Strategia a sukces organizacji - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Strategia a sukces organizacji - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (248 KB)
4 strony
712Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: strategia a sukces organizacji; szkoły myślenia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Pytanie 32

1) Strategia a sukces organizacji- jak są od siebie zależne: (Kay - rozdział I, Obłój - rozdział 1)

Wg Obłoja strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy. Należy zdać sobie jednak

sprawę, że nie ma żadnych recept czy podstawowych rodzajów strategii,

automatycznie zapewniających powodzenie. Nie może ich być, bo gdyby

były, to powszechne ich stosowanie wyeliminowałoby wszelkie wynikające z nich przewagi konkurencyjne. Podstawy powodzenia danej firmy są

właściwe tylko dla niej sukcesy firm.

Punktem wyjścia dla działalności firmy osiągającej sukcesy jest analiza

organizacji i jej otoczenia Na tej podstawie firma dokonuje wyborów strategicznych, czyli udziela sobie odpowiedzi na pytania strategiczne

(konstytuujące strategię firmy) o sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizje

funkcjonowania w przyszłości, o rynki i produkty oraz o dominujący model

działania. Kolejny etap to tworzenie funkcjonalnego programu działania. Wszystkie wyżej przedstawione czynności znajdują swe odbicie w efektach

jakie firma osiąga. Wnikliwy czytelniku zauważyłeś z pewnością, że

przedstawiony proces to nic innego jak modelowy proces budowy strategii

organizacyjnej. Tak więc firma chcąc osiągać pozytywne efekty - odnieść

sukces - musi przejść przez cały ten proces, czyli musi budować strategię. Budowa strategii to warunek konieczny, ale nie dostateczny - należy

jeszcze umiejętnie ją wdrożyć i egzekwować. Starannie opracowany plan

korporacji nie zawsze jednak prowadzi do sukcesu. Strategia skutecznej

firmy jest elastyczna i nastawiona na korzystanie z okazji. Jednakże w przedsiębiorstwie osiągającym sukces strategia jest zarazem racjonalna,

analityczna i wykalkulowana.

(mały Obłój)

Sprzężenia dwóch wymiarów: szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu oraz silnych i słabych stron organizacji pozwala określić

konkretną wygrywającą strategię rynkową. Wielkie wygrywające strategie

są zawsze mieszanką starannej analizy, nowatorskiego pomysłu i bardzo

precyzyjnej realizacji.

Strategia konkurencyjna umożliwia organizacji stworzenie własnej odrębności, przetrwanie i rozwój w zatłoczonym otoczeniu rynkowym.

Jeżeli organizacja nie potrafi stworzyć takiej odrębności, to nie ma szans

na długotrwałe istnienie (na sukces).

Co to jest tak w ogóle ten sukces?

Obiektywnie rzecz ujmując sukces to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, powodzenie, osiągnięcie zamierzonego celu, wygrana czy

też uniknięcie porażki. Tak naprawdę jednak każda firma inaczej

docsity.com

postrzega to pojęcie i zależy ono od wielu czynników. Istotną rolę podczas

próby odczytania co będzie dla firmy sukcesem odgrywa misja jaką firma

realizuje. Z niej właśnie można przeważnie odczytać co dla danej firmy

będzie sukcesem. Jest to pojęcie bardzo względne - nie dla wszystkich dane osiągnięcie, rezultat będzie sukcesem - w skrajnych sytuacjach to co

jedna firma odbiera jako sukces dla innej może być porażką. Wszystko

zależy od punktu odniesienia.

Dla organizacji istnieją różne wskaźniki sukcesu:  Pokonanie konkurencji - wygrana wojna

 Systematyczny rozwój

 Poprawienie pozycji na rynku

 Realizacja misji i celu  Zwiększenie zysków, utrzymanie płynności finansowej - wyniki

ekonomiczne

 Przetrwanie, przeżycie

 Niesienie pomocy (organizacje niedochodowe, fundacje)

2) Różne definicje sukcesu w kolejnych szkołach strategii i konsekwencje

tych definicji dla praktyki strategii w firmie. Proszę zilustrować

przykładami firm niedochodowych i przedsiębiorstw w Polsce. (Obłój -

strony 33-101)

Szkoła pozycyjna

Fundamentem szkoły pozycyjnej jest przyjęcie założenia, że istotą

strategii jest osiąganie przewagi konkurencyjnej. Wg tej szkoły przedsiębiorstwo działa na rynku po to, aby przynosić zysk. Zyskowność

firmy jest funkcją rentowności branży, umiejętności wykorzystania swoich

zasobów oraz presji konkurencyjnych. Istota ekonomicznej strategii

polega na niszczeniu konkurencji, bowiem tylko w ten sposób firma może zwiększyć swój udział w rynku i uzyskać wpływ na ceny, tak aby

zwiększyć swój zysk - wygrywa monopolista. Innymi słowy sukces firmy

można mierzyć jej zyskiem. Istnieją dwie fundamentalne strategie

prowadzące do sukcesu firmy: minimalizacja kosztów i zróżnicowanie.

Przykład: Stollwerck producent czekolady Alpen Gold. W 1997 osiągnął 23,5% udział

w rynku prześcigając Wedla, Nestle i inne. Osiągnął przewagę

konkurencyjną na dwóch poziomach- niskie koszty umożliwiają niską cenę

oraz zróżnicowanie (oferty smakowej). Niskie koszty osiągnął dzięki zbudowaniu fabryki w Polsce o dużych możliwościach produkcyjnych,

własnej dystrybucji do sklepów także na wsi, dostawie w maksymalnie

kilkanaście godzin po zamówieniu, wykorzystaniu zaangażowania innych

firm rynkiem wschodnim, a nie własnym. Zróżnicowana oferta to 18 smaków czekolad oraz czekoladki, batony i inne wyroby czekoladowe.

Efektem strategii firmy jest wyprzedzenie dotychczasowych liderów na

rynku Wedla i Nestle, wysokie obroty i 22,3% udziału w rynku wg

przychodów ze sprzedaży - sukces! (Drugi dobry przykład w Obłoju na stronie 75 -Ambra S.A.)

docsity.com

Szkoła zasobowa

Fundamentalną przesłanką szkoły zasobów jest założenie, że aby

zrozumieć źródła sukcesu organizacji, trzeba zrozumieć konfigurację jej

unikalnych zasobów (materialnych i niematerialnych np. ludzkich) i umiejętności. Sukces to taka konfiguracja unikalnych zasobów i

kluczowych kompetencji, która zapewni firmie przewagę rynkową.

Oferowana przez szkołę zasobów teoria sukcesu jest jednak czasami

wielkim uproszczeniem. Sukces Hondy to oczywiście sprawka kluczowych kompetencji w zakresie technologii i produkcji silników, ale nie jest to

jedyny powód sukcesu tej firmy. Szkoła zasobów potrafi wyjaśnić każdy

sukces w kategoriach zasobów i umiejętności, ale w sumie daje niewiele

konkretnych rekomendacji praktycznych menedżerom. Przykład:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - organizacja

niedochodowa. Największym zasobem WOŚP jest niewątpliwie osoba Jurka

Owsiaka - zasób ludzki zapewniający przewagę na rynku (jest tyle innych fundacji, ale tylko ta praktycznie znana jest w całej Polsce). Swój sukces

WOŚP zawdzięcza wielu połączonym czynnikom, z których trudno jest

wyróżnić ważniejsze od mniej ważnych. Są to: osoba Jurka Owsiaka,

pozornie nie pasującego do wizerunku osobowości telewizyjnej,

współpraca z programem 2 TVP, nagłośnienie we wszystkich mediach (umiejętności organizatorskie), pokazywanie wielu imprez odbywających

się w dniu finału, stały termin finału, jasne reguły wydawania zebranych

pieniędzy - dokładna informacja ile zebrano i na co wydano, kupowanie

specjalistycznego sprzętu, a nie doraźna pomoc szpitalom, licytacje serduszek i innych przedmiotów zebranych w poprzednim finale,

pozytywne nastawienie - co możemy zrobić, a nie narzekanie jak jest

ciężko, co roku zmieniane tematy zbiórek - ale zawsze dla dzieci,

samonapędzająca się maszyna - trzeba dać na WOŚP, musimy zebrać więcej niż w zeszłym roku oraz last but not least -fatalna sytuacja służby

zdrowia. (Lepszy przykład w Obłoju na stronie 93 - Gazeta Wyborcza)

UWAGA !!! O ile wyżej opisane szkoły podają definicje sukcesu prawie "na

tacy", o tyle w materiałach dotyczących szkół prezentowanych niżej nie

znalazłem takich definicji w ogóle. Wyłowiłem śladowe ilości informacji z tych materiałów i zebrawszy je do kupy sam wywnioskowałem brakujące

definicje tak trochę "na siłę" - i przed tym właśnie was przestrzegam, to

są tylko moje domysły, może trzeba powiedzieć, że szkoły te nie definiują

sukcesu? Ja osobiście tak odpowiem.

Szkoła ewolucyjna Sukcesem organizacji jest wypracowanie właściwego, skutecznego

wzorca działania w procesie ewolucji i uczenia się ?

Przykład:

Pogotowie Świętego Mikołaja Banku Żywności SOS. Powstało przed kilkoma laty jako wspólna świąteczna akcji BŻ SOS i Radia Zet.

Początkowo ograniczało się do dużych miast i opierało się głownie na

docsity.com

pomocy jednorazowych wolontariuszy. Słuchacze radia i czytelnicy Gazety

Wyborczej przynosili rzeczy do paczek- zabawki, słodycze, owoce,

ochotnicy tworzyli z nich paczki, a inni ochotnicy pomagali je rozwozić po

domach, których adresy podawali słuchacze aktorom odbierającym telefony. Pomoc firm była niewielka i same firmy były niewielkie,

pomagające raczej z dobrego serca. W ciągu kilku lat istnienia PŚM

zmieniło styl swojego działania. Nie opiera się na darach ludzi ani na

wolontariuszach- są tylko ci stale współpracujący z BŻ SOS, koordynujący całą akcję. Paczki są przygotowywane z darów znanych firm, które

wykorzystują akcje do reklamy; a rozwożą je kurierzy Stolicy i

taksówkarze. Dzięki temu wszystkie paczki mają podobną zawartość i na

pewno zostaną dowiezione. Tylko sposób zdobywania adresów pozostał ten sam. Co spowodowało zmianę działania? Wnioski po dorocznej akcji

(niektórzy ludzie przynosili zniszczone rzeczy nie nadające się do paczek

itp.), zgłoszenie się czy pozyskanie sponsorów, rozszerzenie działalności.

Dzięki wypracowanemu wzorcowi wiele biednych dzieci dostało paczkę od Świętego Mikołaja!

Szkoła planistyczna

Sukcesem w tym ujęciu może być realizacja planu - 100% ?

Przykład:

EMPiK - na początku lat 90 holenderska grupa kapitałowa Eastbridge kupiła 60% udziałów w EMPiKu i przygotowywała się do ekspansji.

Rozpoczęła ją w 95 gdy przejęła całość udziałów w firmie. Dość szybko

stworzono oddzielną komórkę zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem

planów rozwojowych. Początkowo istniała niechęć pracowników wobec proponowanych zmian - częściowo dlatego, że z oporem odnosili się do

zagranicznych koncepcji. Stopniowo unowocześniano stare punkty

sprzedaży- zaczynając od najlepszych, o najwyższej sprzedaży. Każdy

punkt musi przynieść zysk, inaczej jest zamykany. Każdy produkt musi się sprzedać - dlatego dominuje np. muzyka środka. Nowością było połączenie

perfumerii z księgarnią. Miarą sukcesu firmy jest może być wykonanie

planu - dziesięciokrotne pomnożenie obrotów w ciągu 4 lat.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument