Kwas propionowy - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Kwas propionowy - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (132 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii przedstawiające kwas propionowy; metoda konduktometryczna.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Politechnika Śląska Wydział Chemiczny Kierunek Technologia Chemiczna Semestr V

7

Zając Anna

I. Wstęp Metoda konduktometryczna Kiedy rozpuszczamy słaby kwas w wodzie to dysocjuje elektrolitycznie na jony, a dysocjacja zachodzi aż do ustalenia się równowagi. Stałą dysocjacji możemy zapisać za pomocą równowagowych aktywności jonów i cząsteczek niezdysocjowanych:

K a a

aa H A

HA =

⋅+ − jak i za pomocą stężeń i współczynników aktywności:

K c c

c f f

f

K k f f

f

a H A

HA

H A

HA

a a H A

HA

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

+ − + −

+ −

Jeżeli stężenie jonów H+ zapiszemy C∙αto mamy k ca o= ⋅ − α α

2

1 .

Natomiast stopień dysocjacji możemy wyrazić za pomocą: α = Λ Λ0

.

Ostatecznie otrzymujemy ( )Λ−ΛΛ ⋅Λ

= 00

2 ` ock .

Gdy wykreślimy wykres logK`od (α∙C)0,5 i ekstrapolując o stężenia równego zero, możemy wyznaczyć wartość termodynamicznej stałej dysocjacji K. Metoda potencjometryczna Stała dysocjacji słabego kwasu wyznaczamy mierząc pH roztworu badanego kwasu, jego soli z mocną zasadą wtedy stała ma postać:

( ) ( ) ( )HA

AH a c

cc K

−+ ⋅ =

II. Wykonanie Badanym przeze mnie kwasem jest kwas propionowy-CH3CH2COOH

Metoda konduktometryczna Włączyłam termostat i ustawiłam temperaturę 298K. Naczyńko termostatowe i elektrody przemyłam wodą destylowaną. Następnie naczyńko napełniłam wodą destylowaną gdy ustabilizowała się temperatura to oznaczyłam przewodnictwo. W kolejnym kroku nalałam do kolby miarowej o pojemności 100 cm3 0,1M wodnego roztworu kwasu propionowego. Zmierzyłam przewodnictwo tego kwasu w granicach stężeń od 0,1 mol/dm3 do 0,003 mol/dm3 w temp. 298K.W celu wyznaczenia stałej naczyńka przygotowałam 0,001M roztwór KCl i zmierzyłam jego opór. Metoda potencjometryczna

Wycechowałam pH-metr za pomocą wzorcowego roztworu buforowego o pH=4,0. Następnie przygotowałam 50cm3 równomolowego roztworu kwasu i jego soli NaOH o stężeniu 0,025 mol/dm3 i zmierzyłam jego pH.

III. Opracowanie wyników a) Metoda konduktometryczna

Wyznaczenie stałej naczyńka konduktometrycznego jeśli znamy przewodnictwo właściwe 0,001M roztworu KCl w temperaturze 298K wynosi 0,0147 Ω-1m-1

k RKCl KCl= ⋅κ

�� = 0,0147 ∙ 105 = 1470[��−1] Przewodnictwo molowe : Λm=К/C Λm1=1470/0,1=14700 Λm2=1470/0,05=29400 Λm3=1470/0,025=58800 Λm4=1470/0,0125=117600 Λm5=1470/0,006=245000 Λm6=1470/0,005=294000 Λm7=1470/0,003=490000 Λm0=38,6m2/Ωkg równow.

( )mmm m ck

Λ−ΛΛ

⋅Λ =

00

2 `

k`1=38,18 k`2=38,13 k`3=38,11 k`4=38,09 k`5=38,088 k`6=38,087 k`7=38,085 k`śr=38,11 b) Metoda potencjometryczna

Jeśli stężenia równowagowe słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą są równe, to pH roztworu jest równa liczbowo pK pH=pK K=10-pH K= 10-9,12=7,58∙10-10

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument