Wszystko o narkomanii i lekomanii - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz
frankie82
frankie825 kwietnia 2013

Wszystko o narkomanii i lekomanii - Notatki - Etyka, Notatki'z Etyka. University of Lódz

RTF (119 KB)
20 strona
788Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki z etyki przedstawiające informacje o narkomanii i lekomanii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 20
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument

Wszystko o narkomanii i lekomanii

I. TROCHĘ HISTORII

Od zarania dziejów człowiek starał się poznawać najbliższe otoczenie i świat. Nie poprzestawał tylko na podróżach. Odkrywał, że przyroda oprócz zaspokojenia głodu daje również przyjemności, poprawiające nastrój choć na krótką chwilę, czyniąc życie łatwiejszym i mniej bolesnym.Na ścianach niektórych jaskiń ujawnione malunki sprzed wielu tysięcy lat dowodzą, że już wtedy człowiek próbował zmienić stan świadomości. Przedstawione obrzędy, ceremonie związane z płodnością, łowami wskazują na fakt zażywania różnych roślin pobudzających.Odczytany zapisek z okresu panowania chińskiego cesarza Shen-nunga, wspomina np. o haszyszu, który już wtedy był znany jako środek przeciwko kaszlowi, biegunce i jako środek znieczulający przy boleśniejszych zabiegach.W swoich dziennikach podróżnik i odkrywca Marko Polo odnotował, że Persowie stosowali wyciąg z konopi podczas walk religijnych.W wieku XVIII i XIX w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej roślina ta była uznana jako lek ziołowy wpływający psychoaktywnie na organizm jak morfina czy kokaina które jako leki wydawały się całkowicie bezpieczne. Dopiero w późniejszym czasie uświadomiono sobie jakie maja negatywne skutki oddziaływania na organizm i jakie powodują spustoszenia. Nasz kontynent od niedawna zaczął stosować w sposób masowy narkotyki, które głównie sprowadzane z Egiptu i Indii w XIX wieku początkowo trafiły do grup znudzonych intelektualistów intelektualistów i bogaczy. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w latach 60-tych XX wieku nasiliła się fala narkomanie wśród młodzieży, jako wyrazy buntu przeciwko prowadzonym wojnom w Indochinach. Branie narkotyków miało stworzyć inny, lepszy świat, oderwać od rzeczywistości, wejść w bezmiar cudownej iluzji. Rozwijająca się technika i łatwość dostępu do technologii, pozwalają na łatwość wyprodukowania i różnorodność narkotyków, narkotyków ogromny rynek zbytu wśród sfrustrowanej młodzieży nabija żywą gotówka kieszenie dystrybutorów i producentów.Dla zdobycia nowy nabywców, początkowo narkotyki dawane były w formie darmowej zachęty zobacz, spróbuj jak to działa, posmakuj . Doprowadzając w ten sposób do uzależnienia za które trzeba było później płacić, w skrajnym przypadku niestety życiem. W Polsce, po upadku komunizmu, wśród młodzieży gwałtownie wzrósł popyt na narkotyki. Otwarcie granic i zwiększenie ruchu turystycznego spowodowało skrzyżowanie się głównych tras przerzutowych w handlu narkotyków. Część przerzucanego towaru pozostawała na naszym terenie. W czasie spotkań młodzieżowych, dyskotekach do dobrego tonu należało zaaplikowanie działki narkotyku, zapalenie skręta czy danie w żyłę .

II. PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI NARKOMANII

1. TOKSYKOMANIA - to stan okresowej lub przewlekłej intoksykacji przynoszącej jednostce i społeczeństwu szkodę, wywołany powtarzającym się zażywaniem środka odurzającego pobudzającego / naturalnego lub syntetycznego. Określenie toksykomanii zostało ustalone przez Komisję Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w 1950 roku. Słowo toksykomania pochodzi od greckiego słowa "toksikon" oznaczającego tego, który należy do łuku. Powyższe pojęcie oznacza truciznę umieszczoną w grocie strzały. Znana jest też definicja toksykomanii jako stan zatrucia organizmu wywołany przez stałe przyjmowanie narkotyku lub środków o szkodliwym działaniu na ustrój.W obrębie toksykomanii charakterystycznej jako skłonności do nadużywania różnych substancji mających określony wpływ na psychikę człowieka można wyróżnić narkomanię, która obejmuje:

-nadużywanie klasycznych środków odurzających / marihuana, heroina, kokaina itp./; -nadużywanie syntetycznych leków przeciwbólowych / encodal/; -uzależnienie od substancji chemicznych / klej, rozpuszczalnik /; -lekomanię, która obejmuj: uzależnienie od pochodnych kwasu barbituranowego; -uzależnienie od leków uspokajających i nasennych; -uzależnienie od amin cuchnących /psychodryna/; fenocetynomię / np. tabletki od bólu głowy/; -uzależnienie od leków przeciwgorączkowych; -skłonności do nadużywania używek Ostatnia wymieniona forma toksykologii obejmuje swym zakresem nadużywanie alkoholu, tytoniu i innych szkodliwych dla organizmu używek. 2. NARKOMANIA - słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "narke" - odurzenie oraz "mania" - szaleństwo. Najbardziej powszechną definicją narkomanii jest ta, którą opracował w 1957 roku Komitet Światowej Organizacji Zdrowia ONZ. W świetle tej definicji narkomania to stan zatrucia okresowego lub chronicznego spowodowany powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej lub syntetycznej. 3. Często występującym terminem jest także LEKOMANIA rozumiana jako skłonność do niepohamowanego, niekontrolowanego nadużywania leków, prowadzi do wytworzenia zależności psychicznej lub fizycznej, bądź obu razem do środków terapeutycznych w wyniku systematycznego lub okresowego ich przyjmowania. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Ekspertów ds. zależności lekowej, istniejącego przy Światowej Organizacji Zdrowia używać należy trzech terminów które określają jednocześnie etapy prowadzące do lekomanii.

-używanie leków - przyjmowanie preparatów medycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przyjmowanie bez zaleceń lekarza; -nadużywanie leków - gdzie pojawia się już zależność psychiczna od używanego środka; -lekozależność - gdzie obok zależności psychicznej pojawia się zależność fizyczna. 4. Kolejnym określeniem które, można spotkać przy lekturze literatury dotyczącej narkomanii jest ŚRODEK ODURZAJĄCY pojmowany jako substancja naturalna lub syntetyczna działająca na centralny układ nerwowy i wywołująca w nim okresowe zmiany. Bardziej szczegółową definicję znaleźć można w opracowaniu A. Latki i W. Gąsiorowskiego "Narkotyki - podstawowe rodzaje i opis" gdzie środek odurzający określany jest jako: każda substancja, która obniżając lub podwyższając pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego, wywołuje przymus stałego jej przyjmowania, zależność fizyczną i psychiczną od działania środka oraz powoduje szkodliwe następstwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 5. Następnym określeniem jest NARKOTYK - to środek odurzający pochodzenia roślinnego lub syntetycznego powodujący w zależności od dawki uspokojenie, zniesienie bólu, odurzenie, euforię lub sen lub według definicji spotykanych w innych opracowaniach: substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która przyjęta przez żywą istotę, degeneruje jedną lub kilka czynności jej organizmu. Częściej i chętniej używanym określeniem pełniej oddającym istotę problemu jest "środek odurzający", choćby dlatego, że nie każda substancja posiadająca cechy podane w pierwszej części definicji jest narkotykiem np. alkohol. 6. ŚRODEK PSYCHOTROPOWY - oznacza każdą substancję pochodzenia naturalnego, bądź syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, umieszczoną w wykazie środków odurzających a także w wykazie środków psychotropowych ustalonych przez Ministra Zdrowi 7. NAŁÓG - według Komisji Ekspertów przy Światowej Organizacji Zdrowia, odnosi się w swym określeniu do definicji toksykologii. Stan ten charakteryzuje się: przymusem używania danego środka, występowaniem uzależnienia fizycznego i psychicznego, szkodliwym wpływem na jednostkę i otoczenie. 8. NAWYK - w węższym znaczeniu stan ten charakteryzuje się: - pragnieniem, czasem bardzo silnym, ale nie przymusem używania danego środka, - ograniczoną tendencją do zwiększenia dawki, - ograniczonym uzależnieniem psychicznym przy jednoczesnym braku uzależnienia fizycznego od objawów abstynencyjnych, - szkodliwym wpływem na daną osobę, ale bez negatywnych następstw społecznych, a i Opieki Społecznej.

III. TRZY PODSTAWOWE RODZAJE NARKOTYKÓW:

1. Substancje działające opóźniająco na układ nerwowy 2. Substancje działające pobudzająco ośrodkowy układ nerwowy 3. Substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym Narkotyki możemy podzielić z uwagi na pochodzenie: -substancje naturalne -substancje półsyntetyczne -substancje syntetyczne według kwalifikacji nomenklaturowej (a w tym od rodzaju powodowanego uzależnienia: fizycznego, psychicznego i fizycznego i psychicznego) 1. Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy: Do podstawowych i powszechnie znanych należą: opium, morfina i heroina. Są to ogólnie znane środki pochodzenia naturalnego i półsyntetycznego przetworzenia maku oraz syntetyki z morfiny barbiturany, leki uspokajające i hipnotyczne. OPIUM wysuszony sok mleczny niedojrzałych makówek maku lekarskiego; zawiera około 25 alkaloidów m.in. morfinę, narkotynę i kodeinę; środek przeciwbólowy i uspokajający; częste zażywanie opium prowadzi do narkomanii. MORFINA alkaloid otrzymany z makówek i łodyg maku, główny składnik opium; farmakologicznie środek przeciwbólowy i uspakajający; jest narkotykiem (częste stosowanie prowadzi do morfinizmu)Morfinista człowiek nałogowo używający morfinyMorfinizm rodzaj narkomanii; nałogowe używanie morfiny; prowadzi do zmian osobowości, spadku sił fizycznych, podatności na zachorowanie NARKOTYNA alkaloid występujący w opium, nie ma właściwości narkotycznych, działa na mięśnie gładkie hamując ich skurcze KODEINA - alkaloid występujący w soku mlecznym maku; metylowa pochodna morfiny; środek przeciw kaszlowy, działa także łagodnie uspokajająco i znieczulająco HEROINA farmakologiczny narkotyk; pochodna morfiny; działa przeciwbólowo i narkotycznie 6-cio, 7-mio krotnie silniej od morfiny. Heroinomania rodzaj narkomanii; nałogowe używanie heroiny BARBITURANY pochodne kwasu barbiturowego; w lecznictwie stosowanie jako środki nasenne np. Weronal, Dial, Fanodorm, Luminal; mieszaniny wielu barbituranów ze środkami przeciwbólowymi (głównie z Piramidonem) mają silne działanie przeciwbólowe a osłabione lub zniesione nasenne. BARBITURANOWY KWAS (malonylomo mocznik) związek organiczny, pochodna pirymidyny; ciało stałe pochodne barbiturany, stosuje się m.in. jako środki nasenne.Co powodują leki uspokajające i hipnotyczne Szerokie

zastosowanie w medycynie leków uspokajających i hipnotycznych ma na celu uśmierzenie bólu i wprowadzenie spokoju i harmonii organizmu w przypadkach medycznie uzasadnionych. Ponadto są znacznie mniej szkodliwe i toksyczne w swym oddziaływaniu na organizm niż pochodne kwasu barbiturowego. Także i te środki znalazły swoje miejsce na rynku narkotycznym. Najczęściej spotykane to Elenium i Librum, Diazepan i są znane jaki Valium, Relenium, Nitrozepam, Oksozepam. 2. Substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowyTa grupa środków została podzielona w następujący sposób: LIŚCIE KRZEWU KOKAINOWEO I KOKAINĘ - 0,5 do 1 % wagi liści koki to kokaina, która jest ich podstawowym alkaloidem. Krzewy kokainowe występują głównie w Peru, Chile, Boliwii i Kolumbii. Większość produktów otrzymywanych z koki: liście, pasta, kokaina, crack są silnymi środkami oddziałującymi na centralny system nerwowy, pobudzającymi oraz silnie uzależniającymi.Kokainą określa się produkt finalny otrzymany z przetworzonych liści krzewu kokainowego i jest ona podstawowym alkaloidem znajdującym się w liściach koki. Można ją uzyskać w wyniku ekstrakcji chemicznej. Kokaina białym, krystalicznym, puszystym proszkiem, który ze względu na wygląd bywa nazywany śniegiem. Najczęściej kokainę zażywa się przez inhalację nosową nazywaną "sniffing", które wywołuje natychmiast stan silnej euforii, trwający około 20 minut. Wprowadzana może też być poprzez wstrzyknięcie czasem z domieszką heroiny. Kokaina wywiera silne działanie pobudzające, wywołując objaw upojenia ze stanem dobrego samopoczucia. Eliminuje czasowo zmęczenie i przyczynia się do lepszej koncentracji umysłowej. W krótkim czasie powoduje zakłócanie pracy systemu nerwowego, niespokojne zachowanie, wzrost temperatury ciała, nadciśnienie. Silnie uzależniony narkoman kokainowy narażony jest na stany konwulsyjne z ustaniem prac płuc i serca.Osoby uzależnione oczekują od narkotyku poprawy nastroju, podniecenia oraz zwiększonej sprawności psychicznej i fizycznej. Kiedy odczucia te zaczynają zanikać, pojawiają się inne - odpowiednio "niskie" które są tak różne od poprzednich, że zażywający narkotyk ma bardzo silną motywację, do powtórzenia dawki celem przywrócenia stanu euforii. Osoby próbujące zaprzestać zażywania kokainy często popadają w depresję, z której może je wydobyć jedynie narkotyk. CRACK - to odmiana kokainy. Nazwa pochodzi stąd, iż często w czasie palenia substancji słyszalny jest dźwięk podobny do trzasku, pęknięcia (ang. crack).Występuje pod postacią kamyków koloru beżowego, brązowego i białego. W odróżnieniu do czystej kokainy crack nie jest rozpuszczalny w wodzie, a więc nie daje się wstrzyknąć. Pali się go w specjalnej fajce. W czasie inhalacji jest szybko absorbowany przez organizm i już po około 6-7 sekundach dostaje się do krwioobiegu i zaczyna oddziaływać na centralny układ nerwowy. Jego działanie jest

krótkie i w związku z tym musi być często palony. Użytkownik odczuwa nagle intensywne pobudzenie wyrażające się w podnieceniu euforycznym, które może trwać ponad 5 minut, po czym następuje uczucie wielkiej mocy połączone z pożądaniem seksualnym i halucynacjami. Dłuższe zażywanie cracku zakłóca system oddechowy, powoduje utratę wagi ciała i ataki paranoidalne. Jego nadużywanie prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, a przedawkowanie powoduje śmierć. Crack jest bardzo popularną formą kokainy i to z wielu powodów. Można go palić zamiast wąchać co powoduje, że jest o wiele szybciej wchłaniany i szybciej działa na organizm. Narkotyk ten jest również łatwo ukryć i przewieźć, a także jest relatywnie tańszy od innych odmian kokainy.Pasta z koki - jest produktem pośrednim w procesie przerobu liści koki na kokainę. O ile zawartość kokainy w liściach jest stosunkowo niska (od 0,5 do 1 % ich wagi), o tyle pasta może zawierać aż 90-procentowy koncentrat kokainowy, chociaż zwykle ma on niższe, 40-50-procentowe stężenie (produkty z koki - patrz zdjęcia 3 i 1 KHAT jest to roślina o systemtycznej nazwie Catha Edulis popularnie zwana khat. Liście khata od wielu wieków używano do obrzędów rytualnych. Są one żute, a suszone mogą być dodatkiem do herbaty. Pobudza on układ nerwowy, daje energię, ale bardzo szybko uzależnia psychicznie. Działanie jego można porównać do działania amfetaminy. Przedawkowanie wywołuje dramatyczne reakcje przewodu pokarmowego oraz takie objawy jak przy zatruciu alkoholem. Może także dawać zaburzenia psychiczne. W Polsce jest mniej popularny z uwagi na szybkie psucie się liści i rozpad alkaidów dających odurzenie. AMFETAMINY - spośród wszystkich narkotyków, daje najcięższe powikłania zarówno fizyczne jak i psychiczne. Amfetamina jest silnym Środkiem pobudzającym i utrzymującym cały organizm w stanie czuwania. W latach 20stych i 30stych stosowano ją jako lek w narkolepsji, próbowano również leczyć nimi depresje, ale ponieważ dawały bezsenność, zrezygnowano z tego zamiaru. Amfetamina może być przyjmowana w różnych formułach - w pigułkach i kapsułkach różnej wielkości. Bywa w postaci płynu. Często występuje tez jako biały lub beżowy proszek. Może być brana doustnie lub wdychana w czasie inhalacji. Można ją również przyjmować dożylnie. Czasem jest sprzedawana czysta, ale w sprzedaży detalicznej często łączona jest z glukozą lub laktozą. Na efekty trzeba czekać do pół godziny i utrzymują się one 12 godzin. Amfetamina bywa często łączona z innymi narkotykami - z heroina albo z barbituranami i benzodiazepinami., które dają "zwolnienie" po "przyśpieszeniu" uzyskanym "dzięki" amfetaminie. RÓŻNE SUBSTANCJE I LEKI PSYCHOTROPOWE - przemysł farmakologiczny produkuje dość liczne środki psychotropowe dla potrzeb medycyny na bazie amfetaminy. Jak i w innych, tak i w tym przypadku, znalazły one swoje miejsce nie tylko w zastosowaniu medycznym. Ze względu na ścisłą

kontrolę sprzedaży, dla zaspokojenia potrzeb różnych grup narkotycznych, wytwarzane są w sposób nielegalny np.: Ecstasy (substancja aktywa; 3,4-metylenodioksymetamfetamina - MDMA) jest syntetycznym analogiem amfetaminy i meskaliny z jednej strony wykazuje działanie stymulujące układ nerwowy (podobnie jak amfetamina), z drugiej posiada właściwości psychodeliczne (podobnie jak meskalina). Często nazwa ecstazy używana jest także w szerszym znaczeniu: w stosunku do innych analogów metamfetaminy o podobnym, jednocześnie stymulującym i halucynogennym działaniu (MDA, BDB czy MBDB). FORMY WYSTĘPOWANIA I SPOSOBY : Dawka ekstazy, wynosząca zazwyczaj od 75 do 200 mg i zażywana doustnie zaczyna działać po ok. 40 minutach. Po następnych 30 minutach następuje nasilenie. Działanie ustępuje po kilku godzinach (4-6) od momentu zażycia. Najczęściej spotykanymi postaciami nielegalnej sprzedaży ecstazy są tabletki i kapsułki. Różnych kolorów i kształtów tabletki wyróżniają się wytłoczonymi wizerunkami i znakami (np. ptak, kot, sierp i młot, itp.) lub napisami. Mogą one zawierać również pewne ilości innych narkotyków, najczęściej amfetaminy.3. Substancje powodujące wywołanie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowegoSubstancje określone jako halucynogenne lub psychodesleptyczne oddziaływają zakłócająco na działanie centralnego układu nerwowego. U zażywających wywołuje zmiany percepcji czasoprzestrzennej i wizualnej. Do klasycznego podziału tych substancji na: KONOPIE INDYJSKIE - pochodzi z Azji Środkowej. To jedna z najstarszych roślin narkotycznych. Ma ponad 350 nazw. Konopie indyjskie to rośliny jednoroczne, odporne na mróz - bardzo łatwo przystosowują do różnych warunków. W zależności od klimatu i podłoża, na którym rosną, zmieniają ilość występującego w nich psychoaktywnego czynnika uzależniającego - Delta 9 THC. Uprawa konopi indyjskich możliwa jest w różnych strefach geograficznych, a także w warunkach sztucznych. Z konopi indyjskich otrzymuje się właśnie marihuanę. Są to liście i szczytowe części kwiatowo - owoconośne, które po posiekaniu i wysuszeniu mają postać tytoniu lub herbaty. "Trawa" lub żargonowo "maryśka" zawiera od 1% do 5% THC. Miesza się ja z tytoniem, aby otrzymać ręcznie skręcone papierosy o charakterystycznym wyglądzie, tzw. "jointy". Ze względu na znaczna objętość "trawy" jest coraz mniej interesująca dla handlarzy. Innym produktem jest haszysz - zagęszczona żywica uzyskiwana z liści, którą pali się także w postaci "jointów" lub specjalnych fajkach. Efekty palenia konopi indyjskich mogą być odczuwalne już po kilkunastu minutach i utrzymują się nawet kilka godzin. LSD-25 - to dietyloamid kwasu lizergowego. Głównym przedstawicielem jest słynne LSD25. Występuje w formie krystalicznej bądź w postaci bezbarwnej cieczy, której obecność łatwo

ukryć nasycając ją dowolny nośnik. Stosowany jest doustnie, choć bywa też wstrzykiwany lub palony w mieszance z tytoniem. Bardzo często "odlot" po zażyciu tego narkotyku ograniczony jest do drobnych zmian percepcji, okazuje się przede wszystkim przeżyciem przerażającym. Ten rodzaj narkotyku zalicza się do "schizofrenicznych". MEKSALINA jest podstawowym alkaloidem psychotropowym występującym w kaktusie peyote. Stanowi ona do 30% wszystkich alkaloidów obecnych w tej roślinie. Jej zawartość w kaktusie waha się od 0,5 do 1,5%. Meskalina jest typową substancją halucynogenną, dwu-, trzykrotnie słabszą niż LSD. Zażywa się ją doustnie, pali bądź wstrzykuje. Nie odnotowano tolerancji lub uzależnienia fizycznego (patrz zdjęcie nr 4). MDA jest syntetycznym lub półsyntetycznym narkotykiem. Wywołuje skutki podobne do tych, jakie wywiera meskalina łącznie z amfetaminą. MDA ma właściwości toksyczne, a nawet może spowodować śmierć. Nie odnotowano, iż następstwem stosowania tego środka jest tolerancja lub uzależnienie fizyczne. PSYLOCYBINA jest aktywnym składnikiem grzyba Psilocybe. Ma postać białej krystalicznej substancji. Jej moc można określić jako pośrednią między siłą meskaliny a LSD. Jest najgwałtowniej działającym halucynogenem; reakcja następuje po około 15 minutach od chwili spożycia. Największe natężenie doznań występuje po 90 minutach. Skutkuje od 5 do 6 godzin. Nie odnotowano tolerancji ani fizycznego uzależnienia od tej substancji. Psilocybe jest najważniejszym spośród grzybów halucynogennych, ponieważ ,jest gatunkiem kosmopolitycznym. Osiemdziesiąt z ponad 140 znanych odmian tych grzybów zawiera substancje psychotropowe. Żyją w glebach oraz na różnych substratach organicznych typu: próchnica, torf, butwiejące drewno, kępy mchu, nawóz.Psilocybe semilanceata, czyli tzw. czapka wolności, jest najbardziej rozpowszechnionym grzybem zawierającym składniki psychoaktywne. Rośnie m. in. na terenach byłego Związku Radzieckiego i w Australii. W ostatnim okresie doszły kleje, rozpuszczalniki i aerozole, które jako środki odurzające uzyskały szczególne popularność zwłaszcza w kręgach nieletnich narkomanów, a które z racji zażywania zostały określone mianem środków wziewnych. Nazwa (grupa) narkotyków Kontakt jednorazowy Długotrwałe branie opium, morfina, heroina, naturalne i półsyntetyczne przetwory makueuforia, niepokój ruchowy lub senność, osłabienie reakcji na światło, brak apetytu, zwężenie źrenic, obniżenie ciśnienia krwi wyniszczenie organizmu, zaparcia, zaburzenia menstruacji, próchnica, zmiany zapalne skóry rozpuszczalniki, środki wziewne

niezborność ruchów, agresja, rozszerzenie źrenic, kichanie, kaszel, krwawienie z nosa, mdłości, biegunka wyniszczenie organizmu, przekrwawieni spojówek, zaburzenia pamięci, niepokój, przygnębienie, zaburzenia snu, oczopląs, osłabienie mięśni marihuana, haszysz, przetwory konopi indyjskich euforia połączona z wielomównością, przekrwienie gałek ocznych, nadwrażliwość zmysłów ( razi mnie światło ), kaszel, zaburzenie koordynacji ruchowej wychudzenie, zaburzenia snu, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, apatia, trudność z koncentracją, zmienność nastrojów kokaina, crack, przetwory liści krzewu cocaeuforia, pewność siebie, brak potrzeby snu, wzrost, aktywności (także seksualnej), rozszerzenie źrenic, wytrzeszcz gałek ocznych, katar, ból gardła, pociąganie nosem wyniszczenie organizmu, urojenia prześladowcze, omamy, wybuchy agresji, bezsenność, drgawki, przemiennie brak i wzrost łaknienia. Ponadto crack upośledza oddychanie, powoduje utratę wagi i ataki paranoidalne amfetamina, narkotyk syntety czny euforia, duży przypływ energii, brak potrzeby snu, brak apetytu, agresja, rozszerzenie źrenic, mdłości, psychoza,bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju, wielomówność, drżenie kończyn, wymioty, rozszerzenie źrenic, wysypka, halucynacje LSD, narkotyk syntetyczny zaburzenie koordynacji ruchów, drżenie mięśnie, rozszerzenie źrenic, mdłości, psychoza omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja, zanik zainteresowań, bezsenność, wiotkość mięśni ecstasy, narkotyk syntetyczny podniecenie, zwiększona energia, odporność na zmęczenie i sen, ból głowyniepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności intelektualnej, mania prześladowcza

IV. UZALEŻNIENIE

1. UZALEŻNIENIE - to stan, w którym człowiek nie potrafi obyć się bez danej substancji. Istnieje kilka rodzajów uzależnień: a) UZALEŻNIENIE LEKOWE - to, psychiczny, a także fizyczny stan wynikający z interakcji między żyjącym organizmem a lekiem, który charakteryzuje zmiany zachowań i inne reakcje do których należy konieczność przyjmowania leku w sposób ciągły lub okresowy celem oświadczenia jego wpływu na psychikę lub uniknięcie złego samopoczucia związanego z jego brakiem. b) UZALEŻNIENIE PSYCHOCZNE - to silne utrwalenie odruchu warunkowego do okresowego wprowadzenia do organizmu danego środka powodującego uspokojenie lub stan euforii.

c) UZALEŻNIENIE FIZYCZNE - stan patologiczny wywołany przez powtarzalne podawanie leków wprowadzanych do ustroju w procesy biologiczne organizmu. Brak środków powoduje zaburzenia w przemianie komórkowej i w czynnościach różnych narządów oraz wystąpienie objawów abstynencji - głód narkotyczny. W celu usunięcia tych objawów nieodzowne jest przyjęcie kolejnej dawki środka uzależniającego. d) UZALEŻNIENIE SPOŁECZNE - to więź z grupą rówieśniczą w której wspólne odurzanie się jest obowiązującą normą. Grupa ta daje narkomanowi oparcie psychiczne. Później gdy stanie się niewolnikiem narkotyku nie może zerwać z grupą, gdyż przebywając w niej łatwiej jest zdobyć potrzebny środek odurzający. V. DETERMINANTY POWSTAWANIA UZALEŻNIEŃ Całkowita identyfikacja przyczyn narkomanii jest trudna. Narkomania nie jest zjawiskiem samym w sobie. Posiada szereg uwarunkowań o różnym charakterze od przyczyn zewnętrznych, środowiskowych do motywów psychologicznych włącznie. 1. Motywacje osób biorących środki odurzające są złożone, można je podzielić na dwie grupy: a) pierwotne - pierwsze sięgnięcie po narkotyk to: ciekawość,wpływ kolegów, chęć doznania przyjemności,próba rozwiązania problemów i życiowych trudności, próba uzyskania lepszego samopoczucia, manifestacja swej odrębności. b) wtórne - następują po uzależnieniu od narkotyków: przymusowe uzależnienie, głód, chęć rozładowania depresji, chęć eksperymentowania, chęć uzyskania euforii Cz. Cekiera wyodrębnił etiologiczne skutki, które zwiększają uzależnienie narkotyczne. Należą do nich między innymi: konflikty w rodzinie, odmienne postawy wychowawcze rodziców, obciążenie rodzinny chorobami somatycznymi i psychicznymi, wysoka tolerancja dla palenia, picia i zażywania leków, środowisko melin pijackich, narkomańskich i przestępczych, objawy neurotyczne w dzieciństwie, lęk, poczucie zagrożenia, niski poziom tolerancji na frustracje, brak sprecyzowanej hierarchii wartości i celów w życiu. Wśród czynników warunkujących powstanie nałogów wymienione są również tzw. efekty farmakologiczne , z których najważniejszym jest zdolność niektórych środków do wywołania subiektywnego uczucia zwanego euforią, czyli nadmiernie dobrego samopoczucia. Właściwość ta powoduje, że w krótkim czasie może być osiągnięty względny komfort w postaci odprężenia, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Efekt farmakologiczny zapewnia możliwość ucieczki od stresu, frustracji zrodzonej w warunkach współczesnego życia, przytłoczenia jego tempem, a przede wszystkim napięcia w stosunkach międzyludzkich. Może stanowić on więc pozytywne

wzmocnienie skłaniające do ponownego sięgnięcia po środek wywołujący powyższy efekt. c) Czynnik środowiskowy - składa się z następujących elementów: środowiska rodzinnego, środowiska szkolnego,środowiska rówieśniczego.

Środowisko rodzinne

Analizując środowisko rodzinne młodzieży odurzającej się należy zwrócić uwagę na całą rodzinę i poszczególnych członków rodziny. Wskaźnik patologii tej rodziny jest wyższy niż w rodzinach rówieśników nie zażywających narkotyki. W ostatnim okresie zauważalne jest powolne zacieranie się tej różnicy, ale w rodzinach narkomanów częściej niż w innych spotyka się: 1. rozbite rodziny lub przedwczesną nieoczekiwaną śmierć jednego z rodziców. Z przeprowadzonych. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że rozbicie rodziny spotyka się tym częściej im bardziej zaawansowane jest uzależnienie, zaś rozbicie rodziny ma większy wpływ na narkotyzowanie się dziewcząt niż chłopców; 2. objawy psychopatologiczne u któregoś z rodziców (większe występują u matek); 3. wyraźne przejawy nadużywania (zwłaszcza przez ojców ) alkoholu i innych środków odurzających oraz uprawiania hazardu i wielogodzinne oglądanie telewizji; 4. częste awantury oraz bardziej prymitywne i bezpośrednie przejawianie się konfliktów, z czym są związane ucieczki dzieci(od konfliktów) do grup rówieśniczych(często patologicznych); 5. specyficzna pozycja w rodzinie sprzyjająca rozwinięciu zależnych cech charakteru oraz brak umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. Powyższe oraz inne zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny wiążą się zazwyczaj z pełnieniem przez dziecko patologicznej roli w rodzinie. W literaturze przedmiotu wymienia się kilka takich ról. Są to: 1. rola zastępcza wobec partnera małżeńskiego - wiąże się zazwyczaj z rozbiciem rodziny w sensie fizycznym (brak jednego z rodziców) lub psychicznym (jedno z rodziców nie angażuje się w życie rodziny i nie wypełnia swoich obowiązków). W takiej sytuacji dziecko jest obciążone obowiązkami i oczekiwaniami, które w pełnej rodzinie przynależą do drugiego z rodziców; 2. rola kopii rodzica - polega na używaniu sformułowań identyfikujących dziecko z jednym z rodziców (np. jesteś taki jak twój ojciec) i przenoszenie na nie zachowań i postaw, związanych uprzednio ze współmałżonkiem; 3. rola idealnego "ja" rodzica - opiera się na przekonaniu, że dziecko winno zrealizować wszystkie marzenia rodziców i w związku z tym

ogniskują się na nim wszystkie pretensje i zarzuty jakie rodzice mają wzajemnie do siebie. Mechanizm ten jest zazwyczaj nieświadomy; 4. rola towarzysza walki - w konflikcie małżeńskim dziecko jest włączone w konflikt między rodzicami i oczekuje się od niego, że opowie się po stronie jednego z rodziców. Prowadzone są więc akcje propagandowe, mające na celu ukazanie drugiego rodzica w niekorzystnym świetle, uwodzenie dziecka, przekupywanie, przekonywanie, itp. Oprócz tego, znawcy zagadnienia wyróżniają empiryczne niektóre cechy rodziców, o których wiadomo, że prowadzą do patologii dzieci. I tak ich zdaniem: matki narkomanów: wykazują tendencję do kontrolowania, sztywności i bezwzględności oraz wysokie aspiracje co do wykształcenia (40% przypadków), słabość i nie narzucanie żadnej dyscypliny (48%), postawy uwodzicielskie (24%); ojcowie narkomanów: odgrywają minimalną rolę rodzinną z powodu nieobecności lub braku zainteresowania sprawami domowymi (60%), demonstrują postawę karzącą i moralizatorską (30%), przejawiają skłonność do kontrolowania i paranoicznych nastawień wobec żony i dzieci. Takie współwystępowanie cech prowadzi do wadliwych układów między rodzicami. Wyróżnia się dwa typy stosunków małżeńskich: - ojciec odgrywający w rodzinie rolę dominującą w jawnym lub ukrytym konflikcie z żoną (która z kolei dąży do zdobycia sprzymierzeńca w dziecku); - ojciec nie odgrywa w rodzinie istotnej roli z powodu swojej słabości i niezdecydowania w związku z czym jest pozbawiony szacunku ze strony innych członków rodziny. Można zatem mówić o funkcjonującym stereotypie rodziny narkomana, jeden z rodziców jest intensywniej zaangażowany w życie rodziny, podczas gdy drugi jest bardziej karzący, z dystansem lub nieobecny. Zazwyczaj rodzic nadmiernie zaangażowany, nadmiernie pobłażliwy i nadmiernie opiekuńczy jest przeciwnej płci niż narkoman. Jeśli dziecko narkoman jest chłopcem to z reguły matka obdarza go nadmierną uczuciowością, albowiem nie zaznaje jej od swojego męża. Istotnym elementem dla wytworzenia się zależności narkotycznej u młodzieży, może być dążenie do stworzenia kryzysu w rodzinie, co dokonuje się przez zażycie środka odurzającego. Celem tego działania może być chęć zmiany stosunków w rodzinie, wiadomo bowiem, że w sytuacji kryzysu rodzinnego członkowie rodziny koncentrują się wokół osoby zagrożonej, jednoczą swoje działania i usiłują przeciwstawić się trudnościom. Zagrożenie zespala więc rodzinę, a jej członków skłania do udzielania sobie wzajemnego wsparcia.Pośród głównych determinantów sprzyjających rozprzestrzenianiu się narkomanii w środowisku rodzinnym jest główna niestabilność rodziny, będąca skutkiem industrializacji i urbanizacji . Przejawia się ono brakiem wpływu

rodziców na dzieci oraz brakiem form kontroli nad nimi. Rodzice coraz mniej czasu poświęcają dzieciom, a emancypacja zawodowa prowadzi bardzo często do zachwiania tradycyjnych autorytetów. W obecnej sytuacji czymś normalnym staje się rozwód, a w niektórych środowiskach czymś wręcz modnym, rzadko spotykającym się z dezaprobatą środowiska. W tych warunkach dzieci podatne są często na niepożądane wpływy środowiska rówieśniczego.

Środowisko rówieśnicze

Ma także swój niezaprzeczalny udział w szerzeniu się narkomanii u młodzieży. Wynika to z faktu, że w okresie dojrzewania nasila się potrzeba przynależenia do grupy rówieśniczej, uzyskiwania jej akceptacji i wsparcia, doznawania z jej strony uznania i swoiście rozumianego szacunku. Stąd też wielu młodych ludzi decyduje się na wchodzenie w grupę rówieśniczą bez względu na to jaki ma ona charakter. Lepiej bowiem być z byle kim, niż samemu. Czasem występuje zjawisko innego rodzaju: młody człowiek włącza się w życie grupy rówieśniczej o jednoznacznie negatywnym zabarwieniu (np. subkultura narkomańska), albowiem w ten sposób walczy z otoczeniem i pokazuje mu, że nie liczy się z jego zdaniem, że sam wybiera i decyduje. Tak więc włącza się w życie określonej grupy nie dlatego, że chce w niej być, ale dlatego, że nie chce robić tego co narzuca mu otoczenie. Abstrahując od tego jakie są przyczyny włączania się młodzieży w grupy nieformalne z kręgu subkultury narkomańskiej, faktem jest, że właśnie w niej dokonuje się zazwyczaj proces inicjacji narkotycznej (bądź w skutek presji grupy lub chęci wykazania się młodego człowieka przed rówieśnikami, bądź też z ciekawości czy namowy).

Szkoła a powstawanie nałogu narkomanii

Praktycznie większość dzieciństwa i okresu młodzieńczego każdy człowiek spędza w szkole. Główną rolę społeczną jaką w tym okresie życia pełni, jest rola "uczucia" . Wywiązywanie się z niej, bądź nie, stanowi podstawę jego oceny. Nie ma przesady w twierdzeniu, że na życie młodego człowieka otoczenie patrzy przez pryzmat szkoły. W niej bowiem następuje zderzenie oczekiwań z możliwościami, marzeń z realnością, ambicji z ograniczeniami. Zdarzenia te dla znacznego procentu młodzieży są nieprzyjemne. Obszerne programy, nie odpowiadające poziomowi intelektualnemu dzieci i młodzieży, realizowane tradycyjnymi metodami są często przyczyną niepowodzeń szkolnych. Brak nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach, a przede wszystkim obdarzonych powołaniem, prowadzi do trzymania się przestarzałych metod dydaktycznych. Programy oświatowo wychowawcze zaledwie w nikłym stopniu uwzględniają treści dotyczące zjawisk patologii

społecznej, w tym szczególnie narkomanii . Ponadto często się zdarza, że rodzice mają wygórowane oczekiwania wobec dziecka. Brak ich spełnienia prowadzi do konfliktów w domu i osłabienia, a czasami wręcz zrywa więzi emocjonalne dziecka z rodzicami. Nieodłączną cechą współczesnej szkoły jest tendencja do nasilania konfliktów, a nie ich rozwiązywania. Większość nauczycieli nastawionych jest na nauczanie, a proces wychowania stanowi tło (niekiedy jest to wręcz antywychowanie). Koncentracja na nauczaniu wyznacza sposób traktowania młodego człowieka jako ucznia, a nie wychowanka. Ważniejsze wtedy staje się to, co dziecko umie (lub nie umie), od tego jakie ono jest, co czuje, przeżywa, myśli. Szkoła wiec staje się fabryką, w której najważniejsze są efekty mierzone w stopniach i proporcjach osiągniętych przez dzieci. Uwaga nauczycieli nie koncentruje się na dziecku które ma słabe oceny, zbiera dwóje, bądź jest trudne wychowawczo. Rzadko traktowane jest podmiotowo (inny człowiek, który ma trudności), a znacznie częściej przedmiotowo (co z nim zrobić aby nie psuć klasy, statystyki itp.) Na stawiane często pytanie dotyczące przyczyn owych trudności, modną odpowiedzią jest, że "na pewno używa narkotyków". W tym miejscu zaczyna się kolejne zjawisko, które można prowadzić do faktycznej narkomanii. Nosi ono nazwę "procesu etykietowania". ETYKIETOWANIE - polega na tym, że na skutek braku zrozumienia trudności, jakie ma młody człowiek, poszukuje się przyczyn hipotetycznych. Ponieważ współcześnie wiele się mówi na temat narkomanii, a dodatkowo dany młody człowiek np. ubiera się dziwnie lub obraca się w podejrzanym towarzystwie, to zdaniem nauczyciela na pewno jest narkomanem. Pogląd ten przejmowany jest także przez innych nauczycieli i odtąd wszyscy doszukują się w zachowaniu ucznia dowodów potwierdzających ten fakt. Stopniowo opinia nauczycieli dociera także do rodziców i innych uczniów, w efekcie czego całe otoczenie zaczyna traktować tego młodego człowieka jak narkomana. Sprawia to, że zaczyna on rzeczywiście grawitować ku subkulturze narkomańskiej. Kolejnym czynnikiem etiologicznym tkwiącym w środowisku szkolnym jest zanik więzi między nauczycielami a uczniami, brak wzajemnego szacunku i zaufania, brak tolerancji dla odrębności drugiego człowieka. Sprawia to, że w obrębie szkół tworzy się swoiste drugie życie, pozostające poza kontrolą nauczycieli i koncentrujące się z reguły na tym wszystkim, co nie jest akceptowane przez środowisko dorosłych, w tym między innymi na narkotykach. To tutaj często następuje pierwszy kontakt z narkotykami i narkomanami. d) Uwarunkowania ogólno-społeczne - wydaje się, że wśród nich najważniejszą rolę odgrywają :

1. nastawienie współczesnych społeczeństw na produkcję w wyniku czego młody człowiek nie czuje się wartościowy i potrzebny, gdyż niczego nie wytwarza, jest tylko konsumentem, 2. wzrost nasilenia wartości materialnych - coraz częściej "być" zostaje zamieniony na "mieć", a ten kto nie potrafi mieć przeżywa frustracje i załamania od których chce uciec, 3. duże uzależnienie od medycyny - lekarz działa głównie farmakologicznie, leki używane są do łagodzenia trudności psychicznych, wiele osób leczy się samemu, 4. nieprzemyślane działanie środków masowej informacji, które wielokrotnie propagują informacje błędne i niepełne, bazują na sensacji, udzielają mimowolnie instruktażu co, jak i kiedy brać, 5. akcje antynarkotykowe społeczeństwa - które często odnoszą przeciwny skutek na tej prostej zasadzie, że presja rodzi bunt i agresję, 6. ciągłe kryzysy społeczno-polityczne, moralne i ekonomiczne, które burzą hierarchię wartości młodych ludzi, ich poczucie sensu życia i własnego miejsca w świecie. e) Uwarunkowania psychologiczne. Człowiek, który sięga po narkotyki, ma z reguły kilkanaście lat, a więc znajduje się w okresie dojrzewania. Badania empiryczne wykazują, że właśnie dojrzewanie jest tym okresem, który ze względu na swój charakter i współwystępujące uwarunkowania zewnętrzne sprzyja odurzaniu . Podkreśla się, że do cech osobowościowych związanych z tą fazą rozwoju, a torujących niejako drogę do powstania uzależnienia, należą do nich: 1. niedojrzałość emocjonalna i psychoseksualna, związana z dużymi wahaniami nastroju, podatnością na załamania, trudnościami identyfikacji psychoseksualnej, frustracjami wynikającymi z podejmowania ról mężczyzny i kobiety itp.; 2. nastawienie narcystyczne, manifestujące się w koncentrowaniu się na własnych stanach i przeżyciach, rozbieżności między własnym obrazem siebie a zauważanym przez otoczenie; 3. niedorozwinięty system kontroli wewnętrznej, co współwystępuje z negawistyczną i buntowniczą opozycją wobec kontroli zewnętrznej i powoduje podejmowanie działań nieprzemyślanych, ryzykownych i niebezpiecznych; 4. wygórowane wymagania i oczekiwania natychmiastowego zaspokajania swoich potrzeb, co wynika zazwyczaj z wadliwie realizowanego przez rodziców procesu wychowawczego; 5. destrukcyjna rozbieżność między ambicjami, celami i oczekiwaniami i realnymi osiągnięciami; 6. ubogie i powierzchowne zainteresowania; 7. umiejętność kontaktowania się ze światem i bierność w kontaktach interpersonalnych; 8. uległość i słaba potrzeba dominacji z jednoczesną postawą

ukrywania swojej słabości pod pozorami agresji, pozy oraz swoistego "tuwisizmu"; 9. duże napięcie wewnętrzne, niepokój, niska tolerancja na frustracje i współwystępujące z tym mechanizmy obronne; 10. silna potrzeba poznawcza, manifestująca się w podejmowaniu działań w celu zdobywania coraz to nowych wrażeń, kierowaniu się ciekawością, szybkiej zmianie obiektów zainteresowań itp.; 11. dążenie do zaspokajania potrzeb przynależności i doznawania zainteresowania ze strony otoczenia itp. Występowanie tego typu cech nie wskazuje jednoznacznie na fakt odurzania się młodego człowieka, a jedynie ostrzega, że w przypadku sprzyjających okoliczności zewnętrznych osoba ta może sięgać po narkotyk. Te okoliczności zewnętrzne to środowisko, w którym jednostka żyje i dokonuje inicjacji. Powyższe czynności etiologiczne, wywodzące się z tak różnych źródeł, oczywiście nie występują w pełnym zestawieniu w każdym jednostkowym przypadku odurzania się. Niektóre z nich są bardziej powszechne, inne bardziej incydentalne, zaś wszystkie razem wyznaczają aktualny stan zagrożenia narkomanią.

VI. PODSUMOWANIE

Człowiek posiada tzw. Ośrodkowy Układ Nerwowy. Układ ten jest zbudowany z milionów komórek nerwowych. Nazywają się one neuronami. Są one odpowiedzialne za funkcje biologiczne i psychiczne. Komórki te (neurony) w odróżnieniu od innych komórek naszego organizmu nie posiadają zdolności odradzania się. Neuron raz uszkodzony nigdy nie zostanie naprawiony. Ginie nieodwracalnie. Wszystkie narkotyki uszkadzają komórki Centralnego Układu Nerwowego. Kolejność "ginięcia" neuronów nie jest uzależniona od ich "wykorzystania", przypomina raczej pod tym względem "rosyjską ruletkę". Może zginąć zarówno grupa neuronów odpowiadająca za niewielkie funkcje, ale mogą zginąć także neurony odpowiedzialne za ważne funkcje życiowe takie jak np. oddychanie, mowę, pracę nerek itp. Istnieje wiele różnych sposobów zażywania narkotyków. Można je zażywać doustnie, wdychać, palić lub wstrzykiwać. Poza ich szkodliwym wpływem na Centralny Układ Nerwowy, mogą powodować trwałe zmiany w nosie, gardle, płucach i nerkach. Ponadto narkotyki w większości powodują całkowitą utratę łaknienia. Prowadzi to do pozbawienia zdolności obronnych organizmu. Nawet najdrobniejsze przeziębienie może zakończyć się śmiercią. Nie trzeba wspominać o takich chorobach jak AIDS, czy choćby sam wirus HIV, oraz o kosztach związanych z zażywaniem narkotyków. Ocenia się, że osoba uzależniona musi miesięcznie wydawać na narkotyki 2000 - 4000 PLN. Dosyć ciężko jest zarobić tyle pieniędzy,

szczególnie mając 15-16 lat. Początkowo, dzieciak wydaje swoje kieszonkowe, następnie zaczyna sprzedawać ubrania, wynosić z domu różne rzeczy, sprzęt itp. Gdy nawet to nie wystarcza zaczyna kraść, dziewczęta lądują na ulicy. Najlepszym sposobem jest więc wciągnąć w nałóg kolegów, i inne dzieciaki. Początkowo narkotyki rozdaje się za darmo, czasem nie mówiąc nawet iż jest to narkotyk. Gdy dzieciak, wejdzie w to, zaczyna się właściwa sprzedaż. W ten sposób ma się pieniądze na własną działkę narkotyku. 1. Narkotyki powodują degradację moralną: - utratę wartości moralnych - utratę godności - przestępczość - prostytucję - morderstwa - sprzedaż narkotyków kolegom Narkotyki degradują psychicznie. 2. Powodują: - agresję i drażliwość - nieprawidłowy rozwój osobowości - utratę hamulców moralnych - zaburzenia emocjonalne - niedostosowanie społeczne oraz degradację intelektualną: - trudności w logicznym myśleniu - spowolnienie toku myślenia - zaburzenia pamięci - brak wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów - trudności w pracy lub nauce 3. Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki: - zbyt duże wymagania (nieadekwatne do umiejętności dziecka) - patologie w rodzinie, oraz konflikty z domownikami - niedojrzałość emocjonalna - rozwój biologiczny szybszy od emocjonalnego - uwarunkowania genetyczne - zetknięcie z danym środkiem powoduje natychmiastowe uzależnienie - niekonsekwencja rodziców - ustępstwa - wpędzanie w poczucie winy - chłód względem dziecka. 4. Przyczyny, dla których sięga się po narkotyk po raz pierwszy: - Potrzeba akceptacji (np. przez kolegów) - Chęć zwrócenia na siebie uwagi - Obrona własna (bo jak nie wezmę to mnie pobiją) - Ciekawość - Modelowanie zachowań przez innych - Nuda - Chęć podjęcia ryzyka - Presja grupy (nie będę mięczakiem!) - Bunt przeciw dotychczasowym wartościom - Naśladowanie (postaci z bajek, filmów; kolegi z podwórka) 5. Jak rozpoznać, że dziecko używa środki odurzające: - Słabo uczące się, nieśmiałe dziecko, zaczyna dużo mówić, nabiera odwagi, staje się krnąbrne - może zażywać amfetaminę. - Zwężone sztywno źrenice - opiaty. - Lekko rozszerzone źrenice - środki uspokajające, marihuana, amfetaminy. - Przyspieszony tok myślenia, słowotok, gwałtowne ruchy, nienaturalnie szybkie - amfetamina. - Nieobecność, bycie w innym świecie - halucynogeny. - Zmiana lub poszerzenie grona znajomych. - Drażliwość, wybuchowość, wrogie nastawienie do otoczenia, nieposłuszeństwo. - Zaniedbywanie obowiązków domowych. - Nieporządek w pokoju (lub nagły "błysk") - Stałe ukrywanie czegoś przed domownikami (skrytki).

- Zakaz wstępu rodziców do pokoju dziecka. - Częste wietrzenie pokoju, odświeżacze do powietrza. - Częste spóźnianie się. - Niepowodzenia w szkole (wagary). - Nagłe wyjścia z nowymi znajomymi. - Częste, krótkie telefony (możliwość handlu narkotykami) - Kolekcjonowanie emblematów związanych z subkulturami młodzieżowymi (pacyfki, listki marihuany itd.). - Ślady kleju na ubraniu. - Drobne szare ziarenka, lub tytoń w kieszeniach. - Napisy w stylu - "THC" "Legalize Canabis". - Objadanie się lub zaniechanie jedzenia, czasami bardzo nieregularne. - Spadek wagi ciała. - Zaburzenia snu. - Drobne kłamstwa. - Zwiększone zapotrzebowanie na pieniądze. - Wynoszenie z domu rzeczy (ubrań, płyt, kaset itp.). - Używanie slangu. - Bełkotliwa, niespójna mowa. - Nagłe wybuchy agresji. - Apatia lub senność. - Ślady po nakłuciach igłą. - Czasami - ostry, "chemiczny" zapach potu. Pojawienie się tych oznak, może oznaczać iż nasze dziecko ma kłopoty z narkotykami, ale może być związane np. z dorastaniem, narastającymi kłopotami w życiu codziennym itp. Gdy jednak zaobserwujemy którąś z tych oznak, są one notoryczne, czy jest ich wiele - można skontaktować się z którąś z poradni antynarkotykowych, lub kupić w aptece test na wykrywanie narkotyków w organizmie. 6. Aby ustrzec dziecko przed narkomanią, rodzice powinni: - Być przykładem do naśladowania (np. nie pić przy dziecku napoi alkoholowych (w tym piwa), nie palić), - Często rozmawiać z dziećmi, - Nie bać się tematów tabu, ale dostosowywać je do wieku i stanu rozwojowego dziecka, - Nie porównywać go z innymi dziećmi, - Słuchać z uwagą, co dziecko ma nam do powiedzenia, - Zauważać i doceniać to co dziecko robi dobrze, - Nie zezwalać na zbyt długie oglądanie telewizji, - Jeśli dziecko lubi gry komputerowe, polegające na walczeniu, zabijaniu przeciwników itp. wytłumaczyć, że w życiu panują inne reguły gry (życie nie jest grą!), - Nie przyzwyczajać go do używek (typu: piwo, wino, mocna kawa),

- Znać kolegów z jakimi się zadaje (co to za dzieci, z jakich domów pochodzą), - Nauczyć dziecko, by nie wracało zbyt późno do domu, - Krytykować zachowanie, nie osobę, - Uczyć go odpowiedzialności za własne czyny!

VII.STATYSTYKA

Każdego dnia w Ameryce policja aresztuje ok. 2 000 ludzi, spośród których 70% (czyli ok. 1 400 osób) w chwili aresztowania posiada przy sobie narkotyki. 1. Amerykanie dziennie: - Zużywają całą wannę kokainy (150 kg). - Wypalają 40 000 kg. marihuany - jest to bela wielkości średniego domu. - Wypijają 60 000 000 litrów piwa, co jest równoznaczne z 100 000 000 puszek. - Kładą się spać, pomagając sobie 6 ciężarówkami pigułek nasennych (30 000 000 szt.) - 5 000 osób próbuje kokainy po raz pierwszy w życiu. 2. A w ciągu 30 minut w USA: - 29 dzieci próbuje popełnić samobójstwo, - 57 młodych ludzi ucieka z domu, - 14 nastolatek rodzi nieślubne dziecko, a 22 poddaje się aborcji, - 685 nastolatków zażywa w jakiejś postaci narkotyki, - 188 młodych ludzi nadużywa alkoholu. 3. Rocznie: - 0,5 miliona ton narkotyków trafia do Stanów, - 50 000 Amerykanów umiera przez narkotyki. W Polsce te dane nie są aż tak zastraszające, ale szybki wzrost popularności narkotyków, głównie wśród młodzieży może sprawić, że za kilka lat podobne statystyki będą dotyczyły naszego kraju. Dodatkowo warto wiedzieć, że Polska jest krajem tranzytowym (tzn. przewożone są przez nasz kraj narkotyki do innych krajów). Trzeba pamiętać, że narkotyki najczęściej są sprzedawane nie przez zawodowych handlarzy, ale przez kolegów (w szkole, na zabawie itp.) Dzieci, które uzależniły się od narkotyków i alkoholu przed 18 rokiem życia, mają jedynie 50% szansy, aby dożyć 30 urodzin. Wg statystyk, dotyczących największych problemów, z jakimi spotyka się młodzież, 66% stwierdziło, iż tym problemem jest dla nich alkohol lub narkotyki. W 1985 r. dawka kokainy kosztowała 40 , dziś kosztuje tylko 15 . Narkotyki są więc bardziej dostępne niż kiedyś.

BIBLIOGRAFIA: Broszura Jak uchronić dziecko od narkotyków www.republika.pl www.lo.swarzedz.edu.pl ww w.narkotykomnie.boo.pl

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument