Sposoby podchodzenia do problemów - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Sposoby podchodzenia do problemów - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (137 KB)
2 strony
4Liczba pobrań
875Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: 3 typy podchodzenia do problemów według Piotrowskiego, japoński styl podejmowania decyzji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

37. Sposoby podchodzenia do problemów – charakterystyka i ocena.

Są 3 typy podchodzenia do problemów wg Piotrowskiego:

1) Przymykanie oczu na problem w nadzieii, że sam się rozwiąże. Sposób ten stosowany nawykowo (bezrefleksyjnie) zbyt często

prowadzi do do negatywnych następstw. Stosowany świadomie

może wykazać swoją efektywność.

2) Analizowanie przyczyn problemu (sytuacji problemowej) i identyfikacja przyczyn kluczowych oraz oddziaływanie na nie, by

przywrócić stan uznany za właściwy, normalny (koncepcja zdrowia

organizacji). Jest to podejście analityczno-diagnostyczne, kliniczne i

historyczne. Analiza wiąże się z odpowiedzią na pytanie: jak jest? A diagnoza na pytanie: Dlaczego jest jak jest w świetle wiedzy osób

stawiających diagnozę. Projekt (terapia) odpowiada na pytanie: jak

być powinno i co zrobić by tak się stało. Podejście to jest

historyczne, bo podejmujemy dzisiaj decyzje dotyczące tego, co zrobimy jutro, żeby naprawić to, co zepsuło się wczoraj.

3) Rozwiązanie problemu poprzez wybór wariantu optymalnego, czyli

takiego, który maksymalizuje lub minimalizuje wyrażoną α-

numerycznie funkcję – kryterium w przypadku istnienia takiego

maks. lub min. (Nie możemydokonać wyboru maksymalnej struktury ani wyznaczyć optymalnej strategii). W większości

wypadków ludzie nie podejmują decyzji optymalnych, lecz zgodnie

z zasadą ograniczonej racjonalności jedynie decyzje zadowalajace,

wybierając pierwszy wariant, który na poziomie minimum satysfakcji spełnia kryteria. Wyróżniamy racjonalność

metodologiczną i rzeczową. Decyzja i działanie są racjonalne

metodologicznie, gdy są zgodne z wiedzą podmiotu, zaś racjonalne

rzeczowo, gdy są dostosowane do okoliczności zgodnie z rzeczywistością. Nauka formułuje wskazówki decydowania i

działania, by zwiększając racjonalność metodologiczną zwiększyć

rzeczową.

3 typy podchodzenia do problemu wg książki:

1. Analityczny styl podejmowania decyzji – występuje, gdy w organizacji wybór wariantu decyzyjnego może być dokonany przez

zastosowanie sformalizowanych i obiektywnych reguł. Takie

podejście jest użyteczne jedynie w odniesieniu do problemów o

dobrze zdefiniowanej strukturze. Nie uwzględnia ono wielu zależności, które mają miejsce w organizacji. Przede wszystkim

trudno jest ocenić jakąkolwiek podjętą decyzję w organizacji jako

dostatcznie dobrą (użyteczną), uwzględniając punkt widzenia tylko 1

osoby. Każdy proces decyzyjny w organizacji wywołuje uczestnictwo wielu osób i grup, które różnią się preferencjami i celami, jakie

pragną osiągnąć. Styl ten służy wywołaniu efektu integracji

uczestników wokół zadań i celów organizacji.

2. Przetargowy styl podejmowania decyzji – występuje, gdy dokonanie wyboru, wariantu decyzyjnego w organizacji ma miejsce w

warunkach konfliktu interesów uczestników sytuacji decyzyjnej i

docsity.com

wymaga odwołania się do przetargów i kompromisów, których istotą

jest dążenie uczestników do poprawy swojej pozycji w organizacji, do

maksymalizacji organizacyjnych przywilejów. Styl ten to proces

wywierania wpływu, narzucania pozostałym uczestnikom własnej definicji problemu, walki o przetrwanie własnych interesów,

konfrontacji stanowisk, przetargów i koniecznych ustępstw oraz

nieuniknionych kompromisów.

3. Japoński styl podejmowania decyzji – opiera się na silnej orientacji na grupę, która polega na tym, że tożsamość jednostki w

dużej mierze zatraca się w tożsamości grupy, - każdy pracuje nie tyle

dla swoich bezpośrednich korzyści, ile dla dobra grupy dla której

pracuje. Stosowanie tego stylu oznacza dochodzenie do podjęcia decyzji na zasadzie jednomyślności oraz drogą wzajemnych

uzgodnień. Prowadzi to do współodpowiedzialności uczestników za

wdrożenie wspólnie wypracowanego rozwiązania.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument