Rodzaje ocen - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Rodzaje ocen - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (216 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: rodzaje ocen; modele ocen, kryterie, cele i korzyści oceniania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rodzaje ocen:

1. oceny sytuacyjne ( wykorzystywane na bieżąco)

2. oceny systemowe: -przeprowadzane w sposób regularny, przeważnie raz do roku

-przeprowadzane w sposób zorganizowany -przeprowadzane według dokładnej procedury przy zachowaniu określonych zasad

-bardziej obiektywne, wnikliwsze oceny

Ocena- wykształcony sąd na temat zachowania się pracownika, na temat

jego stosunku do realizowanych zadań, zakładu pracy, przełożonych i współpracowników.

Modele oceny:

1. oparte na cechach osobowościowych- uwagę koncentruje się na

odpowiedzi na pytanie jaki jest pracownik a nie jak pracuje, jest to

ocena niekompleksowa i często niewystarczająca. Model ten jest pomocny , gdy cechy osobowościowe wpływają na rezultaty pracy (

kontakty z ludźmi, samodzielność, samokontrola, zdyscyplinowanie)

oraz gdy oceniamy kadrę menedżerską ( ale to nie wystarczy)

2. oparte na zadaniach- co i w jaki sposób robi się na stanowisku ( obiektywna w literaturze ale rzadko stosowana bo pracochłonna i

długotrwała)

3. oparte na wynikach- najczęściej stosowana i bardzo przydatna.

Problemem jest to ,że nie zawsze wyniki pracy da się zauważyć ( np. prace umysłowe). Tu powstało zarządzanie przez cele, którego

przedmiotem oceny jest odp. na pyt. w jaki sposób to co robi

pracownik przyczynia się do realizacji celów i zadań przedsiębiorstwa.

Kryteria oceniania:

 kwalifikacyjne ( wiedza i umiejętności, zastosowanie wiedzy w praktyce, uzdolnienia zawodowe, aktywność pracownika w

doskonaleniu)

 efektywnościowe ( ilość pracy, jakość pracy- dokładność, terminowość,

właściwe podejście do konkurencji)  behawioralne ( umiejętność pracy w stresie, skrupulatność, stosunek

do klientów, dyspozycyjność, postawa etyczno- moralna, bezstronność

itp.)

 osobowościowe ( osobista uczciwość pracownika, skromność, solidność itp.)

Cele oceniania i przydatność wyników oceny

Rodzaje aktywności 1.ukierunkowane na pracę

2.zabiegi- działania skierowane na poprawę sytuacji

Cele oceniania:

1. informacyjne- aby uzyskać jak najwięcej wartościowych informacji by

określić ich potencjalne możliwości oraz by wiedzieć na ile wykorzystują potencjał ( pracownicy)

2. motywacyjne-celem jest pobudzanie pracownika do działań

docsity.com

3. decyzyjne-rezultat to decyzje personalne, premie, szkolenia itp.

Korzyści z oceniania:

 przyczyniają się do udoskonalania metod, usprawnienia pracy

kierowników  często pozwalają wykryć nieporozumienia, konflikty

 dla pracowników to sprawiedliwa ocena i uznanie

 poprawa dyscypliny w firmie

 eliminuje zagrożenia, napięcia w miejscu pracy Zasady oceniania:

periodyczność ocen-zapewniaciągłość uzyskiwania informacji, ale jak

często ? raz do roku, dwa razy do roku ( gdy prosta praca, ale też i

kierownicy na kontraktach menedżerskich by wiedzieć czy jeszcze z niego korzystać)

obiektywność i rzetelność oceniania- wypośrodkowanie oceny, jasność

zasad

demokratyczność oceniania ( jawność)- pracownicy muszą znać kryteria i zasady oceniania, wyniki oceny muszą być znane ocenianym,

zapewnienie ocenianemu prawa do przedstawienia zastrzeżeń

powszechność oceniania- każdy bez wyjątku

kompleksowość oceniania-dążenie do odzwierciedlenia ważnych

aspektów pracy na stanowiskubezpośredniość oceniania-pracownika powinien oceniać jego

bezpośredni przełożony- dlaczego ? :jako szef zna go najlepiej, jako

szef jest odpowiedzialny za rezultaty ( często zdarza się też, że dobre

jest 360º- każdy może oceniać każdego)elastyczność oceniania- nie może to być dowolność, powinno się

uwzględniać czynniki zewn.

współuczestnictwo ocenianego w ocenianiu-stwarzanie możliwości do

samooceny

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument