Planowanie - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Planowanie - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (139 KB)
2 strony
429Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania przedsiębiorstwem: kryteria oceny strategi, etapy budowania planu strategicznego, składniki bilansu strategicznego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PLANOWANIE - Bariery:

- ustalenie niewłaściwych celów

- nieodpowiedni system wynagradzania

- gwałtownie zmieniające się otoczenie - niechęć do ustalania celów

- opór przed przewidywalnymi zmianami

- ograniczenia swobody działania

Kryteria oceny STRATEGI:

- wew. spójność

- zgodność z otoczeniem

- adekwatność z posiadanych zasobów - satysfakcjonujący poziom ryzyka

- odpowiedni horyzont czasowy

- wykonalność

ETAPY BUDOWANIA PLANU STRATEGICZNEGO 1. Poziomy ustalania strategii:

- str. na poziomie całej firmy

- str. na p. autonomicznej jednostki

- str. na p. funkcjonalnym

2. Etapy planowania STRATEGII: - określenie wizji

- analiza aktualnej sytuacji (SWOT)

- uzgodnienie misji

- formułowanie "celów strategicznych) - określenie "opcji strategicznych"

- wybór opcji - ostateczne sformułowanie strategii

- opracowanie planu strategicznego

3. Wizja - to przekonujący i nasycony emocjami obraz przyszłości firmy - może stać się treścią marzeń pracowni.

- stać się wyzwaniem

- pobudzić do działania

- wykrzesać zapał i entuzjazm

4. Analiza potencjału firmy - diagnoza kluczowych umiejętności/zdolności

- o sukcesie decydują odpowiednio dobrane i konkurencyjne zasoby

materialne i nie materialne

- identyfikacja zasobów koniecznych do zbudowania przewagi konkurencyjnej

- porównanie z zarobkami konkurentów

5. Analiza zasobów firmy - bilans strategiczny firmy

- systematyczna inwentaryzacja zasobów - poddawanie ich obiektywnej ocenie

- zestawienie słabych i mocnych stron firmy

- uwzględnienie zasobów o różnym znaczeniu dla przed.

docsity.com

Składniki BILANSU STRATEGICZNEGO - ogólne relacje z otoczeniem

- technika organizacji produkcji

- strategie dystrybucji wyrobów

- s. promocji i reklamy - s. cenowe

- planowanie

- gosp. kadrami

- gosp. majątkiem trwałym - gospodarka materiałowa

- wyniki, koszty, finanse

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument