Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (105 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PRZEDSIĘBIORSTWO, PRZEDSIĘBIORCA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W wykładach dotyczących teorii przedsiębiorstw sprawy filozoficzne

dotyczyły celów (spory).

Był to wstęp do teorii przedsiębiorcy. Czym jest przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo –(wg Oskara Lange) – zespół ludzi, uprawiających w

sposób systematyczny działalność zarobkową. Uważa on, że

przedsiębiorstwo ukształtowało się w gospodarce kapitalistycznej, gdy definitywnie nastąpiło oddzielenie zarobkowania od pracy w gospodarstwie

domowym.

O przedsiębiorstwie możemy mówić w różnych kategoriach:

1. organizacyjnej, 2. prawnej,

3. ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo jest, więc układem względnie odosobnionym, który

posiada odrębność techniczno – produkcyjno –organizacyjną, prawną i

ekonomiczną. Odrębność organizacyjno-produkcyjna dotyczy miejsca działania - jest to

określony obszar wyodrębniony (ogrodzony dosłownie), posiadający swoją

strukturę organizacyjną, swoją technikę, procesy produkcyjne.

Odrębność prawna polega na tym, że przedsiębiorstwo posiada osobowość prawną. Osobowość prawna inaczej nazywana odrębnością prawną,

umożliwia firmie występowanie jako podmiotu obrotu cywilnego, z prawem

zawierania umów i zaciągania zobowiązań.

Dla funkcjonowania przedsiębiorstwa osobowość prawna jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do określenia przedsiębiorstwa

mianem jednostki gospodarczej.

Najważniejszym aspektem działalności przedsiębiorstwa jest aspekt

ekonomiczny. Wyróżniamy trzy aspekty podejścia ekonomicznego: 1. przedsiębiorstwo pokrywa w całości swoje wydatki swoimi dochodami,

2. przedsiębiorstwo prowadzi własny rachunek wydatków i dochodów,

3. przedsiębiorstwo prowadzi własny bilans, który jest bardzo ważnym

aspektem ekonomicznym. Aspekt ekonomiczny odgrywa bardzo ważną rolę w zakresie

ukształtowania się w gospodarce kapitalistycznej kategorii przedsiębiorcy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument