Łączenie VM z PC - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics
Irena85
Irena8524 marca 2013

Łączenie VM z PC - Notatki - Bazy danych, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Warsaw School of Economics

PDF (328 KB)
5 strona
505Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają tematy z zakresu bazy danych: tworzenie połączenia pomiędzy virtual machine a komputerem rzeczywistym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

TWORZENIE POŁĄCZENIA

POMIĘDZY VIRTUAL MACHINE A

KOMPUTEREM RZECZYWISTYM

docsity.com

 Należy założyć na komputerze rzeczywistym lokalny folder, za pośrednictwem którego zostanie wykonane fizyczne połączenie z maszyną wirtualną (pp. Rys. 1).

Rys. 1 Tworzenie folderu lokalnego - łącze do VM

 Teraz należy uruchomić maszynę wirtualną i zaczekać aż proces uruchamianie zostanie zakończony.

 Jednorazowo należy rozszerzyć instalację programu MS Virtual PC o dodatkowe komponenty. W tym celu z menu górnego programu MS Virtual PC należy wybrać opcję Action, a następnie - Install or Update Virtual Machine Additions (pp. Rys. 2).

Rys. 2 Uruchamianie menu Action, opcja Install or Update Virtual Machine Additions

 Uruchomi się program instalacyjny, który należy wykonać krok po kroku. Kolejne jego kroki są prezentowane na rysunkach: Rys. 3 – krok 1, Rys. 4 – krok 2, Rys. 5 – krok 3, Rys. 6 – krok 4.

Rys. 3 Krok 1 – uruchamianie programu instalacyjnego

docsity.com

Rys. 4 Krok 2 - ekran powitalny

Rys. 5 Krok 3 - instalacja dodatków

docsity.com

Rys. 6 Krok 4 - kończenie instalacji

 Po wykonaniu instalacji należy restartować system Windows w maszynie wirtualnej (pp. Rys. 7).

Rys. 7 Restart systemu po instalacji dodatków

 Po ponownym uruchomieniu systemu w oknie maszyny wirtualnej staje się aktywne narzędzie Shared Folder na pasku stanu. Należy z menu podręcznego na narzędziu Shared Folder wybrać opcję Share Folder (pp. Rys. 8).

Rys. 8 Uaktywnienie narzędzia Shared Folder

 Teraz należy wskazać folder komputera rzeczywistego, który będzie udostępniony maszynie wirtualnej. Żeby folder był podłączony przy każdym kolejnym uruchomieniu maszyny wirtualnej, trzeba zaznaczyć opcję: Share every time (pp. Rys. 9).

docsity.com

Rys. 9 Podłączenie folderu komputera rzeczywistego

 Podłączony folder jest od tej chwili dostępny w maszynie wirtualnej. Można z niego pobierać pliki lub kopiować nowe pliki do niego (pp Rys. 10).

Rys. 10 Widok udostępnionego folderu komputera rzeczywistego w maszynie wirtualnej

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument