Klasy w sobie i klasy dla siebie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Klasy w sobie i klasy dla siebie - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (138 KB)
2 strony
687Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: klasy w sobie i klasy dla siebie współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Klasy w sobie i klasy dla siebie

Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to

klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją

wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie

są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie

podobnego położenia w strukturze klasowej oraz wspólnych interesów.

Klasa dla siebie, jest klasą w pełniejszym znaczeniu, posiada

świadomość, jest zdolna by być samodzielnym podmiotem procesu

społecznego. Charakteryzuje się łącznością ponadlokalną, organizacją

oraz świadomości interesów, więzią psychiczną wynikającą ze

wspólnych antagonizmów klasowych (np.: burżuazja, proletariat).

Zdaniem Marksa wraz z rozwojem społecznym świadomość klasowa

miała się rozwijać, a różnice między klasą w sobie i dla siebie powoli

zanikać.

Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury

klasowej

Antoni Gidders Aby zrozumieć czym jest klasa społeczna, należy uwzględnić koncepcję

Webera (usytuowanie członków klas ma miejsce na 3 rynkach: pracy,

kredytu, towaru)

Pozycja tych samych jednostek na 3 różnych rynkach:

1. przedsiębiorcy, kapitaliści, robotnicy 2. dłużnicy, wierzyciele

3. sprzedawcy i nabywcy

Im bardziej wyraźnie nakładają się te wymiary, tym bardziej wyrazista

jest struktura klasowa Klasa – w społeczeństwie kapitalistycznym to nie tylko posiadanie

kapitału ale i posiadanie umiejętności mających znaczenie na rynku

Zdolność rynkowa to wszystkie formy mających znaczenie właściwości

jednostki, które mogą uruchamiać w procesie negocjowania 3 rodzaje zdolności rynkowych:

1. posiadanie własności środków produkcji

2. posiadanie kwalifikacji ogólnych oraz technicznych

docsity.com

3. posiadanie siły roboczej możliwej do uruchomienia w pracy fizycznej

W tej mierze w jakiej te trzy atrybuty stają się trwałymi zdolnościami.

Determinują one powstanie społeczeństwa 3-klasowego.

- klasa wyższa - klasa średnia

- klasa niższa (pracująca)

Inne wyznaczniki położenia klasowego, które są rezultatem

społecznych procesów oznaczających przybliżoną strukturalizację stosunków klasowych:

a) kształtowanie się zakładowego podziału pracy

b) stosunki władzy i panowania

Czynniki te nakładają się na umiejętności rynkowe i wzmacniają podziały klasowe.

Stosunki klasowe są przede wszystkim stosunkami wymiany. To

właśnie te stosunki wyznaczają podstawowe różnice interesów

będących przedmiotem walki klas

Dahrendorf We współczesnych koncepcjach struktury klasowej uwzględnia wpływ

kapitalizmu, spadek znaczenia produkcji materialnej; wyraża się to w

rewolucji tercjalnej, dezindustrializacja , która zaczyna się w latach 50-

tych. Rozmiar zatrudnionej siły roboczej w przemyśle był w krajach

kapitalistycznych najbardziej rozwinięty w 1969, a później malał. Dezindustrializacja oznacza klęskę dla klasy najniższej – rozwój sektora

usług

Dezindustrializacja może przebiegać dwiema drogami:

- od przemysłu ciężkiego do usług - od rolnictwa do usług

Rozpatrywanie klas i struktury klasowej w ramach szerszego pola

ustrukturalizowania nierówności społecznych – tzw. pole

makrospołecznego panowania i nierówności społecznej (wg Kreckier). Można na nim określić 4 koncentryczne kręgi wyznaczające centralność

i peryferyjność

1. Korporacje społeczne, podmioty korporacyjne – najbardziej

centralne koło, tzw. trójkąt korporacyjny W tej dziedzinie zachodzą

podstawowe konflikty społeczne. 2. Krąg grup interesów

3. Ruchy społeczne – są zdolne generować mobilizację społeczną –

brakuje im stałej organizacji i stałej zdolności utrzymywania się w

konfliktach 4. Ustrukturalizowana ludność – różne formy praktyk społecznych;

zachowania edukacyjne, polityczne, wzory konsumpcji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument