN, raz LN).

- 6 powtórzeń uwaga: prawidłowy wdech i wydech

• 16. Wzmacnianie mm. grzbietu odcinka lędźwiowego i pośladków. • Przeszkoda 7

Pw. - leżenie przodem po kolce biodrowe w poprzek ławeczki parkowej, chwyt dłońmi za brzeg ławki, NN ugięte w kolanach na ziemi. Ruch - wznos NN do poziomu i wytrzymać (3 sek.), powrót do pozycji wyjściowej.

• - 6 powtórzeńuwaga: zmiana ćwiczących

• 17.Wzmacnianie mm. brzucha i pośladków. • Przeszkoda 8

Pw. - leżenie tyłem wzdłuż ławeczki parkowej, chwyt RR za brzeg ławki na wysokości głowy, NN ugięte w kolanach, oparte na ziemi. Ruch - wyprost NN do poziomu i wytrzymać (3 sek.), powrót do pozycji wyjściowej.

• - 4 powtórzeniauwaga: Zmiana ćwiczących. Indywidualizacja Pw. - NN ugięte,

przyciągnięte do brzucha. Ruch - wyprost NN pod kątem 45°, wytrzymać, powrót do pozycji wyjściowej

• Marsz ze stawianiem stóp w jednej linii (plecy proste, brzuch wciągnięty) • uwaga: prowadzący patykiem rysuje prostą linię na ziemi.

• 18. Ćwiczenia równoważne • Przeszkoda 9

Pw. - postawa skorygowana z szarfą leżącą na głowie. Ruch - przejście we wspięciu wysokim z RR w bok po listwie obudowy piaskownicy (szer. - 20cm, wys. - 30cm).

• - 1 raz • Marsz krokiem "miareczkowym" tzn. stopy ustawione ściśle jedna za drugą - pięta

dotyka palców.

uwaga: Ramiona w "skrzydełka", plecy wyprostowane, głowa patrzy przed siebie.

• 19. Ćwiczenia oddechowe • Przeszkoda 10

Pw. - postawa. Ruch - przejście po trapie i zjazd ślizgiem w siadzie równoważnym ze zjeżdżalni dziecięcej.

• - 1 raz Pw. - przysiad podparty "kwiaty zwiędłe".

Ruch - powolny wyprost do stania i głęboki wdech nosem "kwiaty rosną", wydech nosem - powrót do przysiadu podpartego

• - 4 powtórzeniaCzęść końcowa - 5'

• 20. Zabawa orientacyjno-porządkowa. • Zabawa "Minutka" - dzieci biegną do najbliższego drzewa i stoją prosto. W chwili gdy

poszczególne dzieci uznają, że czas 1min upłyną siadają na ławce parkowej i przyjmują prawidłową postawę w tej pozycji.

• - 1 razuwaga: całym ciałem przylegają do powierzchni drzewa

• 21. Czynności organizacyjno-porządkowe. • Omówienie lekcji:

Czy pamiętać będziecie o przyjmowaniu prawidłowej postawy w domu? Dziś ćwiczyliśmy w terenie, a może spróbujecie przyjść do parku "Zofilas" z rodziną i wspólnie poćwiczyć.

uwaga: rozmowa kierowana

Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha, pośladków i mięśni wysklepiających stopy.

Cele:

• Wydłużenie kręgosłupa w różnych pozycjach • Kontrola jakości ruchów i przyjmowanych pozycji przez współćwiczącego.

Umiejętności: Współdziałanie w parach w celu dokładnego i skutecznego wykonywania zadania. Wiadomości: Konieczność utrzymania prawidłowej postawy w siadzie, leżeniu, podczas podnoszenia przedmiotów. Cele wychowawcze:

• Ocena postawy skorygowanej kolegi, szukanie błędów i poprawianie ich. • 0 0 9 6Umiejętność bezpiecznego wykonania ćwiczeń w parach odpowiedzialność za

współćwiczącego.

Miejsce ćwiczeń: korytarz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białej Podlaskiej Przybory: butelki plastikowe Czas trwania zajęć: 45 min Ilość ćwiczących: 11 Wiek ćwiczących: klasa II d Prowadząca: mgr Anna Kozak Dnia: 21.05.2001 r.

Rodzaje zadań Opis ćwiczeń lub zabawy Czas powt.

Uwagi organizacyjno- metodyczne

Część wstępna - 10' Sprawdzenie gotowości i zorganizowanie grupy>

Zbiórka obok butelki plastikowej ustawionej przy ścianie - kontrola postawy przy pomocy testu ściennego. Podanie celów zajęć.

2' Rozstawienie butelek przy ścianie, sprawdzenie przyjętej postawy skorygowanej.

Zabawa ożywiająca, wydłużanie kręgosłupa.

Zabawa "Berek - krzyżak" - uczestnicy zabawy biegają z butelką po korytarzu, uciekają przed goniącym ich "berkiem".

Osoba złapana przez "berka" przyjmuje pozycję "strzałki" w leżeniu przodem (RR z butelką w przód z wyciągnięciem kręgosłupa). Inni ćwiczący mogą uratować złapanego i pozwolić mu wrócić do zabawy, układając się poprzecznie na nogach leżącego (tworząc krzyżak).

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy (uwaga na leżące osoby). Zmiana "berka", który oznaczony jest szarfą.

Ćwiczenie w rozsypce.

Ćwiczenia oddechowe, wzmacnianie mm. ściągających łopatki, elongacja kręgosłupa.

Pw. - siad skrzyżny, postawa skorygowana, w prawej dłoni butelka. Ruch - wdech z przeniesieniem RR bokiem w górę i przełożeniem butelki jak najwyżej nad głową do lewej ręki. Wydech z jednoczesnym przeniesieniem RR bokiem w tył i położeniem butelki w tyle do prawej ręki.

4x Podczas ćwiczeń wyciąganie kręgosłupa jak najwyżej.

Wzmacnianie mm. ściągających łopatki, mm. prostownika grzbietu. Rozciąganie mm. piersiowych.

Pw. - siad skrzyżny z plecami wyprostowanymi, RR oparte o kolana, w prawej ręce butelka. Ruch - przeniesienie jednej ręki nad barkiem na plecy, przeniesienie drugiej ręki pod pachą na plecy i przekazanie butelki ("agrafka").

6x Nie pochylać głowy w przód, łokcie ściągnięte w tył.

Wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku. Rozciąganie mm. piersiowych.

Pw. - Klapp wysoki, butelka leży na podłodze między RR wyprostowanymi. Ruch - ugięcie RR z dotknięciem brodą do butelki i wyprost RR.

10x Dłonie skierowane palcami do siebie.

Wzmacnianie mm. skośnych brzucha.

Pw. - siad skulony podparty, stopy zwarte, kolana trzymają butelkę. Ruch - skręt NN w prawo z dotknięciem kolanami podłoża i w lewo.

6x

Wzmacnianie mm, brzucha, pośladkowych i kulszowo- goleniowych.

Pw. - siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu, na NN przy stopach leży butelka. Ruch - uniesienie wyprostowanych NN do

0 0 9 6siadu równoważnego butelka toczy się po nogach w stronę bioder. Następnie uniesienie

0 0 9 6bioder butelka toczy się po nogach w stronę stóp.

4x W czasie ćwiczeń plecy wyprostowane. Biodra powinny być uniesione do linii łączącej barki i stopy.

Ćwiczenie oddechowe. Pw. - leżenie tyłem, RR wzdłuż T, NN ugięte, butelka na piersiach. Ruch 0 0 9 6 - głęboki wdech RR proste idą za

0 0 9 6głowę, wydech ręce wracają wzdłuż T.

4x Butelka wznosi się do góry i opada

Część główna - 30' Ćwiczenie ożywiające, zabawa bieżna.

Zabawa "Pospiesz się" - dzieci biegają między rozstawionymi butelkami. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się przy wolnej butelce i idą "gąsienicą"

2x Podczas zabawy dzieci dobierają się parami, jedna butelka na parę. Gdy dzieci drugi raz biegają, prowadzący zbiera połowę butelek Ćwiczenia w parach.

Ćwiczenie oddechowe, wzmacnianie mm. ściągających łopatki, elongacja kręgosłupa.

Pw. - siad skrzyżny w parach tyłem do siebie, RR ułożone w "skrzydełka" trzymają wspólnie butelkę. Ruch - wdech - unieść RR z butelką wspólnie ze współćwiczącym jak najwyżej, wydech - przeniesienie RR z butelką do ułożenia w "skrzydełkach" z jednoczesnym rozluźnieniem.

5x

Ćwiczenia RR, wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku, wzmacnianie mm. pośladków.

Pw. - siad skrzyżny twarzą do siebie w odległości ok. 1m. Jeden z ćwiczących trzyma w dłoniach, na wysokości klatki piersiowej butelkę, łokcie w bok. Ruch - podanie butelki w parach, RR wyprostować i wyciągnąć w górę z butelką i przez opad T w przód przekazać butelkę do kolegi, powrócić do pozycji wyjściowej.

4x

Wzmacnianie mm. pośladków, mm. prostownika grzbietu odcinak piersiowego, mm. ściągających łopatki

Pw. - siad ugięty przodem do siebie, RR z tyłu oparte na podłodze. Plecy wyprostowane, łopatki ściągnięte, butelka leży na podłodze między stopami współćwiczących. Ruch - uniesienie bioder do poziomu,

0 0 9 6jednoczesny wyprost PN jeden ćwiczący i 0 0 9 6LN drugi ćwiczący.

6x Biodra powinny być uniesione do linii łączącej kolana i barki. Ćwiczący, dotykając się stopami, mówią sobie "cześć"

Wzmacnianie mm. pośladków, mm. prostownika grzbietu i ściągających łopatki

Pw. - podpór tyłem z nogami ugiętymi, butelka trzymana kolanami. Współćwiczący z boku partnera na czworaka. Ruch - współćwiczący przechodzi pod partnerem, ćwiczący w tym czasie utrzymuje pozycję "stoliczka".

4x Biodra powinny być uniesione do linii łączącej kolana i barki. Zmiana ćwiczących

Wzmacnianie mm. skośnych brzucha.

Pw. - leżenie tyłem w parach głowami do siebie, RR w górę w skos, chwyt współćwiczącego, NN ugięte. Ruch - 1) jednoczesne przeniesienie NN w prawo; 2) powrót do pozycji wyjściowej; 3) jednoczesne przeniesienie NN w lewo; 4) powrót do pozycji wyjściowej.

4x Butelka stoi z boku

Ćwiczenia oddechowe. Pw. - leżenie tyłem, NN ugięte, RR wzdłuż T Ruch 0 0 9 6 - wdech RR przodem w górę, wydech 0 0 9 6 powrót RR bokiem w dół.

Rozciąganie mm. prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, wzmacnianie mm. brzucha i wysklepiających stopy.

Pw. - leżenie tyłem głową do współćwiczącego, NN ugięte, RR w pozycji "skrzydełek", między stopami butelka. Współćwiczący przyjmuje pozycję siadu ugiętego skorygowanego twarzą do kolegi. Ruch - przejście do leżenia przewrotnego i przekazanie butelki do współćwiczącego, powrót do siadu ugiętego twarzą do współćwiczącego

4x Zmiana pozycji wyjściowych przez ćwiczących

Wzmacnianie mm. grzbietu odcinka piersiowego, mm. ściągających łopatki

Pw. - dwaj ćwiczący w leżeniu przodem do siebie, RR wyciągnięte w przód, obaj ćwiczący trzymają jedną butelkę. Głowy obu ćwiczących dotykają podłogi. Ruch - jeden ćwiczący przenosi butelkę na łopatki, drugi przenosi RR do ułożenia w "skrzydełka" wytrzymanie 5 sek. Powrót do pozycji wyjściowej

4x Podczas ćwiczenia głowa cały czas dotyka podłoża. Przy powtórzeniu drugi ćwiczący przenosi butelkę

Wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku, wzmacnianie mm. pośladkowych

Pw. - siad klęczny, T wyprostowany, RR wyprostowane, wyciągnięte w górę (jeden współćwiczący zaczyna ćwiczyć z butelką), stopy ustabilizowane. Ruch - opad T w przód do pozycji niskiej Klappa (ukłon japoński), przekazanie butelki koledze, a następnie powrót do pozycji wyjściowej

4x W "ukłonie japońskim" RR powinny być ułożone w przedłużeniu T. W pozycji siadu klęcznego ćwiczący wciągają brzuch

Ćwiczenie równowagi, wzmacnianie mm. wysklepiających stopy, wzmacnianie mm. brzucha.

Pw. - postawa skorygowana w parach twarzą do siebie w odległości 1m, między ćwiczącymi na podłodze leży butelka. Ruch - współćwiczący jednocześnie wykonują półprzysiad na PN, a LN wyciągają w przód i dotykają palcami butelki.

4x Zmiana nóg 4x PN, 4x LN.

Część końcowa - 5'

Wzmacnianie mm. oddechowych.

Pw. - siad skrzyżny, RR na kolanach. Ruch - "kto ma największe policzki", wdech - nosem, wydech - ustami

4x Przypomnienie o prawidłowej postawie w siadzie, podczas czytania, podnoszenia przedmiotów z podłogi, odrabiania lekcji Utrwalenie nawyku

prawidłowej postawy Dzieci przy ścianie na korytarzu przyjmują pozycję stojącą, "przyklejają się do ściany" - przez obsunięcie po ścianie przejść do przysiadu i siad skrzyżny.

2x

Czynności organizacyjno - porządkowe

Sprzątnięcie przyborów, przypomnienie o prawidłowej postawie, omówienie lekcji, wyróżnienia, pożegnanie

DOSKONALENIE PODAŃ l CHWYTÓW ORAZ RZUTÓW DO KOSZA

Cel: F 0 B 7 poznawczy - poznanie zasad fair play F 0 B 7 kształcący - podnoszenie poziomu sprawności fizycznej w grach i zabawach F 0 B 7 wychowawczy - współdziałanie w zespole w czasie zabaw i gry w korfball

Metody: naśladowcza-ścisła, zabawowo-naśladowcza Miejsce ćwiczeń:teren przedszkolny Przybory: szarfy, piłki gumowe, kosze korfbal Iowę Czas trwania zajęć: 30 minut Ilość ćwiczących:8 osób Prowadzący: mgr Krzysztof Piech

Część l - wstępna

• 1. Moment organizacyjno-wychowawczy: ustawienie dzieci w siadzie klęcznym, powitanie, wprowadzenie - przypomnienie zasad gry w korfball.

• 2. Zabawa orientacyjno-porządkowa. "Pościg trójkątów" - w postawie stojącej jak najszybsze podania piłki oburącz i jednorącz po obwodzie, starając się doścignąć przeciwną drużynę*

Część II - główna

• 1. Ćwiczenia kształtujące mięśnie głowy i szyi, ramion, nóg, tułowia, brzucha (we wszystkich płaszczyznach),

• a) w miejscu w postawie stojącej • - podrzut piłki w górę, chwyt oburącz, skłon głowy w przód, w tył, w prawą i

lewą stronę,

• - podrzut piłki w górę, klaśnięcie w dłonie przed sobą oraz za plecami, chwyt oburącz,

• - podrzut piłki w górę, przysiad, chwyt oburącz, • b) w siadzie podpartymo nogach ugiętych, piłkatrzymana między stopami, uniesienie

nóg z piłką w górę,

• c) w miejscu w postawie stojącej w rozkroku, skłon tułowia w przód, toczenie piłki między nogami.

• 2. Ćwiczenia na czworakach lub w poślizgach toczenie piłki na czworakach przemieszczając się po boisku.

• 3. Zabawa z elementami równowagi • a) ustawienie w dwóch zespołach 4-osobowych dookoła kosza. Rzuty do kosza

oburącz stojąc na jednej nodze. Wygrywa zespół, który trafi 3 razy;

• b) ustawienie jw. rzuty do kosza oburącz sprzed klatki piersiowej, wygrywa zespół, który pierwszy trafi 4 razy.

• 4. Zabawa bieżna. Ustawienie w dwóch rzędach twarzą do kosza. Na sygnał pierwsze osoby z rzędów startują, dobiegają do szarfy, dowolnym sposobem przechodzą przez nią, podbiegają do piłki i wykonują rzut do kosza. Po rzucie ustawiają piłkę na poprzednim miejscu i wracają do swojego rzędu. Następna osoba startuje na sygnał.

• 5. Zabawa z elementami rzutu, celowania i toczenia. Mecz w korfball 2 x 2 minuty. W przerwach zawodnicy obydwu drużyn wykonują rzuty do kosza z odległości 1-1,5 m (wyznaczenie kapitanów, drużyn, okrzyk rozpoczynający, wbiegnięcie na boisko, powitanie).

Część III - końcowa

• 1. Ćwiczenia oddechowe. Marsz ze zwróceniem uwagi na poprawne ustawienie stóp, połączone z oddychaniem, wdech nosem, wydech ustami.

• 2. Ćwiczenia lub zabawa kształtująca wysklepienie stóp. Dzieci w siadzie prostym podpartym, dłonie skierowane palcami w tył, przesuwanie palcami jednej stopy po drugłej wyprostowanej nodze z wyraźnym odwiedzeniem kolana, ćwiczy kilkakrotnie każda noga.

• 3. Zabawa lub ćwiczenie ocharakterze uspokajającym z elementami korekcji postawy. Dzieci w siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach plecy prosto, łopatki ściągnięte, podsumowanie meczu oraz zajęć, pożegnanie.

ZADANIE GŁÓWNE: Nauka strzału z miejsca i biegu po podaniu ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie podania i przyjęcia piłki kijem w miejscu i w ruchu. CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować przyjęcie i podanie piłki kijem w czasie gry; b) psychomotoryczności: uczeń zna podstawowe ćwiczenia kształtujące; c) wiadomości: uczeń umie dokonać samooceny własnej sprawności, zna przepisy gry dotyczące wymiarów boiska, ilości zawodników, gry kijem; d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje z partnerem, integruje się z zespołem klasowym, jest zdyscyplinowany, dba o higienę osobistą, umie organizować czas wolny, pamięta o prawidłowej postawie ciała. MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna PRZYBORY: piłki, kije, bramki duże - 2 szt., bramki małe - 2 szt., kreda, szarfy METODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa- klasyczna, problemowa formy: frontalna, zajęć w zespołach KLASA: VI CZAS TRWANIA: 45 minut

CZĘŚCI

TOKU

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA CZAS TRWANIA

UWAGI ORGANIZACYJNO-

METODYCZNE

Część I - wstępna

1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji. 2. Zabawa ożywiająca "Berek ranny". 3. Ćwiczenia kształtujące i oswajające: a) w biegu:

• krążenia prawego i lewego ramienia w przód i w tył

• krążenie ramion oburącz w przód i w tył

• na sygnał obrót o 360 stopni

1' 2' 6'

Ustawienie ćw. w szeregu.

Zabawę prowadzi nauczyciel.

Nauczyciel zwraca uwagę na obszerną pracę ramion.

Ćwiczenie

• na sygnał przysiad podparty b) w marszu:

• wymachy prawą i lewą nogą w górę

• wypady w przód prawą i lewą nogą

b) indywidualnie w miejscu z kijami:

• skłony w przód do prawej i lewej nogi z pogłębianiem

• skłony w przód z wyprostem tułowia

• skręty tułowia w bok • skłony tułowia w bok

wykonywane co trzeci krok

Ćw. ustawieni w rozsypce 6 x do każdej nogi 12 x 6 x w każdą stronę 6 x w każdą stronę

Część II - główna

1. Podania i przyjęcia piłki kijem w ustawieniu w rzędach:

• podanie piłki kijem na wprost i przejście na koniec swojego rzędu

• podanie piłki kijem, ćwiczący przebiega na koniec rzędu przeciwnego

2. Podania i przyjęcia piłki po trójkącie, ze zmianą miejsca ćwiczących za piłką.

3. Ćwiczenia w czwórkach: • podania piłki po

prostej, zmiana miejsc podających

• zabawa "Berek odbierający"

4. Ćwiczenia z kijem markujące strzał na bramkę z miejsca

5. Ćwiczenie jw. - z biegu 6. Strzał z zatrzymania na

bandę po podaniu własnym

7. Strzał z biegu na bandę po podaniu własnym

8. Strzał na bramkę z biegu po podaniu

9. Podania piłki w parach zakończone strzałem na bramkę

10. Ćwiczący poruszają się po

25' 6'

rysunek

Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność wykonywania strzałów

Drużyna, która nie uczestniczy w grze, wykonuje strzały do bramki

obwodzie. Po otrzymaniu podania jeden z biegnących wykonuje strzał na bramkę

11. Gra uproszczona 4:4 Część III - końcowa 1. Ćwiczenia korekcyjne i

oddechowe:

• w leżeniu tyłem, utrzymanie kija w powietrzu nogami dowolnym sposobem

• Rozwiązanie krzyżówki w grupach

2. Praca domowa: co to jest rekreacja ?

3. Omówienie lekcji. Wdrażanie nawyków higieny ciała, pamiętanie o organizacji wolnego czasu i prawidłowej postawie ciała. Pożegnanie

2' 3'

Ćwiczenie należy wykonać bez obuwia

Nauczyciel zachęca do gry rekreacyjnej w unihokeja.

Nauczyciel poleca umyć ręce i zmienić strój.

ZADANIE GŁÓWNE: Nauka zastawienia pojedynczego - ćwiczenia wstępne ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie techniki ataku. CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować atak w czasie gry; b) psychomotorycz ności: uczeń zna ćwiczenia kształtujące RR oraz ćwiczenia oswajające z piłkami; c) wiadomości: uczeń umie rozróżnić minisiatkówkę od piłki siatkowej oraz wyliczyć rodzaje ataku; d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje w zespole, jest

zdyscyplinowany, dba o higienę. MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna PRZYBORY: piłki siatkowe, kółka ringo, kartony do pisania, pisaki, kreda, magnetofon, guma modelarska, piłeczki tenisowe, klocki plastikowe. METODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa- klasyczna formy: frontalna, zajęć w zespołach KLASA: I gimnazjum CZAS TRWANIA: 45 minut

CZĘŚCI TOKU

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA CZAS TRWANIA

UWAGI ORGANIZACYJNO-

METODYCZNE

Część I - wstępna

1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji. 2. Zabawa ożywiająca "Berek rozkroczny". 3. Ćwiczenia kształtujące RR wg inwencji uczniów. 4. Ćwiczenia kształtujące w różnych płaszczyznach z piłkami w parach. 5. Ćwiczenia oswajające z piłkami:

• ćwiczenia rzutne i chwytne w parach wg inwencji uczniów

• w dwójkach przyjęcie piłki sp. oburącz górnym nad sobą i podanie do partnera takim samym sposobem

• jw. - lecz przyjęcie piłki sp. oburącz dolnym

1' 2'

11'

Ustawienie ćw. w szeregu. Zabawę prowadzi nauczyciel. Nauczyciel zwraca uwagę na obszerną pracę ramion. Nauczyciel zadaje ćwiczenia w czasie odbić Nauczyciel przypomina o akcentowaniu pracy nadgarstka

• odbicia mieszane - sp. oburącz górnym i dolnym z wykonywaniem dodatkowych czynności

6. Ćwiczenia doskonalące technikę ataku

• w dwójkach atak o podłogę z własnego podrzutu

• jw. - do określonego celu

• jw. - z podrzutu partnera

• w czwórkach atak pod gumą

• w czwórkach - markowanie ataku w wyskoku z przełożeniem piłeczki tenisowej

Część II - główna

1. Pokaz i objaśnienie zastawienia pojedynczego

2. Wykonanie napisu "BLOK" w wyskoku z dojściem na wprost.

3. Przełożenie kółka wokół antenk .

4. Chwyt piłki nad taśmą z dotknięciem klocka na antence.

5. Chwyt piłki nad taśmą z jednoczesnym wyrzutem piłki nogami.

6. W parach, jeden rzuca dwie piłki nad taśmą, drugi stara się zablokować jednocześnie obie piłki.

7. W czwórkach, ćw. A i B na ławeczce trzymają piłkę nad taśmą. Ćw.C wykonuje rzut piłki ok. 30 cm nad siatką, a ćw. D blok tej piłki z wcześniejszym dotknięciem piłek nad taśmą.

8. Atak piłki po wystawie i zastawienie pojedyncze tego ataku.

20' 6'

rysunek

Nauczyciel poleca dokładną obserwację atakowanej piłki W czasie gry akcent na zastawienie pojedyncze

9. Gra uproszczona 4:4 Część III - końcowa

1. Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe: - w leżeniu tyłem, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, ręce wzdłuż tułowia - słuchając muzyki, głęboki wdech i wydech - w siadzie prostym - streching. 2. Praca domowa: na czym polegają zmiany w nowych przepisach piłki siatkowej? 3. Omówienie lekcji. Wdrażanie nawyków higieny ciała, zachęcanie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pożegnanie.

2' 3'

Nauczyciel proponuje zrelaksowanie się przy muzyce Nauczyciel proponuje spacery, jogging, jazdę na rowerze

ZADANIE GŁÓWNE: Minisiatkówka - nauka poruszania się po boisku. ZADANIE DODATKOWE: Ćwiczenia oswajające z piłkami. CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować rzuty w czasie gry; b) psychomotorycz ności: uczeń umie wykonać ćwiczenia kształtujące; c) wiadomości: uczeń zna przepisy w minisiatkówce; d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje w zespole, jest zdyscyplinowany, dba o higienę. MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna

PRZYBORY: piłki siatkowe -14 szt., kółka hula - hop - 8 szt., piłeczki tenisowe 8 szt., kocyki 4 szt., kreda szkolna. METODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa- klasyczna, formy: frontalna, zajęć w zespołach KLASA: III CZAS TRWANIA: 45 minut

Części toku

Nazwa i opis ćwiczenia Czas trwania

Uwagi organizacyjno-metodyczne

Część

I - wstęp

na

1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji. 2. Zabawa ożywiająca "Berek rozkroczny". 3. Ćwiczenia w marszu :

• wymachy w górę nogi prawej i lewej

• wypady w przód nogą prawą i lewą

4. Ćwiczenia w przysiadzie: • "kaczy chód" • skoki "żabek"

5.Ćwiczenia w biegu • krążenie ramion w przód i w

tył, jednorącz i oburącz • krok odstawno - dostawny oraz

skiping A i C

6. Ćwiczenia w miejscu • ćwiczenia kształtujące w

różnych płaszczyznach • ćwiczenia koordynacyjne

7. Ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśni - stretching: A - mięśnie karku

• napięcie - trzymając ręce splecione na karku mocno

1'

3'

12'

Ustawienie ćw. w szeregu. Zabawę prowadzi nauczyciel. Wymach i wypady wykonywać co trzeci krok 20 kroków

10 skoków N-l zwraca uwagę na obszerną pracę ramion

N-l koryguje błędy i pomaga w wykonaniu ćwiczeń. Wyjaśnia na czym polega stretching.

przeć głowę do tyłu, pokonując opór rąk

• rozciąganie - przy pomocy splecionych rąk przyciągnąć głowę do klatki piersiowej

B - mięśnie szyi • napięcie - pochylić głowę w

prawo i położyć na nią prawą rękę. Następnie mocno naciskać głową w lewo , pokonując opór działającej w odwrotnym kierunku ręki.

• rozciąganie - w tej samej pozycji ostrożnie przyciągnąć głowę jak najdalej w bok i przytrzymać.

C - mięśnie ramion i karku • napięcie - spleść dłonie na

karku. Następnie spróbować odciągnąć łokieć jednej ręki na zewnątrz, stawiając jednocześnie opór drugą ręką

• rozciąganie - ręką wspomagającą pociągnąć rękę ćwiczącą jak najdalej w dół.

D - mięśnie uda (grupa przyśrodkowa)

• napięcie - w siadzie prostym ugiąć kolana i przyciągnąć stopy. Między kolana ustawić w poprzek przedramię i mocno naciskać kolanami do wewnątrz.

• Rozciąganie - w siadzie chwyt dłońmi stopy i przyciągnąć pięty do pośladków, jednocześnie mocno naciskając łokciami na kolana

E - mięśnie grzbietu • napięcie - w siadzie

skrzyżnym dłonie oparte z tyłu o podłogę, ściągamy łopatki.

• Rozciąganie - w siadzie prostym skłon w przód trzymając dłońmi jak najdalszego miejsca podudzia.

Część

II -

1. Dobiegnięcie na wprost do kółka hula - hop z ustawienie jednej nogi wewnątrz kółka.

Ćwiczenie wykonują jednocześnie 4 rzędy, stawiając raz prawą raz lewą

główn a

2. Jw. - ustawienie bokiem do kierunku biegu

3. Zatrzymanie bokiem do kierunku biegu kółka hula - hop, wprawionego przez siebie w ruch. 4. Przekazywanie piłeczki tenisowej z ręki do ręki przez środek wprawionego w ruch kółka hula - hop. 5. W parach podania piłki przez środek toczącego się kółka hula - hop. 6. W parach uczeń A porusza się tyłem w postawie siatkarskiej trzymając kółko hula - hop, uczeń B kozłuje piłkę wewnątrz kółka. 7. W parach uczeń A i B trzymają kocyk. Poruszając się bokiem, toczą piłkę naciskając ją kocykiem. 8. Jw. Poruszając się jeden przodem drugi tyłem do kierunku biegu. 9. Toczenie piłki po ławeczce poruszając się w postawie siatkarskiej. 10. Stojąc między dwoma ławeczkami podrzut piłki na wysokość i odległość 3 m. Następnie dotknięcie jedne i drugiej ławeczki i chwyt odbijającej się piłki. 11. Ćwiczenia koordynacyjno - oswajające z piłką w dwójkach:

• Rzuty piłką jednorącz i oburącz do partnera

• Rzuty piłką oburącz z akcentem nadgarstków

• Rzuty piłką z jednoczesną wykroczno - zakroczną pracą nóg

• Rzuty piłką z jednoczesną rozkroczno - skrzyżną pracą nóg

12. Ćwiczenia koordynacyjno - oswajające z piłką w czwórkach:

• Równoczesne rzuty piłką po prostej dwóch partnerów ustawionych obok siebie ze zmianą miejsc po rzucie

• Jw. tylko jeden wykonuje rzut a drugi toczenie piłki po boisku

13. Rzuty piłką ponad siatką w określone miejsca na boisku na

20'

6'

nogę w kółku Ćwiczenie wykonać z jednej i z drugiej strony kółka. Po zatrzymaniu przyjąć postawę siatkarską. Ćwiczenia uczniowie wykonują na zmianę.

Ćwiczenie wykonujemy w trzech rzędach. Rzuty należy wykonywać w ciągłym ruchu

Zwrócić uwagę na chwyt i rzut piłki na wysokości głowy.

sygnał wzrokowy. 14. "Rzucanka" siatkarska, gry 1:1.

Część III -

końco wa

1. Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe:

• W leżeniu tyłem, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, głęboki wdech i wydech.

• zabawa "minutka" • 2. Praca domowa: Jakie są

kluby sportowe w Świdniku. • 3. Omówienie lekcji.

Wdrażanie nawyków higieny ciała, zachęcanie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pożegnanie.

2' 1'

Nauczyciel tłumaczy zasady zabawy "minutka".

Nauczyciel proponuje spacery, jogging, jazdę na rowerze

KONSPEKT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NR 1

Zadanie główne: Kształtowanie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe z przyborem nietypowym

Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej – uczeń:

• wzmocnij siłę ramion, nóg i tułowia • poprawi zwinność, zręczność, szybkość reakcji, równowagę, koordynację

ruchową Umiejętności – uczeń potrafi:

• posługiwać się różnymi przyborami nietypowymi w grach i zabawach ruchowych

• potrafi bezpiecznie ćwiczyć Wiadomości – uczeń zna – wie:

• zna zabawy i gry, które kształtują poszczególne cechy motoryczne • zna nowe przybory nietypowe i wie jak je wykorzystać w grach i zabawach

ruchowych Usamodzielnienia ucznia – uczeń:

• przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych • kształtuje w sobie odpowiedzialność grupową • wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania

Miejsce ćwiczeń: korytarz szkolny lub salka gimnastyczna Pomoce: gazety, butelki plastikowe, kartony, krzesełka, puszki, chustki (apaszki)

ZADANIA NAZWA I OPIS UWAGI

SZCZEGÓŁOWE ĆWICZENIA, ZABAW I GIER

ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE

CZĘŚĆ I WSTĘPNA (8 MIN) Czynności organizacyjno- porządkowe Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji Przygotowanie organizmu do wysiłku Ćwiczenia wzmacniające RR, NN, T z chusteczką

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowanie ćwiczących Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienia ich realizacji Przypomnienie jakie cechy motoryczne rozwijają gry i zabawy ruchowe oraz przy pomocy jakich przyborów uczniowie będą je realizować Zabawa ożywiająca "OGONKI" Na sygnał prowadzącego uczniowie rozbiegają się po sali i starają się zebrać jak najwięcej chusteczek od przeciwników i jednocześnie uchronić swoją szarfę-ogonek. Zabawa kończy się, gdy wszystkie ogonki zostaną zabrane. Wygrywa dziecko, które ma najwięcej ogonków.

Siad skrzyżny w kształcie litery C przed prowadzącym (zwrócenie uwagi na proste plecy, ściągnięcie łopatek, głowa wyciągnięta w górę. Przedstawienie dzieciom przyborów nietypowych z którymi będą ćwiczyć Przybór: chusteczka dla każdego ucznia, każde dziecko wkłada chusteczkę za spodenki tak, aby 2/3 Wystawało na zewnątrz, tworząc ogonek. Zwracanie uwagi na bezpieczne poruszanie się. Ustawienie w luźnej rozsypce, każdy ćwiczący posiada chusteczkę (może też być sznurek, linka, wstążka) Chustka trzymana oburącz Chustka w PR

-stojąc w lekkim rozkroku, opust i wznos RR z chustką -p.w. jak wyżej, naśladowanie ruchów wycierania pleców ręcznikiem -p.w. jak wyżej, krążenie PR w przód z przełożeniem chustki do LR, i odwrotnie

-p.w. zasadnicza, przechodzenie do przodu (do tyłu) przez chustkę -siad prosty, przekładanie chustki pod uniesionymi NN z PR do LR -siad prosty, “rowerek” przekładanie chustki pod PN i LN -leżenie tyłem, RR przy głowie, przejście do siadu prostego skłon T w przód i położenie chustki za NN, powrót do leżenia - leżenie przodem, uniesienie T, próba zawiązania supła na chustce i rozwiązania -siad skrzyżny, chustka na wysokości twarzy, staramy się tak dmuchnąć w chustkę, ażeby zobaczyć prowadzącego lub kolegę.

Chwyt chustki oburącz Chustka w PR Chwyt chustki oburącz Chwyt chustki oburącz za jej rogi

CZĘŚĆ II GŁÓWNA (30 MIN)

1.zabawa orientacyjno- Podział klasy na dwie

gry i zabawy rozwijające cechy motoryczne przy pomocy przyboru nietypowego

porządkowa “ROBIMY PORZĄDKI” na sygnał wszyscy uczniowie zaczynają biegać w dowolnym kierunku, omijając przeszkody. Na kolejny sygnał, każdy zbiera jedną rzecz i zanosi ją do papierowego kartonu (białego lub czerwonego). Po tej czynności ustawiają się jak najszybciej w rzędach za swoimi kartonami.

grupy: białych i czerwonych Przybory: plastikowe butelki, gazety, puszki, dwa kartony Dzieci roznoszą po sali wszystkie rzeczy, n-el ustawia kartony

2.zabawa na czworakach “TUNELE” Na sygnał pierwsi z rzędów dobiegają do pierwszego krzesła i pełzając przechodzą pod nim. Wstają, dobiegają do drugiego krzesła i ponownie pełzając pokonują je. W obu pełzaniach pierwsze pod krzesła wsuwane są ręce. Obiegają karton i wracają do swojego rzędu na czworakach. Wygrywa zespół, który szybciej wykonał zadanie.

Przybory: 4 krzesła (po dwa przed każdym zespołem w odległość około 3 m od siebie). N-l zwraca uwagę na bezpieczeństwo

3. zabawa z dźwiganiem “SIŁACZE” Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów przenoszą kartony do

Przybory: kartony, w których umieszczono plastikowe butelki, gazety, puszki

chorągiewki i wracają, następni biegną po pozostawione kartony i wracają z nimi, itd. 4. zabawa bieżna “SPRINTERZY” Pierwsi z rzędów zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał zaczynają tak szybki biec, aby opór powietrza utrzymywał ją przy klatce piersiowej. Obiegając karton wracają do rzędu. Drudzy i następni wykonują taką samą czynność 5. zabawa rzutna “KTO CELNIEJ?” Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają plastikową butelką lub kulą z gazety do kartonu, po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu. Następni wykonują ćwiczenia jw.

Przybory: gazety, kartony papierowe , Odmiana: każdy z zawodników może mieć swoją gazetę Przybory: dwa kartony, butelki plastikowe lub gazety. W pierwszej serii rzuty wykonywane są PR, w drugiej – LR

6.zabawa skoczna “KANGURY I ZAJĄCE” Na sygnał –“kangury” pierwsi z rzędu wkładają butelkę plastikową między uda i podskakując obunóż poruszają się w kierunku kartonu, starając się nie wypuścić butelki z nóg, po minięciu kartonu chwyta butelkę w dłonie i

Przybory: butelki plastikowe, dwa kartony

biegnie do rzędu, przekazując ją następnemu. Na sygnał-“zające” , przysiad podparty – butelka między udami i podskoki zajęcze do kartonu.

CZĘŚĆ III KOŃCOWA (7 MIN) Uspokojenie organizmu Korekcja postawy -wzmocnienie mięśni brzucha -wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy -ćwiczenia oddechowe Czynności organizacyjno- porządkowe

Zabawa uspokajająca “JAKIE TO ZWIERZĘ?” Drużyny: białych i czerwonych układają z przyborów nietypowych dowolne zwierzę. Drużyna przeciwna ma odgadnąć nazwę zwierzęcia. Dwójki siadają naprzeciwko siebie, jeden z pary trzyma kulę papierową stopami. Na sygnał uczeń z kulą podnosi ugięte NN w górę i prostując je rzuca kulę do partnera. Partner chwyta kulę, wkłada między stopy i podaje ją z powrotem.

Dwójki naprzeciwko siebie, dmuchanie do siebie watki.

Zbiórka, podsumowanie zajęć, ocena wykonywanych elementów Przypomnienie poznanych zabaw. Pożegnanie

Przybory: gazety, butelki, kartony, puszki Przybory: kule papierowe, wata Siad ugięty podparty Zwracanie uwagi na poprawne podania, w których piłka choć przez moment leciała w powietrzu, a nie toczyła się przez cały czas. Leżenie przodem naprzeciwko siebie

Siad klęczny w kształcie litery U przed prowadzącym

KONSPEKT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NR 2 Zadanie główne: WZMACNIANIE RÓŻNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH Z PRZYBOREM NIETYPOWYM W OBWODZIE STACYJNYM

Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej – uczeń:

• - wzmocni mięśnie obręczy barkowej i biodrowej, mięśnie brzucha

• - poprawi zwinność, zręczność, szybkość reakcji, równowagę, koordynację ruchową

Umiejętności – uczeń potrafi: • - posługiwać się różnymi przyborami nietypowymi w ćwiczeniach, w grach i zabawach ruchowych

• - potrafi bezpiecznie ćwiczyć • - prawidłowo wykonywać ćwiczenia na poszczególnych stacjach

Wiadomości – uczeń zna – wie: • - wie, co to jest obwód ćwiczebny • - zna ćwiczenia, które wzmacniają poszczególne grupy

mięśniowe • - zna nowe przybory nietypowe i wie jak je wykorzystać w ćwiczeniach, w grach i zabawach ruchowych

Usamodzielnienia ucznia – uczeń: • - jest świadom swoich fizycznych możliwości • - współuczestniczy w organizacji lekcji • -wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania • - odkłada przybory na wyznaczone miejsce

Miejsce ćwiczeń: korytarz szkolny lub salka gimnastyczna

Pomoce: gazety, butelki plastikowe, kartony, krzesełka, puszki, chustki (apaszki), sznurek, pudełka po zapałkach (puste)

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

NAZWA I OPIS ĆWICZENIA, ZABAW I

GIER

UWAGI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE

CZĘŚĆ I WSTĘPNA (8 MIN)

Czynności organizacyjno- porządkowe Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji Przygotowanie organizmu do wysiłku Ćwiczenia wzmacniające RR, NN, T z butelką plastikową

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowanie ćwiczących Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienia ich realizacji Przypomnienie jakie cechy motoryczne rozwijają ćwiczenia ruchowe oraz przy pomocy jakich przyborów uczniowie będą je realizować. Zapoznanie uczniów z terminem: “obwód ćwiczebny”

Zabawa ożywiająca “ NAJLEPIEJ RAZEM” Dzieci biegają swobodnie, omijając różne przybory porozkładane na sali. Na sygnał prowadzącego, uczniowie (2-3 dzieci do jednego przyboru) wykonują jak najszybciej siad skrzyżny przy wymienionym przedmiocie np. butelki- siad skrzyżny tylko przy butelkach. Uczniowie, którzy nie zdążyli wykonują dodatkowe zadanie.

-przerzut butelki z ręki do ręki nad głową -podanie butelki z ręki do ręki dookoła tułowia -opad T w przód, wyprost T i butelka toczy się po

Siad skrzyżny przed prowadzącym według wzrostu (zwrócenie uwagi na proste plecy, ściągnięcie łopatek, głowa wyciągnięta w górę. Przedstawienie dzieciom przyborów nietypowych z którymi będą ćwiczyć Przybór: butelki plastikowe, kule papierowe, puste pudełka po zapałkach. Zwracanie uwagi na bezpieczne poruszanie się. Ustawienie w luźnej rozsypce, każdy ćwiczący posiada butelkę plastikową Butelka leży na szyi

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 40 pages
Pobierz dokument