Pojecie administracji - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Pojecie administracji - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (90 KB)
1 strona
713Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające pojecie administracji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Administracja i prawo administracyjne

1. Pojecie administracji W nauce prawa administracyjnego mówi się o pojęciu administracji w trzech

znaczeniach. W ujęciu podmiotowym administracja oznacza wydzielone w państwie różnorodne organy oraz skupione wokół nich jednostki organizacyjne powołane specjalnie dla realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych. Zgodnie z definicją przedmiotową administracja to określona, o specjalnych celach, działalność podejmowana

w ramach realizacji celów o charakterze publicznym. W trzecim znaczeniu, administracja to ludzie zatrudnieni w strukturach wyodrębnionych w pierwszym znaczeniu. 2. Pojecie prawa administracyjnego

W znaczeniu szerokim prawo administracyjne to normy prawne regulujące organizację i zachowanie się administracji państwowej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie uregulowanym przez przepisy należące do

innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim podzielić możemy na prawo ustrojowe, prawo materialne i prawo procesowe. - normy prawa ustrojowego – regulują organizację i zasady funkcjonowania administracji państwowej; dotyczą tworzenia i obsadzania organów administracyjnych i ich urzędów, budowy wewnętrznej i wzajemnych relacji poszczególnych struktur administracji. - normy prawa ustrojowego – ustanawiają wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji

państwowej rozumianej jako część aparatu państwowego. - normy prawa procesowego regulują tok czynności podejmowanych przez organy określone prawem ustrojowym w celu realizacji norm prawa materialnego. Prawo procesowe podzielić możemy na : - prawo o ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach szczególnych; - prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych postępowaniach wykonawczych; - prawo o trybie kontroli przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty

administracji państwowej oraz obywateli i organizacje społeczne; - prawo o postępowaniu legalizacyjnym - prawo o postępowaniu karno – administracyjnym (postępowaniu w sprawach o wykroczenia); - prawo o postępowaniu porządkowym i dyscyplinarnym; - prawo o postępowaniu w sprawach skarg i wniosków. Prawo i administracyjne w znaczeniu wąskim stanowią tylko normy dwustronnie

wiążące ustanawiające określone uprawnienia lub obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów nie podporządkowanych im organizacyjnie. Do prawa administracyjnego w tym znaczeniu należą : - przepisy prawne ustanawiające uprawnienia lub obowiązki, wyznaczające wprost zachowanie się każdego, kto znajdzie się w określonej sytuacji, posiada określone rzeczy lub prowadzi określoną działalność; - przepisy ustanawiające kompetencje organów administracji państwowej do nałożenia na

podmioty znajdujące się na zewnątrz administracji określonych obowiązków; - przepisy przyznające osobom znajdującym się na zewnątrz administracji państwowej prawo domagania się od organów administracji spełnienia określonych przepisami prawa świadczeń, udostępnia dóbr, wydania pozwolenia na prowadzenie określonej działalności itp.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument