Nikolaj Kondratiew - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Nikolaj Kondratiew - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PPT (959 KB)
13 strona
558Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: Nikolaj Kondratiew i jego teoria cykli koniunkturalnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
Nikołaj Kondratiew

i jego teoria cykli koniunkturalnych

Kim był? radziecki ekonomista marksistowski wiceministrem aprowizacji w rządzie twórcą i dyrektorem Instytutu Badań

Koniunktury analitykiem przebiegu koniunktury na

przestrzeni 140 lat (1780 – 1920) w czterech krajach z rozwiniętą gospodarką rolną i przemysłem, tj. w Anglii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i we Francji.

Władze polityczne potraktowały prognozę Kondratiewa jako próbę podważenia zasadności planu. Kondratiewa aresztowano, gdy okazało się, że jego prognoza spełnia się. W 1938r na skutek pomówień i niesłusznych oskarżeń o przygotowanie nielegalnej partii został rozstrzelany.

Pojęcie cyklu koniunkturalnego

To używane w ekonomii zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego analizowanego w długim okresie.

Teoria Kondratiewa Cykle Kondratiewa ekonomii określenie to stosuje się do długich cykli rozwoju gospodarczego związanych z odkryciami, ważnymi innowacjami technicznymi, wojnami, migracjami, zmianami demograficznymi i technologicznymi oraz procesem ich rozprzestrzeniania się. Termin ten został stworzony przez Joshepa Schumperta od nazwiska odkrywcy Nikołaja Kondratiewa.

Teoria Kondratiewa Nikołaj Kondratiew był kontynuatorem badań

francuskiego ekonomisty Clementa Jurgla Analiza Nikołaja Kondratiewa wykazała

występowanie wielu regularności w procesie gospodarczych, które przybierają formę cyklu trwającego od 45 do 60 lat, z fazami wzrostu spadku koniunktury

Teoria Kondratiewa Nie wszyscy ekonomiści zgadzają się z koncepcjami Kondratiewa, twierdząc że długie cykle raczej nie są zjawiskami gospodarczymi, a mają charakter pozaekonomiczny. Same zaś cykle są konstytuowane przez epokowe innowacje, które powodują dogłębne przemiany gospodarki światowej.

Teoria Kondratiewa i jej połączenie z implikacjami naukowo – technicznymi.

Duże znaczenie dla zwrotów dynamiki rozwojowej na przestrzeni minionych z górą dwu wieków ma postęp nauki i techniki. Do przyspieszenia tempa wzrostu dochodziło w wyraźnie określonych momentach z punktu widzenia wdrażania nowych technologii.

Cykl 1 1785 – 1843

Maszyna parowa

Cykl 2 1844 – 1893

Kolej, silnik parowy, elektryczność

Cykl 3 1894 – 1839

Samochód, chemikalia, plastik

Cykl 4 1940 – 1985

Samolot, komputer, internet

Cykl 5 2000 – Biotechnologie, nanotechnologie, sieci komputerowe, wirtualny pieniądz

Cykl 1 1785 – 1843 Siła ludzkich rąk Cykl 2 1844 – 1893 Para Cykl 3 1894 – 1839 Węgiel Cykl 4 1940 – 1985 Ropa Cykl 5 2000 – Atom

Teoria Kondratiewa i jej połączenie z implikacjami politycznymi

Może to przypadek, a może faktycznie jakaś historyczna zależność pozwoliła na ukształtowanie się okresów pokoju i konkurencyjnego kształtowania się cen na przemian z wojnami i inflacją wojenną w odstępach 50 – 60 letnich. Kondratiew uważał, że faza wzrostu i duża ilość innowacji prowadzi do konfliktów społecznych a nawet wojen, co jest przejawem napięć i stresu w społeczeństwie.

Kondratiew podkreślał swoistą korelację między cyklami ekonomicznymi i politycznymi. Zauważył, że wojny zdarzały się podczas okresów wzrostu, a pokój panował w czasach „recesji”. Rewolucje natomiast wybuchały najczęściej podczas przejścia z fazy stagnacji do przyspieszonego wzrostu. Z reguły, gdyż odstępstw od takich zasad jest sporo. Badania Kondratiewa wyszły naprzeciw oczekiwaniom człowieka, który chciał odnaleźć jakiś porządek w świecie.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument