Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 2, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Psychologia - Notatki - Psychologia - Część 2, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (109 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
550Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: psychologia; procesy poznawcze, struktura percepcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PSYCHOLOGIA – WYKŁAD 2

(16/10/2006)

Psychologia procesów poznawczych:

Procesy poznawcze:

 spostrzeganie

 uwaga

 pamięć

 myslenie

1) Spostrzeganie – proces postrzegania jest procesem tworzenia reprezentacji przedmiotu na

podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych i – w pewnych wypadkach –

informacji zawartych w pamięci (Maruszewski T., 2001, Psychologia poznania, GWP,

Gdańsk)

Struktura percepcji:

 kryteria – według:

receptorów – np. jakie działają strumienie bodźców (wzrokowe, słuchowe, smakowe, itp.)

typu bodźców – działających na organizm i typowych układówbodźców np. ksztaltu,

wielkości, przestrzenne, ruchu, czasu, barwy; melodii, słów, szmerów

stopnia skomplikowania – reakcji percepcji np. jednostkowe – wrażenia, spostrzeżenia;

złożone – wielozmysłowe

Cechy (właściwości) spostrzegania:

 stałość spostrzeżeń

 organizacja spostrzeżeń – figura i tło

 strukturacja bodźców

Fazy procesu spostrzegania:

1. rejestracja sensoryczna (powstają wrażenia, które następnie budują spostrzeżenia)

2. faza oceny emocjonalnej

3. faza rozpoznania treści bodźca 4. faza oceny znaczenia metaforycznego

Wrażenie – odzwierciedlenie elementarnej cechy zmysłowej zarejestrowanej w wyniku odbioru

danych sensorycznych (litera)

Spostrzeżenie – obraz przedmiotu – obraz wszystkich dostępnych cech, rejestrowanych za

pośrednictwem różnych zmysłów (wyraz)

2) Uwaga – jest mechanizmem redukcji nadmiaru informacji – w związku z ograniczeniami

systemu poznawczego, zmuszony jest on kontrolować procesy odbioru i przetwarzania

informacji, aby uniknąć niebezpiecznych skutków przeładowania. To dzięki uwadze

spostrzegamy tylko część bodźców, przypominamy tylko część informacji z pamięci,

uruchamiamy tylko jeden proces myslenia, wykonujemy tylko jedno z wielu możliwych do

wykonania dziaań (Strelau)

Struktura uwagi:

uwaga mimowolna (spontaniczna) – odruchowa, wywoływana przez określone

właściwości docierających informacji, im silniejszy bodziec tym bardziej przyciąga naszą

uwagę, cechy, zewnętrzne, barwa, kształt, itp.; stopień zainteresowania przedmiotem

uwaga dowolna – jest wynikiem własnej decyzji; w oparciu o własną decyzję potrafimy się

skupić na okreslonej czynnosci

Cechy (właściwości) uwagi:

 koncentracja, czyli stopień skupienia i natężenia

 podzielność uwagi

 pojemność lub zakres uwagi

 przerzutność uwagi

 trwałość uwagi

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument