Biznesplan salonu sprzedaży - Notatki - Biznesplan - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Biznesplan salonu sprzedaży - Notatki - Biznesplan - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (279 KB)
11 strona
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: biznesplan salonu sprzedaży. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

Biznesplan salonu dystrybucji okien

Okno na świat sp. z.o.o.

docsity.com

2

1, Streszczenie Niniejszy biznesplan został przygotowany na potrzeby uruchomienia salonu dystrybucji okien

Okno n świat sp. z o.o..

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych wspólników oraz z kredytu

Przeprowadzone analizy dowodzą zasadności utworzenia naszej firmy oraz podjęcia

działalności gospodarczej.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, firma już w pierwszym roku swojej działalności

powinna przynieść zysk netto oraz wykazywać rentowność. W drugim roku mają one wynieść

odpowiednio ponad 100 000 zł oraz ponad 30 %.

Wierzymy, że nasza determinacja oraz znajomość specyfiki lokalnego rynku pozwolą na

odniesienie finansowego sukcesu i utrzymanie stabilnych zysków w perspektywie co najmniej

trzech lat.

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa i forma prawna

Okno na świat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Okno na świat sp. z.o.o.

1.2. Przedmiot działalności

47.52. Sprzedaż detaliczna szkła płaskiego w wyspecjalizowanym sklepie

43.32. Montaż stolarki budowlanej (okien, futryn okiennych z drewna i innych materiałów)

1.3. Siedziba i terytorium działania

Salon dystrybucji okien Okno na świat mieści się przy ulicy Wokalnej 10 w Warszawie,

dzielnica Ursynów. Obszar działania obejmuje przede wszystkim południowe dzielnice

Warszawy (Ursynów, Wilanów) oraz pobliskie miejscowości (m.in. Piaseczno, Konstancin-

Jeziorna, Raszyn, Nadarzyn).

1.4. Charakterystyka właścicieli

Właścicielami firmy są Janette Silva de Piedade, Grzegorz Podolski, Łukasz Smalec-studenci

III roku studiów licencjackich na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w

docsity.com

3

Warszawie. Spółka Okno na świat jest pierwszą firmą założoną przez ww. osoby. Niemniej

jednak pierwsze doświadczenia w zakresie księgowości oraz zarządzania finansami

zdobywali w stowarzyszeniach, stowarzyszeniach studenckich oraz kołach naukowych m.in.

Klub Inwestora, AIESEC, których są członkami. Współzałożyciele odpowiadają w nich za

sprawy finansowe oraz antycypują w podejmowaniu decyzji kluczowych z punktu widzenia

obecnego oraz perspektyw dalszego rozwoju/ strategii organizacji. Grzegorz Podolski odbył

półroczny staż w firmie handlowo-usługowej o zbliżonym profilu działalności. Pozwoliło mu

to na to na zdobycie bardzo istotnej wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej w tej

branży.

Kapitał zakładowy wniesiony przez współwłaścicieli wynosi 55343 zł.

3.Analiza SWOT

3.1. Mocne strony

 Znajomość lokalnego rynku

 Korzystna lokalizacja biura (w pobliżu środki komunikacji miejskiej)

 Atrakcyjne ceny

 Program lojalnościowy

 Zniżki dla stałych klientów

 Wysoka jakość i niska cena produktów

 Stabilna sytuacja finansowa założycieli

 Usługi dostosowane do potrzeb klienta

 Sprawny i szybki system obsługi klienta (w oparciu o nowoczesne aplikacje

internetowe)

3.2.Słabe strony

 Niski poziom znajomości branży

 Brak doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

 Sąsiedztwo salonów dystrybucji oraz firm o podobnym profilu działalności

 Brak wyrobionej „pozycji” na rynki

 Ograniczony kapitał

docsity.com

4

3.3.Szanse

 Duży, chłonny i dynamicznie się rozwijający rynek nieruchomości w Warszawie

 Wysokie tempo wzrostu liczby budynków mieszkalnych, głównie wielorodzinnych

 Prestiżowa dzielnica zamieszkana przez zamożnych ludzi,

3.4.Zagrożenia

 Możliwość pojawienia się nowych konkurentów (poszerzenie asortymentu przez inne

firmy, nowe inwestycje, w tym zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB))

 Duże sieci handlowe oferujące sprzedaż okien na preferencyjnych warunkach

 Wraz z upływem czasu możliwość nasycenia rynku (ograniczona liczba miejsca pod

zabudowę w dzielnicy Ursynów jak również w najbliższym sąsiedztwie)

4.Cele przedsiębiorstwa

4.1.Cele krótkoterminowe

 Stworzenie wizerunku salonu jako jednostki profesjonalnej i godnej zaufania (w I roku

działalności).

 Rozpoczęcie sprzedaży już w drugim miesiącu działalności firmy

 Osiągnięcie progu rentowności w czwartym miesiącu działalności

 Utrzymanie płynności finansowej

 Zdobycie stałego klienta instytucjonalnego I roku działalnosci (wspólnota/

spółdzielnia mieszkaniowa, developer)

 Przejęcie części klientów konkurencji

4.2.Cele długoterminowe

 30% udziału w rynku dystrybucji okien i drzwi na Ursynowie po 3 latach działalności

 Utrzymanie zysku netto we wszystkich miesiącach w okresie 3 lat

 Otwarcie nowego/punktów sprzedaży w sąsiednich dzielnicach

 Przejęcie co najmniej jednego salonu dystrybucji okien funkcjonującego na rynku

 Pozyskanie co najmniej pięciu stałych klientów instytucjonalnych (wspólnota,

spółdzielnia mieszkaniowa, developer)

 Sukcesywne zwiększanie liczby etatów wraz z rozwojem działalności salonu

 Dbanie o wizerunek i renomę firmy

docsity.com

5

5. Plan marketingowy 5.1. Produkt

Okna pięciokomorowe Gealan o standardowej szerokości profilu okiennego 83 mm, które

zostały wzmocnione wewnętrznym stalowym profilem. Stanowią one szczególnie atrakcyjne

rozwiązanie dla mieszkańców warszawskich bloków mieszkalnych, ponieważ łączą

przystępną cenę z bardzo dobrą jakością. Firma Gealan jest postrzegana na rynku

producentów okien jako lider innowacji. Dzięki stosowanej technologii są produkowane okna

o wysokim współczynniku izolacji cieplnej, co wydatnie ogranicza przenikanie ciepła w

całym oknie. Nasz klient może poczuć ciepło domowego ogniska nawet w czasie najsroższej

zimy. W połączeniu z pakietami szybowymi z bezpiecznego szkła marki Starglass sprawia, że

okna dostarczane nam przez firmę Domel sp. z o.o. charakteryzuje najwyższa jakość. Według

ocen magazynu Murator, sprzedawany przez nas produkt cechuje najwyższy poziom izolacji

termicznej wśród okien, które są produkowane w Polsce. Dopełnieniem najwyższej jakości

naszego produktu są okucia wewnętrzne marki WinkHaus. Dzięki oferowanym już w

standardowej wersji zabezpieczeniom ryzyko włamania przez okno wydatnie spada a nawet

staje się praktycznie niemożliwe, więc nasz klient może czuje się naprawdę bezpiecznie.

5.2. Klienci

Analiza najbliższego otoczenia naszego salonu wykazała istnienie licznych zakładów

świadczących podobne usługi, niemniej jednak dostrzegamy istnienie luki rynkowej o

charakterze cenowym. Produkty oferowane przez konkurencję są drogie co utrudnia ich zakup

przez osoby średniozamożne. Ponadto uwzględniając dynamiczny rozwój rynku

nieruchomości wydaje się, że popyt na nasze produkty jest stabilny, jednocześnie wykazuje

trwałą tendencję wzrostową. Południowa część Warszawy z Ursynowem, Wilanowem i

Kabatami oraz okoliczne stanowi obszar, na którym odbywa się proces intensywnej

zabudowy, w większości są to inwestycje w zakresie zabudowy wielorodzinnej. Analiza

opłacalności ex ante sugeruje nam, że podjęcie działalności jest uzasadnione. Przewidujemy

dalszy wzrost zapotrzebowania na nasze produkty w przyszłości. Tym bardziej, że w

perspektywie najbliższych pięciu lat jest planowana budowa nowego centrum handlowego w

bliskim sąsiedztwie naszego salonu.

docsity.com

6

Grupa potencjalnych odbiorców naszych produktów obejmuje klientów detalicznych

zamieszkały/mający siedzibę w południowych dzielnicach Warszawy oraz okolicznych

miejscowościach:

a) klienci indywidualni: właściciele (wiek, wykształcenie, poziom dochodów

charakteryzuje znaczny poziom zróżnicowania) budynków (m. In. domów

jednorodzinnych) oraz lokali

b) klienci instytucjonalni: firmy developerskie, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

5.3.Konkurenci

Na początku prowadzenia naszej działalności zakładamy, że nasza działalność będzie

zogniskowana na terenie południowych dzielnic Warszawy oraz okolicznych miejscowości.

Konieczne jest, więc skupienie uwagi na konkurentach z „sąsiedztwa”. Dokonaliśmy

identyfikacji firm znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu, prowadzących

działalność zbliżoną do naszego przedsiębiorstwa usługi, które posiadają najbardziej

ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym.

a) "ATW" Andrzej Tomasz Witkowski ul. Warchałowskiego 9 Warszawa

Firma ATW istnieje na rynku usług od 1982 roku. W ostatniej dekadzie skupiła się na

dystrybucji i montażu drzwi, okien oraz bram. Obszarem działania jest Warszawa oraz

najbliższa okolica (sąsiednie miasta).

b) Firma ELMAR

Adres: ul. Jastrzębia 25 Warszawa

Istnieje od 1992 roku. Świadczy działalność w zakresie doradztwa, sprzedaży i

montażu okien. Głównym obszarem działalności jest południowa cześć Warszawy,

przede wszystkim dzielnica Ursynów.

c) KLT EXPOR

Adres: ul. Janowskiego 9/4, Warszawa.

Firma funkcjonująca od 2006 roku zajmująca się kompleksową sprzedażą i montażem

okien i drzwi, w ofercie mają m.in okna pcv, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz

drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne firmy Prosbud. Jej działalność oparta jest o

sprzedaż drogą internetową. Funkcjonuje na terytorium Warszawy oraz sąsiednich

miast.

docsity.com

7

d) Lira Dom. Okna, drzwi, żaluzje

Adres: ul. Wiolinowa 14, Warszawa.

Firma ta funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 roku, posiada dość silną pozycję na

warszawskim rynku sprzedaży i montażu okien, rolet oraz żaluzji.

Założony przez nas salon dystrybucji “Okno na świat” jest średniej wielkości. Oferowane

przez nas produkty charakteryzują się wysoką jakością przy relatywnie niskich cenach.

Dodatkowym atutem jest jego lokalizacja w okolicach stacji metra.

5.4.Ceny

Poniższe ceny produktów zawierają podatek VAT w wysokości 23%. W sytuacji gdy klient

podejmie decyzję o zakupie produktu wraz z usługą montażu, stawka podatku VAT wynosi

8%. Uśrednione ceny okien zamieszczone są w tabeli nr 1.

Tabela 1. Przykładowe ceny okien białych nieokleinowanych o rozmiarach typowych dla mieszkań w warszawskich blokach mieszkalnych ROZMIAR OKNA CENA Z MONTAŻEM

(VAT 8%)

CENA BEZ MONTAŻU (VAT 23 %)

865x1135 400 365

1465x1435 505 555

865x2195 579 625

W przypadku okien nietypowych ceny obliczane będą przez producenta po wysłaniu

zamówienia na okna zgodne z wymaganiami klienta (rozmiar, kolor, pakiet szybowy).

Zarówno producent jak i nasz salon dystrybucji przewidują szerokie zastosowanie rabatów

(nawet do 25 %). Przedstawione powyżej ceny to nasza oferta katalogowa.

Tabela 2. Ceny montażu okien

PRODUKT CENA MONTAŻU

Okna ogółem ok. 20 zł/metr*

Okno rozmiar 865x1135 80 zł

Okno rozmiar 1465x1435 115 zł

docsity.com

8

Okno rozmiar 865x2195 120 zł

* metr jest miarą długości obwodu okna, otrzymaną wielkość mnożymy przez ok. 20 zł , aby otrzymać kwotę należną do zapłaty za montaż.

5.5.Dystrybucja

Sprzedaż okien będzie prowadzona w wyspecjalizowanym salonie dystrybucji przy ul.

Wokalnej 10 jak również za pośrednictwem naszej strony internetowej drogą zamówień

elektronicznych.

5.6.Promocja

Z chwilą otwarcia salon „Okno na świat” zostanie wyposażony w szyld, neon, ponadto

zostanie przygotowane okno wystawowe (łączny koszt szacowany na około 3 tys. zł). Dalsze

działania promocyjne będą obejmować:

a) umieszczenie billboardów reklamowych salonu w podziemiach metra (stacje Natolin

oraz Stokłosy);

b) umieszczenie plakatów reklamowych zawierających informację na temat naszego

salonu, produktów oraz jego lokalizacji w miejscach często odwiedzanych na terenie

dzielnicy Ursynów m.in. okolice Pasażu Stokłosy oraz dzielnicy Wilanów;

c) publikacja notki reklamowej w miesięcznikach Ładny Dom oraz Murator oraz

lokalnym tygodniku „POŁUDNIE Głos Mokotowa, Ursynowa, Wilanowa”.

d) bieżące działania promocyjne obejmą przede wszystkim dystrybucję ulotek na ww.

obszarze oraz publikacja bieżącej oferty naszego salonu na stronie internetowej jak

również założonego profilu na portalu społecznościowym Facebook

6. Plan działalności operacyjnej

6.1. Technologia

Działalność handlowa będzie prowadzona przede wszystkim w miejscu lokalizacji naszego

salonu Okno na świat sp. z o.o. Przewidujemy również możliwość składania zamówień drogą

elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. Podczas realizacji usługi montażu okien

zakupionych w naszym salonie będą wykorzystywane najnowsze dostępne obecnie

technologie. Dokładna ich specyfikacja będzie zależeć od rodzaju okien i życzeń naszych

klientów. Dbając o ich czas, w celu maksymalnego ograniczenia trwania procesu montażu

okien przed dokonaniem zakupu nasz pracownik składa wizytę w domu klienta.

Przeprowadza on analizę techniczną m. in. w celu dokonania dokładnego pomiaru wielkości

docsity.com

9

okien, sprawdzenia wielkości otworów, w których mają być montowane. Wizyta jest

przeprowadzona po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną bądź mailową. ta będzie

mogła być umówiona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Aby zaoszczędzić

czas naszych klientów dajemy im możliwość składania zamówień na nasze okno podczas

dokonywania pomiarów. Bardzo istotna jest nasza oferta fachowego doradztwa, pracownik

sklepu podczas całego procesu sprzedaży będzie asystował i doradzał naszemu klientowi.

6.2. Nakłady inwestycyjne dodaj samochód magazyn, wyposażenie

Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji naszego biznesplanu obejmują:

c) remont lokalu włącznie z instalacją szyldu oraz neonu

d) wyposażenie salonu (zakup mebli)

e) zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego

f) koszty stworzenia strony internetowej

g) przedsięwzięcia marketingowe

h) koszt rejestracji spółki

i) czynsz za 1. miesiąc oraz kaucja za lokal na salon oraz czynsz za 1. miesiąc oraz

kaucja za wynajem magazynu

Tabela 3. Początkowe nakłady inwestycyjne na przygotowanie salonu Okno na świat sp. z.o.o. (adaptacja lokalu oraz wyposażenie)

L.P. NAZWA ILO ŚĆ

CENA JEDNOSTKOWA ŁĄCZNIE

1. Remont lokalu na salon i adaptacja magazynu:

malowanie 400 6 zł / m2 2400 zł

zakup i montaż paneli podłogowych

70 40 zł / m2 2800 zł

montaż ścianek działowych 15 40 zł / mb. 600 zł

zakup i montaż drzwi 1 500zł 500 zł

docsity.com

10

Razem: 6300,00 zł

2. Zakup mebli biurowych:

biurko komputerowe 3 300 zł 900 zł

regał 2 250 zł 500 zł

krzesło biurowe 3 250 zł 1.500 zł

szafa biurowa 3 300 zł 900 zł

zestaw dla klientów (stolik+2 krzesła)

2 500 1000 zł

Razem: 4800,00 zł

3. Zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego:

laptop Asus PR0Dseries 3 1.999 zł 5 997 zł

kserokopiarka Konica Minolta 7222

1 1.999 zł 1.999 zł

router internetowy bezprzewodowy TP LINK

1 150 zł 150 zł

system operacyjny Windows 7 Professional

3 399 zł 1197 zł

pakiet MS Office 2007 Small Business

3 699 zł 2100 zł

docsity.com

11

oprogramowanie antywirusowe 3 100 zł 300 zł

Razem: 11643,00 zł

4. Koszty stworzenia strony internetowej

projekt 1 500 zł 500 zł

domena (1 rok) 1 99 zł 99 zł

Razem: 599,00 zł

5. Przedsięwzięcia marketingowe

druk pakietu promocyjnego: ulotek oraz plakatów (5.000szt, format A5) oraz plakatów (100 szt., format A1)

1 199 zł 199 zł

reklama w prasie fachowej (Murator i Ładny Dom) (za 1 wydanie)

2 1500 zł 3000 zł

6.3. Źródła finansowania inwestycji

Nakłady na finansowanie salonu dystrybucji okien Okno na świat sp. z o.o. będą wynosiły

łącznie 50.000 zł i będą pochodziły:

o ze środków własnych właścicieli spółki w kwocie 25.000 zł

o kredyt inwestycyjny w kwocie 25.000 zł (waluta: polski złoty; okres spłaty: 3 lata, raty

z oprocentowaniem na koniec każdego miesiąca, oprocentowanie 18 %)

Tabela 4. Wstępny plan spłaty kredytu

ROK MIESIĄC STAN KREDYTU RATA

KAPITAŁOWA ODSETKI OD

KREDYTU KWOTA DO ZAPŁATY

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument