Faza formułowania strategii - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Faza formułowania strategii - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (121 KB)
2 strony
620Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: faza formułowania strategii; zarządzanie strategiczne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Fazę formułowania strategii jest trudna, złożona, skomplikowana, wymaga to ogromnego wysiłku

umiejętności, czasu, umiejętności dyskusji, współdziałania itd. Sformułowana decyzja jest na papierze.

Możemy bardzo ciężko pracować nad opracowaniem strategii, ale w konsekwencji są to tylko

teoretyczne rozważania. W praktyce zaczynamy dopiero w fazie wdrożenia sprawdzać na żywym

organizmie jak ta strategia działa, jaka ona faktycznie jest. najlepiej przygotowana strategia

niekoniecznie musi się sprawdzić na etapie wdrożenia. Wdrażając strategię te wszelkie założenia

strategiczne staramy się wdrożyć, zastosować, a to już jest bardzo często istotny problem. W związku

z tym podejmując, jeśli mówimy o fazie formułowania strategii i fazę wdrożenia, to równie intensywnie

musimy pracować nad sformułowaniem strategii, jak później bardzo intensywnie pracować,

nadzorować, kontrolować, monitorować wdrażanie strategii, bo tylko wtedy strategia ma szanse

powodzenia.

Zarządzanie strategiczne spełnia trzy zasadnicze funkcje. Pierwszą funkcją jest stałe badanie

otoczenia, wykrywanie i analiza trendów, które mogą stanowić szanse i zagrożenia dla organizacji.

Tutaj podstawową rolę odgrywa proces prognozowania. Badamy otoczenie w kontekście określania

szans i zagrożeń jakie to otoczenie może dla nas stwarzać. Jeśli mówimy o szansach, to mamy tutaj

na myśli wszelkiego rodzaju pozytywne, sprzyjające naszemu rozwojowi czynniki. Czynniki dzięki

którym mamy szanse rozwoju, wchodzenia na wyższy poziom rozwoju. Zagrożenia to są te wszelkie

czynniki, które utrudniają rozwój. Następnie jest analiza organizacji ze względu na jej słabe i silne

strony. Jest diagnoza procesów i struktur, która powinna ujawnić potencjał i rzeczywiste możliwości

organizacji, czyli analiza samej organizacji. Analizując organizację musimy określić co jest atutem

organizacji, jej silną stroną, a co słabością. to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki tej analizie

wewnętrznej możemy sobie powiedzieć co stanowi podstawę do rozwoju firmy, w oparciu o co

możemy budować swoją pozycję konkurencyjną, w oparciu o co możemy się rozwijać. to jest naszym

atutem. Ważne jest również uświadomienie sobie co może być, co jest naszą słabością. Jest to istotny

problem, dlatego że w naszej mentalności mocno zakorzenione jest powiedzenie „mierz siły na

zamiary”, jak coś chcesz, to to się da zrobić. Zresztą wszystkie działania związane z pozytywnym

myśleniem są na to nastawione, jak czegoś bardzo chcesz to to osiągniesz.

Ostatnia trzecia funkcja zarządzania strategicznego tj. wybór oraz praktyczna realizacja strategii. Jest

to ciągły proces w którym analiza zarówno organizacji jak i otocznia musi ulegać modyfikacji w świetle

nowej informacji, co może oznaczać konieczność dokonywania korekt strategii. Jeśli mówimy o

analizie, o opracowywaniu strategii to w zasadzie stale

i nieustająco musimy działać zgodnie z przyjętą strategią. w związku z tym musimy być bardzo mocno

nastawieni na to, by tę strategię realizować, by cały czas na tę strategię zwracać uwagę. tutaj pojawia

się pytanie. Co to jest strategia?.

Strategia w/g def. prof. Penca. Jest to określona koncepcja systemowego działania, polegająca na

formułowaniu zbioru długookresowych celów organizacji i ich modyfikacji w zależności od zmian

zachodzących w otoczeniu, określeniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz

sposobów postępowania zapewniających ich optymalne rozmieszczenie

i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia organizacji

korzystnych warunków egzystencji i rozwoju.

Generalnie rzecz biorąc jeśli mówimy o strategii, to musimy sobie uświadomić, że strategia polega na

formułowaniu celów długookresowych, zbioru. Czyli w strategii musimy mieć określone długookresowe

cele, które organizacja będzie realizowała. Ale oprócz tych celów musimy określić jakie zasoby i środki

są potrzebne do tego żeby te cele mogły zostać osiągnięte. Mamy w organizacji cztery rodzaje

zasobów: Zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe i organizacyjne. W związku z tym, jeśli mówimy o

przygotowywaniu strategii to oprócz celów, musimy sobie również powiedzieć jakie zasoby są nam

potrzebne, żeby te cele osiągnąć i w jaki sposób te cele będziemy osiągać. W zasadzie ta strategia

mówi nam już o kompleksowym działaniu nakierowanym na przyszłość i my to wszystko musimy

przewidzieć. Strategia, jest to nie zawsze strategia w pełnym tego słowa znaczeniu, bo np. jest roczna

strategia marketingowa, czyli słowo plan jest zastępowane określeniem strategia. Rzeczą niezwykle

ważną jest przy określaniu strategii pomyślenie w którą stronę chcemy pójść, co chcemy robić w

przyszłości i dostosowanie swoich działań do tego obrazu przyszłości. Najgorzej jak nie wiemy dokąd

dążymy i gdzieś tam kręcimy się w kółko. W większości firm jest opracowany dokument „strategia

docsity.com

rozwoju firmy”, bo się nie dostanie kredytu np. Podejmując jakieś działania z kontrahentem ważnym

trzeba mu przekazać taką strategię, pokazać że ona jest. Tylko że jest wyraźna różnica między fazą

opracowania a fazą wdrożenia, to że jest opracowana strategia to nie znaczy, że jest realizowana.

Żeby sformułować strategię musimy sobie przyjąć szereg założeń i nie zawsze udaje nam się

wszystko zrealizować w praktyce. Najczęściej jeśli zaczynamy realizować strategię, dochodzimy do

wniosku że coś nam nie wychodzi, to co robimy?, zaczynamy działać po swojemu. I to jest ten

zasadniczy błąd, bo w tym momencie należałoby skorygować strategię, dostosować do sytuacji która

jest i cały czas działać zgodnie z przyjętą strategią.

Zasady zarządzania strategicznego w formie pytań. Określają jak podchodzimy do strategii.

Musimy sobie odpowiedzieć na 6 zasadniczych pytań:

1. Po co istniejemy ?. Po co istnieje nasza organizacja. Jest to fundamentalne pytanie. powinniśmy

je sobie zadać na początku przygotowywania strategii a później powinniśmy je sobie zadawać co

jakiś czas w celu zweryfikowania czy rzeczywiście nie zmieniamy tego podstawowego celu

istnienia naszej organizacji. Odpowiedź na to pytanie jest zawsze taka sama. Jeśli jest ona

dobrze sformułowana na początku to nie powinna ulegać zmianie przez cały czas istnienia

organizacji, ewentualnie niewielkim modyfikacjom.

2. Gdzie jesteśmy tu i teraz. Jaka jest nasza aktualna sytuacja, kto jest naszym konkurentem,

klientem,

3. Jaki jest rynek?, jakie są warunki w których funkcjonujemy czyli gdzie teraz jesteśmy.

4. Dokąd zmierzamy?. Pytanie dokąd zmierzamy jest bardzo często niezwykle trudnym pytaniem do

udzielenia odpowiedzi. Jesteśmy, działamy, idziemy w jakąś stronę, w jakimś kierunku, tylko nie

zawsze do końca wiemy w jakim. Pytanie dokąd zmierzamy powinno być zadawane raz na jakiś

czas a odpowiedź na nie powinna się zbyt często zmieniać.

5. Co, w jaki sposób zamierzamy osiągnąć?. Jest to ewidentne pytanie o strategię.

6. Co nam może przeszkodzić w osiągnięciu, realizacji tych celów?. Bardzo często zdarza się, że

mamy wspaniałe plany, zamiary, tylko niestety okazuje się, że z realizacją tych planów jest

znacznie gorzej, bo pojawiają nam się przeszkody. Znacznie łatwiej jest pokonać nawet duże

przeszkody jeśli jesteśmy na nie przygotowani. Natomiast jeśli jesteśmy nieprzygotowani na

istnienie przeszkód, zakładamy że wszystko pójdzie dobrze, to nawet najdrobniejsze odchylenie

może spowodować klęskę. .Jeśli jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju przeciwności które

się pojawią, to znacznie łatwiej jest sobie z nimi poradzić, nawet jeśli będą takie których nie

przewidywaliśmy, będziemy po prostu duchowo nastawieni na to że coś może pójść nie tak jak

zakładaliśmy. Natomiast jeśli zakładamy jeden wariant rzeczywistości, jeden kierunek, że to

absolutnie nic się nie zmieni, bo tak musi być, to wtedy może być dla nas niezwykle bolesne,

trudne do przezwyciężenia.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument