Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca… - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca… - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (296 KB)
2 strony
925Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące Łaski Bożej, która przemienia nasze chore serca.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca…

Od zerwania zakazanego owocu świat się zaczął „deformowad”. Ale stało się tak, jak

się stało i obecnie jest, tak jak jest, dlatego trzeba „działad” w taki a nie inny sposób…

. Chrystus pokazuje jak dochodzid do Prawdy i odnajdywad prawdziwe szczęście.

Właściwie pokazuje nam to całe Pismo Święte.

Łaska Ducha Św. Duch Święty już dawno posypał świat ziarnem, które dojrzewa i

owoc przynosi…

03.09.09 (Czw)

zbawienna moc Twojej odkupieoczej Krwi rozpłynie się na nasze serca. Już się

rozpływa…

Jest w człowieku taki skarb. Skarb, który mówi do człowieka bez słów ani bez pomocy

specjalnie nabytej wiedzy. Skarbem tym jest ludzkie serce.

(13:29) Prawdziwa miłośd nigdy nie znudzi się drugim człowiekiem.

Podobno lekarstwem na wszystko jest miłośd. - Warto się o tym przekonad.

wszystkie ustanowione przykazania (dekalog, przykazania kościelne i in.) kłaniają się

temu jednemu przykazaniu; wszystkie one mają w nim swoje źródło, czerpią z niego

siłę i bez niego tracą sens. Jest przykazaniem największym.

4.09.09 (Pt)

Jeżeli odczuwasz trwogę i ucisk w pokusach to dziękuj Jezusowi za ten dar!. Bądź

ciągle z Nim, proś Go o siłę, ofiaruj Mu każdą chwilę, bądź pokorny i buduj (rozwijaj)

w sobie siłę. Słowa te również kieruję do siebie bo łatwo nie jest… . Ale to, co dobre

łatwo nie przychodzi.

Jak Pan Bóg chce zbawid człowieka w dzisiejszym świecie. Rozważam w swoich

myślach (raczej podświadomie) dlaczego Pan Bóg w tak dziwny sposób działa w

dzisiejszych czasach… . w taki właśnie sposób chce Bóg w dzisiejszym świecie

doprowadzid człowieka do szczęścia. Byd może nie ma innego sposobu na osiągnięcie

raju i doskonałości, jak przez poznawanie dobra po popełnieniu grzechu, walkę z

pokusami i słabościami, trwogę, cierpienie, ofiarę i miłosierdzie. Pan Bóg „wymyślił”

jak człowiek w sytuacji, w której się obecnie znajduje, może z powrotem odnaleźd

prawdę o sobie i Panu Bogu. Tą drogą chce człowieka wydostad z całego tego

uwikłania i wyprowadzid dzisiejszy świat z kryzysu (kryzysu duchowo-moralnego)… .

Trwoga i cierpienie mogą byd ofiarowane za samych siebie i przyczynid się także do

docsity.com

zbawienia innych. Przez krzyż na ramionach dojśd do utraconej niegdyś wolności,

poznania prawdy i dostąpid zmartwychwstania.

Nie należy bad się dobrych uczynków. Jeżeli coś komuś nie pasuje, gani za coś,

wyśmiewa, peszy, krytykuje i jest złośliwy względem jakichś dobrych uczynków oraz

tego, co jest słuszne, to dlatego, że jemu oraz osobom, które są podobne do niego i

podobnie myślą, jest z tym źle. Najprawdopodobniej coś jest w nim nie tak. (14:08)

Czym jest Miłośd do Stwórcy? Miłośd do Pana Boga (Jezusa Chrystusa) to takie trwałe

i niezwykle głęboko zakorzenione zakochanie się. Miłośd ta nie chce ustad i przenika

największe głębiny we wnętrzu człowieka. Jest siłą, której NIC nie może zniszczyd

prócz jednego: ludzkiej woli.

(20:03) Trzeba coś stracid aby coś zyskad. Jest w życiu taka zasada, że jedną rzecz

zdobywamy kosztem drugiej. Tylko pojawia się pytanie, co jest ważniejsze. Dla tych,

którzy lubią wszystko przeliczad i kalkulowad co do złotówki: na tej ziemi człowiek

żyje, daj Boże, parędziesiąt lat, natomiast Bóg daje całą wiecznośd w szczęściu.

Sama wiedza może nie pomóc albo byd niewystarczająca w realizowaniu życiowego

powołania. Można np. studiowad i „ogłupied” od tego… . Chodzi raczej o głębię, misję

i cel, które kierują danym postępowaniem, kształtują również podejście i nadają sens

jakiejś aktywności w życiu.

Można powiedzied, że w pewnym stopniu łatwiej jest „zobaczyd” człowieka (spojrzed

na człowieka jak na człowieka) gdy jest się osobą samotną i w sercu istnieje

pragnienie przyjaźni i życia z innymi.

Samochwalcy. Jeśli człowiek chwali samego siebie to coś jest w nim nie tak… .

Produkty, które dobrze się sprzedają nie muszą się głośno reklamowad… .

Każde nasze pragnienie jest darem od Boga, tylko my te pragnienia często źle

wykorzystujemy; one się jakby w nas przeradzają w pragnienia złe i zgubne; są jakby

w nas źle „ukształtowane”. Każdy z nas ma w sobie jakiś ogieo tylko niestety różne

rzeczy w tym ogniu się palą (np. śmiecie). Czasem ten ogieo śmierdzi lub „bucha”

nawet z niego czarny dym. Często nasze serca zapchane są różnymi śmieciami i

ranami. Palący się ogieo złych pragnieo przynosi zgubne i nieraz fatalne skutki… .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument