Arkusz kalkulacyjny jako prosta baza danych - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Arkusz kalkulacyjny jako prosta baza danych - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (26 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do excela i arkusza kalkulacyjny będący prostą bazą danych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZEDMIOT: ELEMENTY INFORMATYKI Temat ćwiczenia: EXCEL: Arkusz kalkulacyjny jako prosta baza

danych

CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE

Program EXCEL umożliwia ustawienie danych arkusza w określonym porządku (sortowanie). Spełnia on zatem proste funkcje obsługi bazy danych. Aby uporządkować dane umieszczone w arkuszu, należy: - podświetlić wybrany fragment arkusza; - wybrać z menu hasła: Dane/ Sortuj; - w oknie dialogowym wybrać w polu: Sortuj wg nagłówek kolumny,

według której odbywa się porządkowanie; - zaznaczyć właściwy porządek ( Rosnąco albo Malejąco ); - jeżeli oprócz porządkowania według wybranej kolumny zachodzi

potrzeba porządkowania dodatkowo według innej kolumny, należy wybrać jej nazwę w polu: Następnie wg. Określony zostanie w ten sposób dodatkowy sposób porządkowania.

Uwaga: porządkowanie danych dotyczy tylko podświetlonego fragmentu arkusza. Pozostałe jego elementy pozostaną niezmienione.

W celu zmiany szerokości kolumny należy: - podświetlić wybraną kolumnę; - wybrać z menu hasła: Format/Kolumna/Szerokość, a następnie w

polu okna dialogowego ustawić wymaganą szerokość kolumny

Arkusz kalkulacyjny (albo jego fragment) można skopiować do innego bloku komórek. W tym celu należy: - zaznaczyć przez podświetlenie arkusz ((albo jego fragment),

przeznaczony do kopiowania i skopiować do schowka; - zaznaczyć położenie docelowe kopiowanego fragmentu - wystarczy

podświetlić komórkę w lewym górnym rogu przewidywanego pola docelowego. W przeciwnym wypadku należy podświetlić blok komórek dokładnie tej samej wielkości i kształtu, co kopiowany fragment;

- wkleić przechowywaną w schowku zawartość.

CZĘŚĆ II. ZADANIE DO WYKONANIA

Pewną grupę wiekową poddano eksperymentalnemu nauczaniu języka angielskiego. Eksperyment ten polegał na samodzielnym przyswajaniu przez uczniów określonej partii materiału, a następnie poddawaniu się przez nich kontroli okresowej w wymaganych terminach. Eksperyment trwał ok. pół roku, zaś dane dotyczące jego realizacji przedstawiono w poniższej tablicy.

WYNIKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SKALA 10-PUNKTOWA) Lp. Uczeń Termin 1 Wynik 1 Termin 2 Wynik 2 Termin 3 Wynik 3 Termin 4 Wynik 4

1 Kowalski Andrzej 96-09-15 4 96-11-06 5 96-12-15 7 97-01-20 10 2 Malinowski Jacek 96-09-17 3 96-11-08 5 96-12-16 8 97-01-21 9 3 Kubicka Marzena 96-09-17 2 96-11-07 3 96-12-17 7 97-01-19 9 4 Goś Anna 96-09-18 5 96-11-05 2 96-12-14 4 97-01-19 7 5 Wierzyński Jan 96-09-18 2 96-11-04 4 96-12-16 7 97-01-18 10 6 Frycz Maciej 96-09-19 3 96-11-08 3 96-12-17 6 97-01-17 8 7 Świerczyński Maciej 96-09-19 2 96-11-07 6 96-12-18 5 97-01-18 7

Sporządzić arkusz kalkulacyjny, do którego należy wpisać dane według podanego wzoru, oraz wypełnić kolumny „Łączny wynik” i „Średnietempo nauczania”. W celu wypełnienia kolumny „Łączny wynik” należy wykorzystać zależność:

Łączny wynik = Wynik 1 + Wynik 2 + Wynik 3 + Wynik 4

W celu wypełnienia kolumny „Średnie tempo nauczania” należy wykorzystać zależność:

Skopiować wykonany arkusz trzykrotnie Uporządkować dane w pierwszej kopii alfabetycznie według nazwisk Uporządkować dane w drugiej kopii według łącznych wyników w kolejności

malejącej (od największego do najmniejszego) Uporządkować dane w trzeciej kopii według średniego tempa nauczania w

kolejności malejącej (od największego do najmniejszego)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument