Choroba sieroca - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Choroba sieroca - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (41 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki opisujące chorobę sierocą; fazy i następstwa choroby sierocej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Choroba sieroca

CHOROBA SIEROCA- występujący u dziecka zespół zaburzeń i opóźnień w rozwoju fizycznym, ruchowym i psychicznym spowodowany długotrwałą rozłąką z osobami bliskimi (rodzicami ,matką). Jest chorobą braku miłości. Może dotyczyć także dzieci, które mają dom i rodzinę, ale występują tam nieprawidłowe relacje. Fazy choroby sierocej: 1.Faza protestu- charakteryzuje się tym że dziecko sprzeciwia się rozstaniu z matką krzykiem, płaczem. U starszych dzieci protest ten przybiera formę agresji słownej, fizycznej. 2.Faza rozpaczy- dziecko w dalszym ciągu odczuwa lęk i zagrożenie a ponieważ uznało, że protest jest daremny zastąpiło go rozpacza .Dziecko takie jest smutne, często płacze, mniej ożywione po jakimś czasie obojętne. 3.Faza wyobcowania(zobojętnienia)-rozpoznawana jest głównie ze względu na dalsze obojętnienie dziecka, które pozornie jest pogodzone z losem i przystosowane. Aktywność ulega dalszemu zahamowaniu, pojawiają się zachowania stereotypowe a także objawy zahamowania rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Charakterystyczne objawy choroby sierocej: -apatia -trudności w nawiązywaniu kontaktu -zwolnione tempo rozwoju fizycznego i umysłowego -obniżenie lub wzmożenie napięcia mięśniowego -obniżona odporność na infekcje -niechęć do jedzenia -zaburzenia żołądkowe-jelitowe/wymioty -płacz, krzyk, protesty ,regresja -zachowania stereotypowe(kiwanie się, bujanie się, kręcenie głową, bezmyślne stukanie zabawkami, rzucanie przedmiotami. -,,lepkość uczuciowa -przewlekłe stany apatyczno-depresyjne Następstwa choroby sierocej: *Dotyczą głównie sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz społecznej. *Zahamowanie rozwoju uczuć wyższych, niedojrzałość uczuciowa ,brak umiejętności dawania i odbierania miłości, skoki uczuciowe, osamotnienie, lęki, poczucie niższości, depresja. Do głównych następstw należą(wg.Gressela): 1.Zmniejszenie aktywności i zainteresowania otoczeniem. 2.Brak integracji w całokształcie zachowań dziecka. 3.Ubustwo inicjatyw.

4.Bezradnośc wobec nowych sytuacji społecznych lub stawianie przesadnego oporu. 5.Brak wyróżniających objawów przywiązania w stosunku do opiekunów, nadmierne zainteresowanie obcymi.Możliwości kompensacji : -Zaburzenia są odwracalne choć nie znikają całkowicie. -Osierocone dziecko powinno jak najszybciej znaleść się w środowisku rodzinnym. -Nie ma gotowych rozwiązań-efekty oddziaływań zależne są od długości pobytu dziecka w placówce, wieku dziecka, indywidualnych właściwości dziecka.Pomocne w łagodzeniu traumatycznych przeżyć dziecka są: 1.Akceptacja-przyjęcie dziecka ze wszystkimi problemami, wadami, deficytami, trudna przeszłością. 2.Współdziałanie-zaangażowanie się w rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka przy jego aktywnym udziale. 3.Dawanie dziecku swobody-stymulowanie rozwoju dziecka, nie ograniczanie aktywności i inicjatywy oraz dążenia do samodzielności, respektowanie psychicznej niezależności, odrębnych przekonań dziecka, przy jednoczesnej wymianie doświadczeń i służeniu radą. 4.Uznanie praw dziecka-stosunek rodziców do dzieci i stosowane przez nich metody wychowawcze są adekwatne do poszczególnych etapów rozwoju. Etapy terapii: 1.Stadium oswajania-życzliwa i pełna miłość bez narzucania się dziecku. Bycie z dzieckiem, towarzyszenie, akceptacja, pozorna bierność. 2.Stadium nawiązywania porozumienia-dziecko po okresie spokoju zaczyna objawiać niepokój ,agresję, następuje aktywizacja przeżytych w przeszłości stanów frustracji. 3.Stadium normalności-dziecko zaczyna ,,czuć i dochodzi do równowagi emocjonalnej ,przywiązuje się do opiekunów.Nastolatki z chorobą sierocą mają problemy z : -wyobraźnią -koncentracja jest rozproszona -ze zrozumieniem siebie i innych -logicznym rozumieniem -z abstrakcyjnym rozumowaniem (nie wychodzi w przyszłość).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument