Kto to jest przedsiębiorca - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Kto to jest przedsiębiorca - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (144 KB)
2 strony
691Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: kto to jest przedsiębiorca?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kto to jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorca:

 Począwszy od Cantillon’a wszyscy teoretycy ekonomii są zgodni, że

przedsiębiorca spełnia istotne funkcje organizatora produkcji tzn. łączenia i kombinowania różnych podmiotów będących w zasięgu

oddziaływania tego przedsiębiorcy,

 Wg Schumpetera za przedsiębiorcę uznaje się tego, kto:

1. tworzy przedsiębiorstwo, 2. wprowadza postęp techniczny,

3. wprowadza nowe wyroby,

4. zdobywa nowe rynki zbytu,

5. podejmuje decyzje organizacyjne m.in. dotyczące ukształtowanie asortymentu produkowanych wyrobów.

Cechy te uważa się jednak za niezupełnie jednoznaczne.

Potocznie za przedsiębiorcę uważa się człowieka aktywnego, twórczego,

inteligentnego, zdolnego do podejmowania działań w warunkach niepewności i ryzyka. Te cechy w sposób kompleksowy oddają treść

pojęcia przedsiębiorcy.

Przyjmując za główną cechę przedsiębiorcy dokonywanie nowatorskiej

kombinacji czynników produkcji, trzeba zwrócić uwagę na dużą złożoność

różnych zjawisk, które składają się na proces prowadzenia zarządzania w przedsiębiorstwie.

W spółkach akcyjnych np. dają się zauważyć procesy komplikujące

jednoznaczne wskazania przedsiębiorców. Są dwie przyczyny takiego

stanu rzeczy: 1. Znaczna część akcjonariuszy to inwestorzy pasywni, którzy

zainwestowali i teraz oczekują efektów nic nie robiąc (czy można ich

nazwać przedsiębiorcami? Raczej nie.)

2. Często podmiotami najbardziej aktywnymi są menedżerowie nie będący właścicielami przedsiębiorstwa; nie tylko zarządzają oni firmami, lecz

rzeczywiście tworzą nowe kombinacje czynników produkcji. W

rozumieniu Schumpetera właśnie ich należałoby nazwać

przedsiębiorcami

Na bazie powyższych dwóch uwag należałoby postawić pytanie, czy w warunkach wystąpienia teorii menedżerów, która polega na oddzieleniu

dwóch funkcji kapitału: własnego i zarządzającego, jest to jednoznaczne z

oddzieleniem własności środków produkcji od kategorii przedsiębiorcy.

Kto jest, więc przedsiębiorcą? Czy właściciel kapitału, czy menedżer?

W myśl koncepcji Schumpetera należałoby się skłonić do menedżera,

który jest aktywny, inteligentny, zdolny do podejmowania działań w

warunkach niepewności i ryzyka. W warunkach oddzielenia własności od zarządzania inicjatywa właściciela

ogranicza się do wskazania osób zarządzających i nadzorców na podstawie

ich pobudek, motywów i kwalifikacji.

Rada Nadzorcza wybierana przez Wolne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którymi są udziałowcy i wspólnicy – jest zawsze wypadkową realnego

podziału cząstkowych praw własności.

docsity.com

W jej skład wchodzą głównie:

1. akcjonariusze,

2. udziałowcy,

3. osoby desygnowane i wybierane przez Zgromadzenie . We współczesnej gospodarce częstym zjawiskiem, jest, że przedsiębiorczość właścicieli rozszerza się też na kontrolę, dokonywanie nowych kombinacji czynników produkcji, wyboru zakresu kompetencji, działania, oraz wyboru strategii rozwoju firmy w dłuższych okresach czasu.

W praktyce strategia przedsiębiorstw państwowych ogranicza się do

działań imitujących; motywowanie sprowadza się do prymitywnych bodźców i brak w nim motywu prywatnej własności, jakim jest wynik

finansowy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument