Bony skarbowe - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Bony skarbowe - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (94 KB)
1 strona
572Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: bony skarbowe jako krótkoterminowe papiery wartościowe, które potwierdzają ich posiadaczy o zaciągniętej pożyczce.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Bony skarbowe – są to krótkoterminowe papiery wartościowe, które potwierdzają ich posiadaczy o zaciągniętej pożyczce. Cel – emitowanie jest finansowaniem wydatków budżetowych Emitent – Minister Finansów

- wartość nominalna 10.000 emitowana 0d 1- 52 tyg - wartość nominalna nie może przekroczyć powyższej kwoty określonej w

ustawie budżetowej na dany rok - rezydenci krajowi i zagraniczni, os. fiz, prawne, które mają siedzibę na

terenie Polski lub poza granicą mogą uczestniczyć w obrocie bonami skarbowymi na rynku pieniężnym

- agent emisji NBP – prowadzi centralny rejestr BS, w którym dokonuje

rejestru zakupu i zmian stanu posiadania przez poszczególnych posiadaczy - są rejestrowane na rachunku „BS”

Operacje BS cechuje duże bezpieczeństwo i stosunkowo duża rentowność, w stosunku do ryzyka. Sprzedaż i obrót wtórny na zasadzie dyskonta w drodze przetargu, podaje się cenę przetargową. Podmioty uprawnione do Centralnego rejestru:

1. NBP 2. uczestnicy przetargu 3. Banki krajowe z wyłączeniem Banków spółdzielczych nie posiadających statusu

uczestnika przetargu 4. Oddziały banków zagranicznych działających w Polsce

5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 6. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Status uczestnika:

- Mają te podmioty, które dokonują operacji BS o określonej wysokości (wartości)

- BS o udziałach wartości więcej niż 0,2 % wszystkich BS na rynku pierwotnym w danym czasie (kwartale)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument