Budowa układu krwionośnego - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Budowa układu krwionośnego - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia

PDF (528 KB)
5 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Biologia: notatki z zakresu biologii opisujące budowę układu krwionośnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Rys. Schemat układu krwionośnego

Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) - jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych i nie wylewa sie do jam ciała, a

serce (łac. cor) jest pompą, która wymusza nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym (łac. sistema lyphaticum) tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).

1 jest tkanką płynną o czerwonym kolorze, barwa jej zależy od barwnika krwi - hemoglobiny. Krew przepływa bez przerwy we wnętrzu układu krążenia, dostarczając do wszystkich komórek ciała tlen, składniki odżywcze i inne elementy potrzebne komórką do metabolizmu. Jednocześnie krew transportuje dwutlenek węgla. W organizmie znajduje się zgromadzona krew (w wątrobie i śledzionie), która normalnie nie krąży. Włączana jest ona do krążenia tylko w przypadkach konieczności uzupełnienia utraconej przez organizm krążącej krwi.

2 odczyn krwi na ogół jest stały, lekko zasadowy.

W osoczu krwi znajdują się różnego rodzaju ciałka, spośród których każda spełnia określoną funkcję: 1 KRWINKI CZERWONE - erytrocyty - transportują tlen z płuc do komórek i dwutlenek węgla,

pochodzący z metabolizmu komórek, w odwrotnym kierunku; 2 KRWINKI BIAŁE - leukocyty - mają zdolności żerne i poruszania się. Różne rodzaje tworzą

część układu odpornościowego i chronią organizm przed infekcjami; 3 PŁYTKI KRWI - trombocyty - są to kuleczki tłuszczów, lipidów lub cząsteczki barwnika,

poruszające się biernie wraz z krążącą krwią. Uczestniczą w procesie krzepnięcia krwi, zapobiegając krwotokom.

d. Tętnice – są to naczynia grube i elastyczne. Krew płynie w nich pod większym ciśnieniem niż w żyłach, dlatego muszą być bardziej wytrzymałe. Mogą kurczyć się i rozkurczać, dzięki czemu zapewniają jednolity przepływ krwi. Zbudowane są z trzech warstw:

• Zewnętrznej, którą stanowi tkanka łączna z włóknami sprężystymi, nerwami i naczyniami krwionośnymi,

• Środkowej, utworzonej z mięsni gładkich, • Wewnętrznej, którą buduje jednowarstwowy nabłonek.

b. Żyły – mają cieńsze ściany i nie są tak elastyczne jak tętnice. Krew płynie w nich pod

mniejszym ciśnieniem. Zbudowane są podobnie jak tętnice z trzech warstw. Na całej długości znajdują się wewnątrz żył zastawki. Są to fałdy zapobiegające cofaniu się krwi (krew w żyłach płynie przeciwnie do siły ciężkości). Nieprawidłowe działanie zastawek – niedomykanie się i jednoczesne rozszerzenie żyły prowadzi do powstania żylaków. Przyczyną jest długotrwałe pozostawanie w pozycji stojącej lub siedzącej co utrudnia odpływ krwi z kończyn dolnych.

c. Naczynia włosowate(włośniczki) – najdrobniejsze naczynia krwionośne zbudowane z jednej warstwy komórek nabłonkowych. Nazywają się tak, ponieważ są cienkie jak włos. Umożliwiają wymianę substancji pomiędzy krwią i komórkami.

Rys. naczynia włosowate

Zbudowane jest z tkanki mięśniowej serca. Jest to rodzaj mięśnia poprzecznie prążkowanego, ale działającego niezależnie od woli człowieka. Ma kształt spłaszczonego stożka. Serce położone jest asymetrycznie w klatce piersiowej – 2/3 po stronie lewej. Ma wielkość zaciśniętej pięści. Serce mężczyzny waży około 300 g, a kobiety 270 g.

Serce otoczone jest osierdziem – elastyczną błoną łącznotkankową wypełnioną płynem osierdziowym. Ochrania ona serca przed tarciem podczas jego pracy. System naczyń wieńcowych doprowadza składniki odżywcze i tlen niezbędne do pracy tkanki mięśnia sercowego. Zatkanie naczyń wieńcowych może prowadzić do zawału serca.

Rys. Budowa wewnętrzna serca

Serce człowieka jest czteroczęściowe. Składa się z 2 komór i 2 przedsionków: Prawy przedsionek – zbiera odtlenioną krew z całego organizmu. Krew wpływa do prawego

przedsionka żyłą główną górną i dolną. Prawa komora – tłoczy krew do płuc. Krew wypływa z prawej komory tętnicą płucną, która

rozdziela się na prawą i lewą. Prawy przedsionek oddziela od prawej komory zastawka trójdzielna. Zapobiega ona cofaniu się krwi w czasie skurczu komory. Pomiędzy komorą, a tętnicą płucną znajduje się zastawka półksiężycowata zapobiegająca cofaniu się krwi do komory.

Lewy przedsionek – zbiera krew natlenioną z płuc. Krew wpływa tu żyłami płucnymi. Lewa komora – tłoczy krew do całego ciała. Jej ściany są grubsze niż prawej komory ponieważ

musi pompować krew pod większym ciśnieniem (krew ma do przebycia dłuższą drogę). Krew wypływa z prawej komory aortą – jest to największa z tętnic. Od komory oddziela ja zastawka półksiężycowata zapobiegająca cofaniu się krwi. Od przedsionka lewego oddziela komorę zastawka dwudzielna. I Faza skurczu przedsionków – kurczące się przedsionki wtłaczają krew do komór przez otwarte zastawki przedsionkowo – komorowe. II. Faza skurczy komór – kurczące się komory wtłaczają krew do tętnic przez otwarte zastawki półksiężycowate. III. Faza spoczynku, pauza – całe serce pozostaje w rozkurczu, jamy serca wypełniają się wolno krwią napływającą z żył.

Serce ma wrodzoną zdolność do samoistnego i rytmicznego kurczenia się – samopobudzania się. Regularne i rytmiczne ruchy serca wywoływane są przez skupiska unerwionych i wyspecjalizowanych włókien mięśniowych tworzących układ przewodzący serca czyli węzły zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument