Widownia na arenie sportowej - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Widownia na arenie sportowej - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (44 KB)
3 strony
813Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące widowni na arenie sportowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Widownia na arenie sportowej

JAKIM KRYTERIOM POWINNA ODPOWIADAĆ WIDOWNIA NA ARENIE SPORTOWEJ Widz chce: być blisko miejsca walki sportowej siedzieć na numerowanym, wygodnym miejscu znajdować się pod dachem i nie patrzeć na słońce mieć dobrą widoczność całego terenu zawodów mieć niezbędne urządzenia pomocnicze: bufet, ustępy, oraz zapewnioną właściwą drogę ewakuacyjną Zarys, wielkość rzędów, pojemność trybun : - dalsze miejsca są równoległe lub współśrodkowe względem linii I rzędu, - głębokość rzędów bez oparcia 75 cm, z oparciem 80cm ; szerokość samej ławki 25-40 cm (najczęściej 30-35 cm), - miejsca stojące głębokości miejsc siedzących, - zabezpieczenie przed upadkami co 6 rząd miejsc stojących stosuje się poręcze, ale tak, by umożliwić przechodzenie, - stosuje się też rzędy o normalnej głębokości (bez ław) widzowie z tyłu patrzą pomiędzy głowami poprzedników,- szerokość miejsc min. 42 cm (przeciętna 45 cm), wygoda 48 cm, - zastosowanie krzeseł wymaga 50 cm (wprowadza się siedzenia podnoszone), - powierzchnia dla widza siedzącego na stadionie otwartym 0,33 m2, wygoda 0,4 m2, - liczba osób/ m2 - 2,3-3 ( 2,5), - stojąc przyjmuje się powierzchni lub dwukrotną liczbę osób, nie odliczając przejść (5-6 os/m2 ) - widowiskowe obiekty kryte - minimum 0,45 m2 dla widza siedzącego na ławce oraz 0,5m2 dla siedzącego na krześle,- wysokość położenia oczu człowieka stojącego - 160 cm od podstawy stóp, siedzącego na ławce 120 cm, wysokość ławy ok. 45 cm . Elementy ruchu : - pasmo ruchu dla idącego człowieka ma szerokość ok. 60 cm (ewakuacja- 1 pasmo/ 1min. 30 os.; 5-15 min. ok. 300os. ). - widowiskowo- sportowe obiekty kryte wymiary dróg: szerokość dróg i drzwi 60 cm / 100 os. minimalna szerokość przejść 120 cm ( przy ścianie 100 cm), - schody prostopadle do rzędów; pochyłość prostokreślnych ok. 1:2 , obecnie krzywolinijny profil wymaga stosowania poręczy przy schodzeniu.

Sektory :

- obsługiwane schodami, przejściami i womotoriami o powierzchni zajmowanej przez 1200-2000 i więcej widzów, - szerokość 24-32 os. W 1 rzędzie- najkorzystniej 26-28, największa szerokość łącznie ze schodami 17 m, - unika się poziomych przejść. Komunikacja wewnętrzna ( rodzaje wchodzenia na widownię) : - z góry na dół nie powoduje upadków, - z dołu do góry zasłanianie pola widzenia widzom już siedzącym, upadki przy tłumnym schodzeniu, - mieszana womitoria w połowie wysokości trybuny skrócenie drogi ( zalecany przy stromych trybunach). Komunikacja zewnętrzna : - nie stosuje się żadnych zawężeń, - schody pochylnie 1:2, prostokreślny przebieg, spoczniki co ok. 5 m wysokości (szerokość ponad 3 m) - dodatkowe poręcze w środku biegu, - pochylnie nie bardziej strome niż 1:5, zalecany spadek 1:8 i więcej; pochyłość należy przerywać na całej długości spocznikami.

BUDOWA NAJPROSTSZEJ WIDOWNI - niewielkie koszta pokrycia materiałów budowlanych 6-10 jednopoziomowych ławek, - widownie ziemne urządzone na skarpie lub na usypanym z miejscowego gruntu wale ziemnym o wysokości 1,2 1,5 m, - na szkolnym terenie urządzenia sportowe typu VII z bieżnią okólną (333,33 m), widownia 4-rzędowa wzdłuż bieżni prostej o długości równej boisku piłkarskiemu, - na widowni wybiera się pas gruntu o szerokości 6-8 m i 40-50 m długości, z nasypem ziemi miejscowej lub nawiezionej do wysokości ok. 1,5 m na całej długości, - w nasypie od strony N schodki i wgłębienia do ustawienia 4 - poziomowych rzędów ław na podstawach betonowych, - głębokość rzędów 66 cm, każdy rząd obramowany betonowym krawężnikiem lub gazonowym o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm, wysokość ławki 42-45 cm , szerokość 22-25 cm, - szerokość miejsca siedzącego 45 cm ( szerokość ramion), - minimalna powierzchnia 1os. siedzącej 0,4 m2 ( stojący powierzchni miejsc siedzących), - co 20-25 m przerwy między rzędami ławek ułatwiające dojście, - deski, listwy do siedzenia pokryte farbą olejną , przy mocowaniu zastosować pochylenie spadowe (spływ wody deszczowej, roztapiającego się śniegu),

- miejsce na nogi wysypać drobnym żwirem rzecznym o przekroju 0,4-1,5 cm, zmieszanym z piaskiem, - krawężnik wystaje ponad powierzchnię nawierzchni mieszaniny piaskowej 3-4 cm (oddziela poziomy rzędów i zabezpiecza przed obsuwaniem się nawierzchni spod nóg). Słowniczek pojęć :Przewyżka odległość między wierzchołkami głowy widza ( w nakryciu lub bez) a jego okiem. Sektor trybuny (widowni) wycinek widowni ograniczony przejściami przeprowadzonymi prostopadle do obrysu areny. Womitorium wylot tunelowy w trybunie łączący zewnętrzne powierzchnie komunikacyjne sportowego obiektu widowiskowego z widownią. Rysunki i plansze w załączniku

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument