Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics

RTF (35 KB)
1 strona
672Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonomii przedstawiające rozliczenie podatku Vat oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarów zakupiła. WyszczególnienieCena zakupu netto IlośćTowar A (VAT 20%) 56 zł/ szt 5200Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400Towar C (VAT 3%) 60zł/ szt 12000Koszty funkcjonowania spółki wyniosły 8250zł (netto). VAT naliczony związany z kosztami funkcjonowania spółki wyniosły 18000zł. Marża handlowa wynosi 20% cen sprzedaży netto. Podatek dochodowy 19%.Polecenia:1. ustal ceny sprzedaży netto.2. rozlicz podatek VAT.3. ustal wynik końcowy z prowadzonej działalności.Ad. 1Czn x 100%Csn = 100% - m 56 x 100%Towar A => Csn A = 100% x 20 = 70zł/szt32 x 100%Towar B => Csn B = 100% - 20 = 40zł/szt60 x 100%Towar C => Csn C = 100% - 20 = 75zł/ sztAd. 2 VAT NALICZONYA => 56zł/szt x 22% = 12,32zł/szt x 5200 = 64064złB => 32zł/szt x 7% = 2,24zł/szt x 4400 = 9856zł C => 60zł/szt x 3 % = 1,50 zł/ szt x 1200 = 21600złA B C64064zł 9856zł 21600zł = 95520zł95520zł 18000 = 113520zł VAT NALEŻNYA => 70zł x 22% = 15,40 x 5200 = 80080złB => 40zł x 7% = 2,8zł x 4400 = 12320złC => 75zł x 3% = 2,25zł x 12000 = 27000złA B C = 1194000zł119400zł 1135200 = 5880 zł Ad. 3 wynik końcowyA => 70zł/szt x 5200 = 364000B => 40zł/szt x 4400 = 176000 Przychód 1440000złC => 75zł/szt x 12000 = 900000A => 56zł/szt x 5200 = 291200złB => 32zł/szt x 4400 = 140800zł 1152000złC => 60zł/szt x 12000 = 720000zł1152000 82500 = 1234500PRZYCHODY > KOSZTY1440000 > 1234500ZYSK BRYTTO = DOCHÓD KOSZT1440000 1234500 = 205500ZYSK BRUTTO (ZYSK BRUTTO X 19%) = ZYSK NETTONp. 205500 x 19% = 39045205500 39045 = 166455złZadanie 2Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarowym zakupiła:Wyszczególnienie Cena zakupu netto IlośćTowar A (VAT 22% ) 29zł/szt 20000Towar B (VAT 22%) 78zł/szt 25600Towar C (VAT 22%) 38zł/szt 17950Koszty zakupu usług obcych wynoszą 150000zł (netto), koszty płac 100000zł, koszty obsługi kredytu 70000zł, marża handlowa wynosi 20%.Polecenia:1. oblicz wynik końcowy z prowadzonej działalności jeżeli podatek dochodowy wynosi 19%2. rozlicz podatek VATAd.1Czn x 100%Csn = 100% - m 29 x 100%Csn A = 100% - 20 = 36,25zł/szt36,25zł/szt x 20000szt = 725000zł 78zł x 100%Csn B = 100% - 20% = 97,50zł/szt97,50zł/szt x 25600szt = 2496000zł 38zł x 100%Csn C = 100% - 20% = 47,50zł/ szt47,50zł/szt x 17950szt = 852625złKosztyA=> 29zł/szt x 20000szt = 580000złB => 78zł/szt x 1996800zł 3258900złC => 38zł/szt x 17950szt = 682100zł3258900zł 150000zł 100000zł 70000zł = 3578900zł koszty całkowiteZ.B. = D P K4073625zł 3258900zł = 494725zł194725zł x 19% = 93997,75złZ.N. = D podatek dochodowyZ.N. = 494725zł 93997,75zł = 400727,25złZ.N. = 400727,25złAd.2VAT NALICZONYA => 29zł/szt x 22% = 6,38zł/szt x 20000szt = 127600złB => 78zł/szt x 22% = 17,16zł/szt x 25600szt = 439296zł 716958złC => 38zł/szt x 22% = 8,36zł/szt x 17990zł = 150062zł150000 x 22% = 33000zł 716958zł 33000zł = 749958złVAT NALEŻNYA => 36,25zł.szt x 22% = 7,98zł/szt x 20000szt = 159600złB => 97,50zł/szt x 22% - 21,45zł/szt x 25600szt = 549120zł 896297,50złC => 47,50zł/szt x 22% = 10,45zł/szt x 17950szt = 187577,50VAT NALEŻNY VAT NALICZONY = U.S.896297,50 749958ZŁ = 146339,50zł

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument