Reprezentacja i reklama a koszty podatkowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Reprezentacja i reklama a koszty podatkowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (78 KB)
1 strona
717Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające reprezentację i reklamę a koszty podatkowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Reprezentacja i reklama a koszty podatkowe

Reprezentacja i reklama odgrywają bardzo ważną rolę w biznesie. Tego rodzaju

działania promocyjne mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów, zwiększenia

sprzedaży a w efekcie umocnienia pozycji firmy na rynku.

W praktyce podatkowej utrwalił się pogląd, że reprezentacją są takie działania, które

polegają na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi,

związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów,

uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów, zakupy kwiatów

i upominków wręczanych z okazji uroczystości itp. Reklama to działanie celowo kształtujące

popyt na dane towary lub usługi poprzez upowszechnianie wiedzy o ich celach

i przeznaczeniu mające na celu zachęcenie potencjalnych nabywców tych towarów lub usług

do zakupu produktu lub usługi tego właśnie podmiotu gospodarczego. 1 Przepisy ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują tych pojęć.

Obowiązująca do końca 2006r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie

uznawała za koszt uzyskania przychodu kosztów reprezentacji i reklamy, gdy przekraczał on

0,25% przychodów, chyba że reklama była prowadzona w środkach masowego przekazu lub

publicznie w inny sposób 2 .

1 stycznia 2007 r. przyniósł istotne zmiany zasad rozliczania wydatków na

reprezentację i reklamę, zgodnie z którymi, wydatki na reklamę są uwzględniane w kosztach

podatkowych w pełnej wysokości bez względu na jej charakter, a wydatki na reprezentację

nie są kosztem podatkowym 3 .

Obecnie nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu kosztów poniesionych na usługi

gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów 4 .

Po nowelizacji ustawy wydatki na reklamę pocztową przesyłaną do konkretnych osób,

wręczone materiały reklamowe przy pomocy baz danych o indywidualnych odbiorcach oraz

upominki reklamowe wręczane określonym imiennie osobom uznawane są za koszty

podatkowe.

Kwalifikowanie określonego wydatku jako reprezentacji lub reklamy powinno być

dokonywane z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i działań podejmowanych przez

firmę. Aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, musi być

poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i nie może być wymieniony w ustawowym

katalogu wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodu.

O charakterze danego wydatku, decyduje ocena konkretnej sytuacji. Moim zdaniem,

część wydatków ponoszonych przez podatników może być, w zależności od sytuacji,

kwalifikowana raz jako reprezentacja, a innym razem jako reklama.

Uważam, iż taka zmiana przepisów w zakresie wydatków na reprezentację i reklamę

mija się z celem, jakiemu mają służyć koszty podatkowe. Nieuznawanie wydatków na

reprezentację za koszty podatkowe może dziwić, gdyż reprezentacja służy m.in.

rozpowszechnianiu wizerunku o firmie czy danym produkcie, a w konsekwencji może

przekładać się na wzrost przychodów.

1 Interpretacja IS w Gdańsku z dn. 7 grudnia 2006r., BI/4117-0040/06

2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze

zm.), art. 16 ust. 1 pkt 28 3 Dłuska R., Reprezentacja i reklama a koszty uzyskania przychodu w 2007r., „Prawo i Podatki”, 2007, Nr 2

4 Dauter B., Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych,

„Jurysdykcja Podatkowa”, 2007, Nr 1

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument