Bóg objawiający się - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Bóg objawiający się - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin

PDF (295 KB)
2 strony
756Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające Boga objawiającego się.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

BÓG OBJAWIAJĄCY SIĘ

[3] Jest w życiu taka zasada, że jedną rzecz zdobywamy kosztem drugiej. Tylko pojawia się pytanie dotyczące tego, która z nich jest ważniejsza. Do tych, którzy lubią wszystko przeliczad i kalkulowad co do złotówki: na tej ziemi człowiek żyje, daj Boże, dobrych parędziesiąt lat; natomiast Bóg daje Ci całą wiecznośd w szczęściu… Co się bardziej opłaca zdecyduj sam. Wybór należy do Ciebie…

[4] Człowiek dostał od P. Boga dwa niezwykłe dary. I są to chyba jedne z największych, jeśli nie największe dary, które pochodzą od Ojca. Pierwszy z nich to dar życia oraz zdolnośd do jego przekazywania. Drugi zaś, to zdolnośd do miłości…

[5] Mówią, że nie ma nic za darmo. Ale tak na serio to my już praktycznie niemal wszystko dostaliśmy i mamy za darmo…

[6] Niezwykła to godnośd, duma i zaszczyt byd człowiekiem!!!

[7] Dar życia, także w rozumieniu egzystencji duchowej, jest największym i najwspanialszym darem spośród wszystkich innych darów…

[8] Gdyby człowiek wiedział jak wielkim darem i radością jest życie, to chciałby się ciągle na nowo rodzid, rodzid i ciągle tylko rodzid… Tym czasem wcale nie musi bo po ziemskiej wędrówce, kiedy już czas się „pakowad”, czeka go jeszcze WSPANIALSZA, PIĘKNIEJSZA I DOSKONALSZA rzeczywistośd…

[9] Człowiek nie został stworzony i nie żyje na tym świecie po to, żeby zacisnąd zęby i walczyd z nim, albo się go bad. Stworzony został z miłości i dla miłości…

[10] Znaczenie i definicja rozumu ludzkiego: dar logicznego myślenia, który ma za zadanie rozróżniad dobro i zło, aby człowiek mógł ostatecznie wybrad dobro i przez to zbliżad się do Boga… Pomaga w podejmowaniu słusznych decyzji; jest oczami serca i „filtrem” otaczającej rzeczywistości…

[11] Im więcej otrzymałeś, tym bardziej jesteś za wszystko odpowiedzialny…

[12] Różnorakie zdolności, dary bądź nawet charyzmaty osób niepełnosprawnych „rekompensują” ich fizyczne bądź intelektualne ułomności…

[13] Każdy człowiek jest święty! Nawet największy na świecie grzesznik jest człowiekiem świętym! Jest tak dlatego, iż mimo wszystkich grzechów i ciemności, każda istota ludzka jest obrazem Pana Najwyższego i dziełem Jego świętych rąk… W dodatku jeszcze została ocalona Krwią Jego Syna…

docsity.com

[14] Człowiek nie jest niczym innym jak tylko „chodzącym cudem”… I to w dodatku „cudem” stworzonym na Jego podobieostwo.… To się nigdy nie pomieści w żadnym umyśle…

[15] To fakt, że życie ludzkie często bywa ciężkie, obarczone różnorakimi problemami i nierzadko bolesne. Ale mimo to jest ono niezwykle piękne i niepowtarzalne!

[16] Otrzymałem kiedyś od znajomej osoby parę orzechów włoskich. Nie wiem dokładnie skąd je dostała oraz jak były przechowywane po zebraniu w ogrodzie. Kiedy rozbiłem łupinę i dostałem się do wnętrza owocu dostrzegłem, iż ziarna są zepsute i pokryte grzybowym nalotem. Niestety nie nadawały się do spożycia. Wówczas uświadomiłem sobie, iż podobnie może stad się z duszą i życiem człowieka, który marnuje swoje talenty i dobrowolnie godzi się na grzech… Ów człowiek w dalszym ciągu jest „orzechem”, ale niezdatnym do jedzenia, a gdy się go posadzi do ziemi – nie daje nowego życia… Piękny i zdrowy orzech, wskutek zaniedbania, np. poprzez nieodpowiedni zbiór i brak zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, staje się owocem bezużytecznym. Podobnie może byd z człowiekiem, który w swoim życiu marnuje Boże dary i postępuje nierozsądnie…

[17] Wszelkie dobro, które jest we mnie, nie jest moją własnością. Każde, nawet najmniejsze dobro, pochodzi tylko od Pana. Jeżeli Mu pozwolę, będzie je we mnie pomnażał. Niech błogosławi każde ludzkie serce swego Boga za wszystkie dary, jakie od Niego otrzymało!

[18] W szóstym dniu Pan Bóg stworzył człowieka… I stwarza go nieustannie aż po dzieo dzisiejszy w każdym akcie zrodzenia. To jest nieprawdopodobne!

[19] Im więcej łaski otrzymuje człowiek, tym więcej będą od niego wymagad, i tym surowiej będzie sądzony za każde marnotrawstwo Bożych darów…

[20] Człowiek jest piękny niezależnie od tego, czy piękno, które się w nim kryje, jest jego zasługą czy też nie. Piękno jest w nim po prostu zapisane…

[21] Inteligencja człowieka nie zbawi… Zbawi go tylko łaska Boża…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument