Konkurencja doskonała - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Konkurencja doskonała - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (528 KB)
5 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: konkurencja doskonała; dyskryminacja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Wykład nr 13

KONKURENCJA DOSKONAŁA I MONOPOL PEŁNY

I Konkurencja doskonała

 Jednorodność produktu

 Pełna mobilność czynników

 Duża liczba sprzedających i kupujących

 Pełna , doskonała informacja o rynku

Siła wielu producentów jest wyrównana . Produkt nie różni się cechami jakościowymi wyrób

jest standaryzowany , wybierany na podstawie ceny ( konkurencja cenowa )

Podmioty ( producent , sprzedawca ) pełnią role cenobiorcy , także kupujący pełni rolę

cenobiorcy . Cenodawcą jest rynek . Każdy podmiot przyjmuje , akceptuje cenę która jest

wynikiem gry rynkowej .

Nie każdy produkt może być spostrzegany jako jednorodny wówczas zmienia się model

konkurencji .

Doskonała informacja o rynku jest założeniem modelowym , bo nigdy nie ma pełnej

informacji . Gdy jest dużo podmiotów , to traci się możliwość dostania informacji o

wszystkich produktach i podmiotach .

Dlaczego musi być konkurencja ?

Łączenie firm jest zbyt kosztowne , jest to mniej opłacalne .

Mniejsze koszty ponosi się przy działaniu samodzielnym , niezależnym , czyli przy pełnej

mobilności , swobodzie przenoszenia kapitału .

Są to firmy , które nie wymagają dużych nakładów , nie są kapitałochłonne , niższe

wymagania kwalifikacyjne pracowników . Dlatego decyzyjnym czynnikiem przenoszenia

kapitału jest zysk , czyli rentowność .

Jeżeli cena się obniża , obniża się też rentowność , zmniejsza się opłacalność i następuje

odpływ kapitału do innych gałęzi rynku . Alokacja dokonywana jest w zależności od

efektywności działania kapitału .

Pełna konkurencja w ekonomii zapewnia najefektywniejsze wykorzystanie zysku .

Cena jest wielkością daną , dlatego aby zwiększyć zysk , przedsiębiorstwo nie zmienia ceny

lecz zwiększa produkcję ( do wysokości swych możliwości )

Jeżeli zwiększymy cenę , ponad cenę rynkową to przedsiębiorstwo wypadnie z rynku bo

wyprzedzi go konkurencja . Natomiast cena znacznie poniżej ceny rynkowej wskazuje na

nieefektywne działanie .

Przedsiębiorstwo może zwiększać produkcje do chwili , gdy koszt marginalny równa się

przychodowi marginalnemu .

PM = KM

Czyli koszty pokryły zyski ( jest to długoterminowy warunek efektywnego działania

przedsiębiorstwa , minimalna akceptowana stopa zysku = 0 )

To była strategia maksymalizacji zysku .

Inna strategia – minimalizacja straty , jest to strategia naprawcza firmy

( krótkoterminowy warunek )

docsity.com

PUNKTY GRANICZNE RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

cena

koszt KCP

KM

KZP

E P max zysk

P

E’ P’ min strat

P’

zamknięcie przedsiębiorstwa

a

E – graniczny punkt opłacalności

E ‘ – punkt zamknięcia przedsiębiorstwa

Cena P zapewnia zysk zerowy . Każda cena powyżej ceny P zapewnia strategię

maksymalizacji zysku . Każda cena poniżej ceny P zapewni strategię min strat .

Od P do P’ możemy prowadzić strategię min strat . Poziom odtworzenia kosztów poniżej P’

nie funkcjonuje , dotarcie do punkt E’ powoduje tzw. zamknięcie przedsiębiorstwa .

Zamkniecie przedsiębiorstwa ( koszty likwidacji ) jest bardzo złożone , należy zatrudnić

prawników , kosztorysantów , rzeczoznawców . Należy upłynnić majątek , sprzedać go ,

zazwyczaj po niskich cenach .

Wtedy przedsiębiorstwo musi dokonać decyzji czy opłaca mu się zamknąć przedsiębiorstwo

czy może dalej prowadzić strategię naprawczą ( min strat ) .

RÓWNOWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA WOLNOKONKURENCYJNEGO

koszty utarg KM

KCP

A B

P P = PP = PN

C

A C B wielkość produkcji

A – zysk minimalny P – cena

B – optimum ekonomiczne

Z równowagi pojedynczego przedsiębiorstwa można wyprowadzić równowagę w gałęzi ( bo

produkty są jednorodne , jest to konkurencja cenowa , inne czynniki nie mają wpływu )

docsity.com

RÓWNOWAGA GAŁEZI

W WARUNKACH WOLNEJ KONKURENCJI

koszty KM

utarg KCP

B

C = PP = PM

C – cena B – równowaga gałęzi / minimum KCP /

Ta sytuacja jest najkorzystniejsza ( najbardziej pożądana – niewystępująca ) na rynku z

punktu widzenia makroekonomicznego .

Jest to równowaga idealna , czyli wszystkie czynniki zostały wykorzystane w sposób pełny .

Nie ma kosztów monopolizacji .

Model konkurencji doskonałej został opisany przez ekonomie klasyczną ( Smith ) – opisy

modelowe nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości gospodarczej .

II Monopol pełny

 Jeden sprzedawca , wielu kupujących

 Jednorodna lub zróżnicowana produkcja ale bez bliskich substytutów

 Brak możliwości wejścia na rynek opanowany przez monopol

 Doskonała informacja o rynku Jest to odwrotność modelu konkurencji doskonałej . Brak tu koncepcji gałęzi . Jest jeden

producent który stanowi gałąź .

Produkt zróżnicowany różni się cechami jakościowymi , czyli powstaje konkurencja

pozacenowa ( możemy wprowadzić różne narzędzia konkurencyjne )

Producent jest pełnym cenodawcą ( narzuca cenę ) , nabywca może tylko przyjąć tę cenę lub

zrezygnować z danego dobra .

Zdarzają się t.z.w. sytuacje pozorowane ( mimo że jest jeden producent pojawia się

konkurencja )

Przy monopolu pełnym są bariery wejścia / wyjścia na rynek , mogą one miec charakter

administracyjny .

Konkurencja pozacenowa :

 reklama

 promocja

 usługi dodatkowe

 serwis Taka pozycja na rynku jest pożądana . Firma realizująca strategię maksymalizacji zysku może

optymalizować swą sytuację posługując się kombinacją cena – wielkość produkcji . Te dwie

wielkości nie są niezależne . Nie możemy dowolnie zmieniać jednej bez wpływu na drugą .

Nie można zwiększyć np. tylko produkcji bo wtedy zmieni się krzywa popytu i zmieni się

cena . Można wykorzystać te narzędzia ale trzeba pamiętać że są one ze sobą powiązane .

docsity.com

CENA MONOPOLOWA

koszty

przychody KM

cena

cena

monopolowa

zerowy zysk

krzywa popytu

DD = P = PP

0 Q wielkość produkcji

Cena wyznaczona przez monopol jest ukształtowana przez kombinację

cena - wielkość produkcji ( poprzez popyt )

ZYSK DODATNI MONOPOLU

cena koszty

KM

KCP

P C

B

A DD = P = PP

PM

0 Q e Q

Skąd biorą się zyski przedsiębiorstwa monopolowego ?

Może ono stosować dyskryminację cenową – której istotą jest przejmowanie nadwyżki

konsumenta przez producenta . nie zawsze ono może to robić . Może wtedy gdy konsument

potrafi oddzielić na sztywno rynki ( czyli aby nie było przepływu miedzy rynkami ) , musi

również wyodrębnić rynki o różnych elastycznościach .

Warianty dyskryminacji cenowej :

 Ten sam produkt sprzedawany różnym odbiorcom po różnych cenach ( bilety PKP i autobusowe )

 Temu samemu odbiorcy różne jednostki produktu sprzedawane po różnej cenie (taryfy – korzystanie z usług o różnych porach )

Dyskryminacja doskonała – producent przejmuje całą nadwyżkę konsumenta

( wynikającą z użyteczności ) , producent doskonale zna rynek

docsity.com

STRATA MONOPOLU

cena KM koszty A C

KCP

P B

PM DD = P = PP

0 Qe Q

Sytuacja wynika z ingerencji rządu na rynku monopolowym np. :

 Cena minimalna – skup żywca ( rolnictwo )

 Cena maksymalna – światło , prąd, gaz (aby było stać każdego na podstawowe dobra )

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument