Estymatorem wskaźnika struktury - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Estymatorem wskaźnika struktury - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (174 KB)
2 strony
824Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: estymatorem wskaźnika struktury; przedział ufności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Estymacja przedziałowa nieznanego wskaźnika struktury zbiorowości generalnej Estymatorem wskaźnika struktury frakcji (prawdopodobieństwa) jest wskaźnik struktury

z próby losowej.

Warunkiem często zalecanym w procederze szacowania wskaźnika struktury )( p jest duża

próba )120nawet a ,100(  nn . W zastosowaniach statystyki warunek ten jest znacznie

łagodniejszy )30( n . Oczywiście, im większa próba, tym bardziej precyzyjne wyniki.

Błąd standardowy estymatora p

n

pp )1( p

 

Przedział ufności dla nieznanego wskaźnika struktury zbiorowości generalnej (p)

pzpp   2/

gdzie:

pT

p

n



2/z - wartość zmiennej losowej standaryzowanej w rozkładzie normalnym, przy danym

1 , gdyż mamy zawsze do czynienia z dużą próbą.

Przedział ufności dla p (rząd wielkości pnie jest znany)

n

pp zpp

)1( 2/

  

Przykład 12 Chcemy znaleźć prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany pracownik pewnego dużego zakładu będzie miał wykształcenie wyższe. W tym celu wylosowano próbę liczącą 400 pracowników i stwierdzono, że 32 spośród nich posiada wykształcenie wyższe. Oszacować na tej podstawie przy współczynniku ufności 0,95 udział osób z wykształceniem wyższym spośród zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie zadania

pTp n 

p – wskaźnik struktury

docsity.com

107,0053,0

027,008,0 400

92,008,0 96,108,0

96,1z 975,0)(

92,008,011

08,0 400

32

2/2/



 









P

P

zF

p

p



Odp.: Z 95% wiarygodnością możemy przypuszczać, że odsetek osób z wykształceniem wyższym w tym przedsiębiorstwie waha się w przedziale od 5,3% do 10,7%. Można niekiedy zastosować najostrożniejszy sposób postępowania. Polega on na przyjęciu

maksymalnej wartości p :

, )1(

n

pp p

  przy danym n osiąga maksimum dla .

2

1 czyli , 1  ppp

Przedział ufności dla p (najostrożniejszy sposób postępowania przy danym n)

n zpp

2

1 2/

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument