Struktura dywizyjna - Wykłady- Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Struktura dywizyjna - Wykłady- Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (103 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: struktura dywizyjna; kierownik działu, formy koordynacji działań dywizji, zalety i wady.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Struktura dywizyjna- każdy dział (division)

- jest wyodrębnioną jednostką strategiczną,

- odpowiada za wydzielony segment rynku,

- tworzy własną infrastrukturę, - grupuje zasoby odpowiadające specyficznym celom swojej działalności,

- powinny być samo wystarczalne.

Kierownik działu ma środki umożliwiające: - analizowanie pozycji strategicznej, swojej jednostki,

- przygotowanie odpowiednich decyzji strategicznych przedstawionych

następnie kierownikowi grupy,

- kontrolowanie realizacji podjętych decyzji, - bieżące zarządzanie jednostką.

Formy koordynacji działań dywizji:

* powiązania służbowe między dyrektorami dywizji a dyrektorem naczelnym,

* działania departamentów funkcjonalnych na poziomie centrali,

- doradzanie oddziałom i ukierunkowanie ich polityki,

- wdrażanie zleconych rozwiązań w poszczególnych funkcjach,

- dostarczenie specjalistycznych usług w sposób systematyczny lub na zamówienie

* procedury: planowanie, budżetowania, sprawozdawczości, aprobowania

projektów inwestycyjnych, metod oceny efektów itp.

Zalety struktury dywizjonalnej:

- umożliwia ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku,

- stwarza możliwości reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu, - umożliwia kierownictwu naczelnemu dokonywanie ocen i porównań

dywizji według jednolitych kryteriów finansowych

- umożliwia kierownictwu naczelnemu występowanie w roli inwestora na

wewnętrznym rynku kapitałowym,

- pozwala lepiej motywować kierownictwo oddziałów, - umożliwia kształcenie kadry, tzn. menadżerów ogólnych zdolnych do

tworzenia strategii i zarządzania zarówno całą firmą, jak i jej szczególnymi

dywizjami.

Wady struktury dywizjonalnej:

- utrudnia osiągnięcie korzyści skali ( optymalizacja efektów na poziomie

oddziałów),

- nie sprzyja przepływowi kompetencji między oddziałami, - może hamować relacje na dokonujące się w otoczeniu zmiany

technologii,

- może doprowadzić do skrajnego skomplikowania procesów zarządzania,

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument