Kontrola - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Kontrola - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (88 KB)
1 strona
456Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: kontrola; ma bardzo stymulujący charakter, w trakcie kontroli powinniśmy stwierdzić gdzie ewentualnie pojawiają się odchylenia, czego te odchylenia dotyczą i powinni...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kontrola może być prowadzona w różny sposób. Mówiąc o niej mówimy o sprawdzeniu stanu

aktualnego z oczekiwanym i wyłapaniu odchyleń.

Kontrola ma bardzo stymulujący charakter, w trakcie kontroli powinniśmy stwierdzić gdzie ewentualnie

pojawiają się odchylenia, czego te odchylenia dotyczą i powinniśmy usprawnić to, co jest źle. Czyli

kontrola powinna nam pomóc w sprawnym zarządzaniu. Kontrola zazwyczaj nam się nie podoba

(przykłady już z dzieciństwa). Nie lubimy kontroli, boimy się jej. W konsekwentnym zarządzaniu

strategicznym musimy spokojnie podchodzić do kontroli. Jeśli przyjmiemy, że kontrolujemy, żeby

usprawnić i poprawić, a nie żeby znaleźć winnego, to ta kontrola będzie rzeczywiście spełniała swoje

założenia i swoje zadania.

Na wszystkich etapach ma wpływ kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna jest to zestaw norm,

wartości, postaw obowiązujących w danej organizacji. Kultura organizacyjna jest to coś co jest w

organizacji, jest to atmosfera w organizacji. Są to pewne zasady działania, postępowania, które

regulują zachowania ludzi w organizacji. Kultura organizacyjna jest czymś bardzo specyficznym,

dlatego że jest niepisana. To są pewne zachowania, które nie są nigdzie napisane. Ale wiemy

pracując w firmie, pracując w określonej organizacji, co wypada robić a czego nie wypada, jak się

należy zachować a jak nie należy, jakie zachowania są akceptowane przez to środowisko w którym

jesteśmy a jakie nie są. Dotyczy to np. sposobu zwracania się do siebie, sposobu współpracy,

współdziałania, sposobu traktowania przełożonych, podwładnych, sposobu traktowania klientów, czyli

osób trafiających do nas z zewnątrz, tj. sposób ubierania się, postawa, którą przyjmujemy, ale także

jest to nastawienie członków organizacji do wprowadzania zmian. Jeśli mamy kulturę organizacyjną

czyli atmosferę panującą w organizacji, nastawioną na zmianę, otwartą, nastawioną na innowacje. To

jeśli ktoś w takiej organizacji trafi się kto nie lubi zmian, kto stwarza opory wobec tych zmian, to nie

będzie on akceptowany przez grupę. One nie będzie akceptowany przez środowisko. W takiej

organizacji, uwzględniającej w swojej kulturze wprowadzanie zmian, zdecydowanie łatwiej jest nam

zarządzać strategicznie, wprowadzać zmiany, nowe elementy zarządzania. Jeśli mamy sytuację, że

organizacja jest skostniała, że ludzie są w tej organizacji skostniali, to zmiana np. ustawienia biurka

może wywołać ogromny bunt. Są firmy, ludzie w tych organizacjach, którzy nie znoszą zmian. W

związku z tym my na każdym etapie zarządzania strategicznego musimy uwzględniać fakt istnienia

określonej kultura organizacyjnej, określonej atmosfery w organizacji. Tj. „wszedłeś między wrony,

kracz tak jak i one”. Jeśli przychodzimy do firmy z zewnątrz, to mamy alternatywę albo się

dostosujemy albo nie będziemy pracować. Bardzo trudno jest nam zmienić atmosferę panującą w tej

firmie, chyba że jesteśmy szefem. Są to zagadnienie niezwykle istotne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument