Dopuszczalność prognoz - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Dopuszczalność prognoz - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin

PDF (174 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: dopuszczalność prognoz; interpretacja średnich błędów predykcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Dopuszczalność prognoz

Średni błąd predykcji jest miarą bezwzględną mianowaną, z tego też

względu trudno jest ocenić rząd wielkości tego błędu. Dlatego oblicza się

względny błąd predykcji ex ante

100 y

V V

Tp

T T   (wyrażony w %)

Interpretacja: Średni błąd predykcji (VT) stanowi określony procent

prognozy. Aby ocenić dopuszczalność porównujemy VT

* i VT

Prognoza będzie dopuszczalna jeżeli VT * ≤ Vg

* (5% - 10%)

Jeżeli VT * > Vg

* to prognoza jest niedopuszczalna

Miernik dokładności ex post, tzw. błąd prognozy (δT = yT - yTp) to różnica

między realizacją a prognozą. Jeżeli:

δT > 0 to prognoza była niedoszacowana

δT < 0 to prognoza była przeszacowana

Względny błąd ex post 100 yT

T T    informuje jaki % realizacji stanowi

błąd prognozy. Na podstawie tego błędu ocenia się tzw. trafność

prognozy. Jeżeli:   gT (5% - 10%) → prognozy są trafne

  gT → prognozy są nietrafne (przekroczyły dopuszczalny próg)

Na podstawie błędów ex ante można obliczyć średni błąd prognozy dla

ciągu wyznaczonych prognoz (całego prognozowanego okresu)

  2

1

n

1T

TpTp yy n

1 

 

  

  

Interpretacja: Błąd ten mierzy o ile średnio odchylają się realizacje

zmiennej prognozowanej od ich prognoz.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument