Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (102 KB)
1 strona
732Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę społeczną, to także podatność tej struktury na wpływ, stopn...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. Podmiotowość społeczna - indywidualna i

kolektywna

Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia,

eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji

Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości

społecznej do wywierania wpływu na strukturę społeczną, to także

podatność tej struktury na wpływ; podmiotowość jest wypracowana, a nie dana raz na zawsze, nie wszystkie jednostki są podmiotami

W socjologii:

a) nurty uwypuklające podmiotowość kładą nacisk na spontaniczne,

aktywne, czynne podejmowanie przez jednostki działań kreatywnych prowadzących do sensownych skutków; nurt ten stoi w opozycji do

behawioryzmu – podmiotowość bierze się z interakcji, podmiotem

jest się wśród innych

b) P.Sztompka stworzył dialektyczną koncepcję podmiotowości społecznej – rzeczywistość społeczna jest syntezą powstałą w

wyniku oddziaływania dwóch przeciwstawnych biegunów:

podmiotowości jednostek i podmiotowości struktur

c) metaforyczne rozumienie podmiotowości kolektywnej odnosi się do

funkcji elit społecznych – elity decydują o cechach dominujących w danej zbiorowości

d) wg Touraine – proponuje zastąpienie pojęcia roli społecznej przez

podmiotowość i tożsamość

Podmiot kolektywny – tworzy się w wyniku procesu integracji podmiotów jednostkowych, które cechuje świadomość wspólnego losu i

interesu

Stopnie dorzałośći kolektywnej:

a) utopia – zanegowanie istniejącego stanu rzeczywistości społecznej oraz stworzenie obrazu społeczeństwa będącego wyrazem dążeń

podmiotu

b) projekt – stworzenie bardziej realistycznego obrazu rzeczywistości,

próba usystematyzowania dążeń i postulatów

c) rządność – konkretny projekt tworzenia świata społecznego

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument