Co to jest proksemika - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

Co to jest proksemika - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia. University of Wroclaw

PDF (62 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu psychologii: co to jest proksemika?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Temat : Co to jest proksemika? Proksemika jest nauką leżącą na pograniczu dziedziny psychologii i antropologii,

nauką o zależnościach przestrzennych, zajmującą się badaniem oraz analizowaniem różnych

zjawisk w różnych kulturach oraz wzajemnych relacji i wpływów przestrzennych

zachodzących pomiędzy osobami a otoczeniem.

Odległość, jaką zachowujemy podczas rozmowy, ustawianie mebli w mieszkaniu,

reakcja na wejście kogoś na nasze terytorium, wszystko to są komunikaty niewerbalne,

nad którymi jest trudno człowiekowi zapanować.

Podczas stresujących sytuacji bezwiednie rumienimy się bądź wyginamy palce, wówczas

nasz rozmówca, jeśli relacja słowna i mowa ciała nie zgadzają się ze sobą - bardziej zaufa tej

niewerbalnej sferze przekazu.

Twórcą proksemiki był Edward T. Hall antropolog amerykański. Twierdził on, że

organizacja przestrzeni osobistej jest zróżnicowana kulturowo. Zawsze jednak można ją

opisać, jako zestaw kilku koncentrycznych kręgów, których centrum stanowi jednostka.

Edward T.Hall wyróżniał cztery strefy używane przez nas nieświadomie w relacji z

innymi ludźmi:

1. Strefę intymną ( 0-45 cm)

2. Strefę osobistą (45 – 120 cm)

3. Strefę społeczną ( 1,2 – 3,6 m)

4. Strefę publiczną (3,6 – 6 m)

Strefa intymna zarezerwowana jest głównie dla partnerów, dzieci, rodziców bądź

bardzo bliskich przyjaciół. Granica dystansu przestrzennego wyznaczona jest w sposób

naturalny za pomocą zapachu, dotyku, bądź ciepłoty ciała. Kiedy rozmawiamy z partnerem,

odległość będzie niewielka ( ok. 45 cm ). Kiedy będziemy rozmawiać z przyjacielem,

kuzynem dystans zwiększy się do 120 cm – strefa osobista.

Oczywiście każdy człowiek sam decyduje, kto znajduje się w naszej sferze osobistej. Czasem

ciocia jest nam bliższa niż nasz małżonek.

Strefa społeczna to ta, w której funkcjonujemy zawodowo, sąsiedzko ( 1,2 – 3,6 m). W strefie

publicznej znajdują się osoby, z którymi nic nas nie łączy bądź nie chcemy, aby nas łączyło.

Ludzie bronią się przed naruszeniem ich przestrzeni. Chronią ją odsuwając się w

momencie, w którym osoba obca próbuje zbliżyć się. Próba przekroczenia granicy dystansu

może być potraktowana, jako wkroczenie na nasz teren i spotkać się nawet z agresywną

reakcją. Bibliografia Wikipedia K.Adams, G.J. Galanes.2008. Komunikacja w grupach. Warszawa WN PWN oraz materiałów własnych.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument