Typy kontraktów - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Typy kontraktów - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (162 KB)
2 strony
580Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: typy kontraktów, podział na giełdę towarową finansową, rodzaje opcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Typy kontraktów:  na giełdzie towarowej

- rynek paliw - płodów rolnych

na giełdzie finansowej

- walutowe - na stopy procentowe - na indeksy giełdowe (kontrakty terminowe na akcje)

III. Opcje - umowa miedzy nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dająca

nabywcy w zamian za opłatę prawo do kupna lub sprzedaży instrumenty

bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie - kontrakty terminowe ( z góry wnoszę opłatę , sprzedający musi być

gotowy) Rodzaje opcji:

- opcja kupna – oznacza prawo jej posiadacza do zakupu, od wystawiającego opcję , określonej ilości określonego instrumentu podstawowego w określonym okresie lub momencie po ustalonej cenie

- opcja sprzedaży - oznacza prawo jej posiadacza do sprzedaży określonego instrumentu finansowego po ustalonej cenie, w określonym okresie lub momencie wystawiajacemu opcję.

Dla posiadacza opcja jest prawem, a dla wystawiającego obowiązaniem, może, ale nie musi być zrealizowana przez posiadacza, który płaci za opcję premię. Podstawowe pojęcia związane z opcjami to:

a) cena wykonania – jest to cena, po jakiej wykonuje się opcja, zostaje sprzedany instrument podstawowy

b) cena opcji – inaczej premia, ponieważ opcja daje prawo posiadaczowi, a na wystawiającego nakłada obowiązek jej.................. stronami kontraktu występuje asymetria, którego odzwierciedla cena

c) cena instrumentu finansowego – na, który jest wystawiona opcja rynkowa tego instrumentu

d) rozmiary transakcji – określają ilość instrumentu bazowego na

....................opcje e) termin realizacji opcji - określa on termin, w którym opcja może być wykupiona f) termin wygaśnięcia opcji - jest to termin, po którym opcje nie może być

wykonana i staje się bezwartościowa Inna klasyfikacja opcji:

- amerykańskie – prawo wyboru czasu kiedy zechcę skorzystać z prawa opcji mam do wyboru przedział

- europejska - realizacja może nastąpić wyłącznie w dniu wygaśnięcia opcji - egzotyczne: * azjatyckie – w którym ewentualny zysk z przedziału i cena

średnia * bermudzki – wybrane kilka terminy, w których mogą być wykonane

Trzy sytuacje , w przypadku operacji na opcjach: 1) jeżeli cena bazowa opcji  wyższa w przypadku opcji sprzedaży (lub niższa gdy

kupna) od ceny rynkowej instrumentu bazowego - In the money” w cenie, wtedy nabywca może kupić dany instrument, a następnie sprzedaż a następnie odkupić po niższej cenie 2)jeżeli cena bazowa opcji w przypadku opcji kupna i sprzedaży jest równy cenie rynkowej instrumentu bazowego – opcja naturalna „at the money” jest po cenie, bez dochodu 3) jeżeli cena bazowa w przypadku sprzedaży jest niższa a kupna wyższa niż cena rynkowa instrumentu „out of the money” nie jest w cenie, strata.

docsity.com

IV. Swapy - operacje wymiany strumieni finansowych, których wartość i terminy są z

góry ustalone. Strony transakcji zgadzają się wymienić miedzy sobą w określonym terminie strumienie płatności przy czym wykonanie zobowiązania jednej strony

- wynikające z umowy – jest uzależniona od realizacji zobowiązania drugiej strony

- indywidualne negocjonowanie kontraktu miedzy 2 stronami Ze względu na technikę przeprowadzania operacji wyróżnia się:

a) swapy walutowe – odnoszą się do transakcji wymiany równoważnej sumy własności w 2 różnych walutach

b) swapy procentowe – strumienie finansowe podlegające wymianie miedzy stronami kontraktu wyrażone są w tej samej walucie i nie występuje transfer dewiz, przedmiotem wymiany są płatności odsetek:

- Swapy kuponowe – przekształcenie strumieni płatności odsetkowych obliczanych według stałej stopy procentowej w strumień płatności odsetkowych kalkulowanych wg zmiennej stopy procentowej

- swapy bazowe – każda ze stron zobowiązuje się do regulowania płatności odsetkowych swego partnera

c) ........... currency – interest rate swap – zobowiązanie o zmiennej stopie oprocentowej w jedn. walucie zostanie zamienione na zobowiązanie o stałej stopie procentowej w innej walucie ad a) -swap naliczany stały na zmienny, w którym następuje zamiana płatności o stałych

oprocentowaniach na płatności o zmiennym -swap stały na stały ( w różnych walutach -swap zmennej na zmiennej Mogą być same odsetki lub łącznie z bazą

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument