Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics

RTF (34 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonomii dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku ryczałtowego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie uzyskanego dochodu oraz przyjętej skali podatkowej.Podatek ryczałtowy (tzw. ryczałt) płacimy od wielkości uzyskanego przychodu. Skala podatkowa Podstawa obliczenia podatku podatek wynosiDo 37024 19% podstawy 518,16Ponad 37024 do 74048 6516,34 30% nadwyżkiPonad 74048 17623,60 40% nadwyżkiNowak i Kowalski prowadzą działalność gospodarczą w firmie spółki osobowej. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług. W okresie 1 m-ca, ,możliwe jest wykonywanie 60 usług.Cena jednej usługi wynosi 800zł. Planowane koszty utrzymania spółki w ciągu roku wynoszą:100000zł. wydatki związane z zakupem usług obcych80000zł wydatki związane z ubezpieczeniami obowiązkowymi30000zł koszty obsługi kredytu inwestycyjnego. Polecenie: 1.dokonaj wyboru formy opodatkowania między ryczałtem a zasadami ogólnymi (dstawka ryczałtu wynosi 9%) 2.Oblicz wynik z dzaił. Gosp. Za okres roku dla korzystnego wariantu podatkowego. Ad 1 a) przychód z 60 usług x 800zł x 12 m-cy = 576000zł podatek ryczałtowy = 576000 x 9% = 51840złb)podatek dochodowyP-K= 576000 (100 000 80000 30000)576000 210000 = 36600017623,60 40% nadwyżki17623,60 40% (360000 74048)17623,60 40% x 29195017623,60 116780 134403,60Korzystniejszą formą opodatkowania jest podatek ryczałtowy. Ad 2 Wynik = P KWynik = 576000 210000 = 366000Zysk netto 366000 51840 = 314160

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument