Modele zarządzania, fazy - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Modele zarządzania, fazy - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (168 KB)
2 strony
509Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: modele zarządzania, fazy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Modele zarządzania obejmują fazy:

1. analiza pozycji wyjściowej (otoczenie i samo przedsiębiorstwo, perspektywy

zmiany)

2. formułowanie możliwych alternatyw strategicznych i wybór strategii

3. opracowanie planu strategicznego w którym zostaną określone cele działania

4. kształtowanie organizacji z uwzględnieniem wykorzystania dla strategii struktur

oraz doboru kierownictwa jednostek.

5. realizacja strategii, rozbudzenie motywacji, kontrola strategii

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V Etap

VI

1 2 3 4 5 6

7

I – Faza identyfikacji

II – Zbieranie i analizowanie informacji

- zbieranie i analizowanie informacji o środowisku

- określenie branży

- znajomość rynku

- poznanie słabych i mocnych stron swojej działalności

- zbadanie war. w dziedzinie działania

- poznanie kultury własnego przedsiębiorstwa

III – Faza poszukiwania i projektowania

- opracowanie kilku alternatyw strategicznych

- poszukiwanie szans we własnej działalności

IV – Faza oceny i selekcji

- kompleksowe rozważanie wariantów programów strategicznych

- uzgodnienie celów i środków

- wybór alternatywy optymalnej

V – Wdrażanie i realizacja strategii

- transpozycja założeń strategicznych na programy działania

Ocena

sytuacji

Okr.pola

działania

Projektow

strategii

Wybór

strategii

Zarządzanie

zmianami

Kontrola

wdrażania

strategii

docsity.com

- opracowanie programów strategicznych

VI – Faza projektowania i wprowadzania zmian

- dopasowanie organizacji do wymogów strategii

- inwestowanie

- wdrażanie nowych technologii i nowych wyrobów

- udoskonalenie systemu motywacji

VII – Faza nadzorowania i koordynacji

- zainstalowanie systemów wczesnego ostrzegania

- koordynacja systemów zarządzania strategicznego

- kontrola zbieżności osiąganych wyników z założonymi cenami

Faza 5,6,7 – działania strategiczne

Faza 3,4 – możliwości strategiczne

Faza 1,2 – badania strategiczne

Fazy: 1,2,3,4,5,6,7, - to skuteczna strategia przedsiębiorstwa

Strategia rozw. wytycza kierunki i reguły działania.

Strategia jest pewną grą o przyszłość, aby była skuteczna potrzebna jest wizja aby

stworzyć realny obraz sytuacji przedsiębiorstwa w przyszłości.

Kierownictwo powinno odpowiedzieć na pytania:

- jaka firma chce być

- kiedy firma chce być

- gdzie firma chce być

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument