Analiza strategiczna firmy BARLINEK S.A. - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse
Krzysztof
Krzysztof24 czerwca 2013

Analiza strategiczna firmy BARLINEK S.A. - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse

PDF (514 KB)
40 strona
14Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Finanse i bankowość: notatki z zakresu finansów przedstawiające analizę strategiczną firmy BARLINEK S.A.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 40

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument

WYŻSZA SZKOŁA ZARZADZANIA

I MARKETINGU

W SOCHACZEWIE

ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY

BARLINEK S.A.

Opracował: Paweł Wojtczak Nr indeksu: 3821

Pod kierownictwem dr Janusza Filipczuka

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2

1. Prezentacja Firmy. ...................................................................................................... str.3

1.1 Dane Firmy. ...................................................................................................... str.3

1.2 Charakter własności. ........................................................................................ str.4

1.3 Rodzaj działalności. .......................................................................................... str.5

1.4 Zakres działalności. .......................................................................................... str.6

1.5 Władze Spółki. .................................................................................................. str.9

1.6 Wielkość zatrudnienia. .................................................................................... str.10

1.7 Struktura organizacyjna. ................................................................................. str.11

1.8 Historia firmy. .................................................................................................. str.12

2. Analiza branży........................................................................................................... str.13

3. Analiza makrootoczenia. ........................................................................................... str.19

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego. ......................................................................... str.22

4.1 Siła oddziaływania dostawców. ...................................................................... str.22

4.2 Siła oddziaływania odbiorców. ....................................................................... str.24

4.3 Natężenie walki konkurencyjnej. .................................................................... str.25

5. Kluczowe czynniki sukcesu. .................................................................................... str.28

6. Bariery wejścia i wyjścia. .......................................................................................... str.30

7. Metody portfelowe. ................................................................................................... str.30

7.1 Macierz BCG. ................................................................................................. str.30

7.2 Macierz McKinseya. ....................................................................................... str.32

8. Analiza SWOT. ......................................................................................................... str.36

9. Prognoza rozwoju Firmy. .......................................................................................... str.37

10.Spis tabel. ................................................................................................................ str.39

11.Spis rysunków. ......................................................................................................... str.39

12.Bibliografia ............................................................................................................... str.40

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 3

1. Prezentacja Firmy.

1.1 Dane Firmy.

Nazwa spółki Barlinek S.A.

Sektor Przemysł drzewny i papierniczy

EKD Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna

Ulica Al. Solidarności 36

Kod 25-323

Miejscowość Kielce

Kraj Polska

Telefon +48 41 3331111

Fax +48 41 3330000

Internet www.barlinek.com.pl

E-mail biuro@barlinek.com.pl

NIP 959-08-21-486

KRS 0000018891

REGON 290725379

ISIN PLBRLNK00017

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 4

1.2 Charakter własności.

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. jest spółka Barlinek S.A.

z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36.

Barlinek S.A., jako spółka akcyjna została zawiązana 30 maja 1996 roku przez Echo Press

S.A. z siedzibą w Kielcach (obecnie Echo Investment S.A.) oraz przez Michała Sołowowa

i Adama Kubickiego. 1 czerwca 1999 roku Wojewoda Zachodniopomorski zdecydował

o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego Barlineckie Przedsiębiorstwo

Przemysłu Drzewnego poprzez wniesienie przedsiębiorstwa aportem na podwyższenie

kapitału zakładowego Spółki. W związku z tą decyzją Spółka podjęła uchwałę

o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji 1.200.000 akcji z przeznaczeniem na

objęcie ich przez Skarb Państwa w zamian za aport rzeczowy opisanego

przedsiębiorstwa.

W dniu 24 września 1999 roku Wojewoda Zachodniopomorski przeniósł na Spółkę

przedsiębiorstwo w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych,

stanowiących przedsiębiorstwo państwowe „Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu

Drzewnego imienia Prof. Fr. Krzysika” w Barlinku. W dniu 22 września 2005 roku

do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

wprowadzono akcje Barlinek S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 września 2010 roku przedstawia się następująco:

68.81%

31.19%

Michał Sołowow (pośrednio) Pozostali

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 5

Na dzień 30 września 2010 roku w skład Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. wchodzą

następujące spółki zależne:

Nazwa jednostki Siedziba Procentowy udział Grupy

w kapitale

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. Barlinek 100%

Barlinek Innowacje Sp. z o.o. Barlinek 100%

Barlinek Ukraina Sp. z o.o. Winnica - Ukraina 99,99%

Barlinek Invest Sp. z o.o. Winnica - Ukraina 98,56%

Barlinek Luxemburg S.A.R.L. Luxemburg 100%

Barlinek Cyprus Limited Nikozja - Cypr 100%

Barlinek Norge A.S. Kongsberg - Norwegia 100%

Barlinek Deutschland GmbH Daun - Niemcy 100%

Barlinek RUS Sp. z o.o. Szułma – Federacja Rosyjska 100%

Barlinek Rus Trade Sp. z o.o. Moskwa – Federacja Rosyjska 100%

BCDF Limited Nikozja – Cypr 100%

S.C. Barlinek Romania S.A. Bacau - Rumunia 99,90%

BCDF I Limited Nikozja - Cypr 100%

1.3 Rodzaj działalności.

Obecnie Grupa Barlinek oferuje wiele rodzajów podłóg o wszechstronnym zastosowaniu

do obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, biur, mieszkań. Emitent jest

też liderem w krajowej produkcji fornirów (oklein) z naturalnych gatunków drewna. Odpady

drzewne i trociny powstałe przy produkcji deski są przerabiane na paliwo ekologiczne

(tzw. pelet), używany do ogrzewania mieszkań i zakładów.

W bieżącym roku oferta Emitenta poszerzyła się o produkcję listew przypodłogowych.

Istnieją plany, aby w horyzoncie kilku lat asortyment oferowanych przez Grupę Barlinek

wyrobów wzbogaciła sklejka, która byłaby produkowana w zakładzie w Rosji.

Dopełnienie oferty Emitenta stanowi kompletny zestaw akcesoriów do montażu

i pielęgnacji oferowanych podłóg. Akcesoria, z wyjątkiem listew przypodłogowych, których

produkcję Grupa rozpoczęła w kwietniu 2008 roku, są nabywane od zewnętrznych

podmiotów, a następnie sprzedawane pod marką Barkiet System.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 6

Do celów zarządczych Grupa wyodrębniła trzy grupy w oparciu o wytwarzane produkty

oraz sprzedawane towary i usługi:

 deska i materiały okołopodłogowe – grupa ta obejmuje trójwarstwową deskę

podłogową, listwy przypodłogowe oraz akcesoria do montażu i pielęgnacji podłogi

(Barkiet System),

 pelet – granulat paliwowy produkowany z odpadów biomasy,

 pozostałe – grupa ta obejmuje okleiny oraz pozostałą sprzedaż poza działalnością

Grupy.

1.4 Zakres działalności. Barlinek S.A. jest największym w Polsce i jednym z największych na świecie

dystrybutorem podłóg drewnianych, listew, okleiny i peletu. Spółka prowadzi działalność

jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Barlinek.

Reprezentacyjnym produktem Grupy Barlinek jest deska barlinecka, czyli trójwarstwowa

deska podłogowa wykańczana szlachetnymi gatunkami drewna rodzimego

i egzotycznego. Grupa Barlinek jest również wiodącym w Polsce producentem wysokiej

klasy oklein oraz peletu, czyli wytwarzanego z poprodukcyjnych odpadów ekologicznego

granulatu paliwowego. Dopełnienie oferty Emitenta stanowi kompletny zestaw akcesoriów

do montażu i pielęgnacji oferowanych podłóg. Akcesoria, z wyjątkiem listew

przypodłogowych, których produkcję Grupa rozpoczęła w kwietniu 2008 roku, są

nabywane od zewnętrznych podmiotów, a następnie sprzedawane pod marką Barkiet

System.

W oparciu o tak wszechstronną ofertę Grupy Kapitałowej został zbudowany wizerunek

marki BARLINEK, jako synonim „naturalnych podłóg”, produkowanych jedynie

z najwyższej klasy surowca.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 7

W skład Grupy Kapitałowej Barlinek wchodzą:

Jednostka dominująca:

 Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, prowadząca działalność handlową. Spółka

zajmuje się sprzedażą deski barlineckiej, okleiny oraz akcesoriów z serii Barkiet

System.

Jednostki produkcyjne:

 Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, woj. zachodniopomorskie. Jest

to spółka produkcyjna działająca w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie

Ekonomicznej wytwarzająca deski, okleiny, pelet oraz listwy przypodłogowe. Spółka

jest ponadto odpowiedzialna w ramach Grupy Kapitałowej za sprzedaż peletu,

również tego produkowanego przez Barlinek Invest Sp. z o.o. Pozostałe produkty

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. są sprzedawane do Barlinek S.A.

 Barlinek Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Winnicy (Ukraina). Przedmiotem działalności

Spółki jest produkcja deski oraz peletu. Swoje produkty Barlinek Invest Sp. z o.o.

dostarcza do Barlinek Ukraina Sp. z o.o., Barlinek S.A. (deska) oraz Barlinek

Inwestycje Sp. z o.o. (pelet).

 Barlinek Romania S.A. (poprzednio S.C. Diana Forest S.A.) z siedzibą w Bacau

(Rumunia). Jest to spółka produkująca deskę podłogową sprzedawaną do Spółki

Barlinek S.A. oraz półfabrykaty drzewne (fryzy i bloki) wykorzystywane przy

produkcji deski przez Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Jednostki dystrybucyjne:

 Barlinek Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Winnicy (Ukraina) – spółka dystrybuująca

deskę produkowaną przez Barlinek Invest Sp. z o.o.

 Barlinek Norge AS z siedzibą w Kongsberg (Norwegia) – spółka powstała w 2007 r.,

zajmuje się dystrybucją deski barlineckiej na terytorium Norwegii.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 8

 Barlinek Deutschland GmbH z siedzibą w Daun (Niemcy) – spółka powstała w 2007

roku i w obrębie Grupy Kapitałowej zajmuje się dystrybucją deski barlineckiej na

terenie Niemiec.

 Barlinek Rus Trade sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (Rosja). Spółka zarejestrowana

w kwietniu 2008 roku, której zadaniem będzie rozwijanie sieci dystrybucji produktów

Grupy Barlinek na rynku rosyjskim.

Jednostki nie prowadzące działalności operacyjnej – wehikuły inwestycyjne:

 Barlinek Luxemburg S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu,

 Barlinek Cyprus Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr),

 BCDF Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr),

 BCDF I Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Pozostałe jednostki:

 Barlinek RUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szumie (Rosja) – spółka utworzona w celu

wybudowania zakładu w Rosji.

 Barlinek Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, która w chwili obecnej nie

prowadzi działalności operacyjnej, a jej docelowym przedmiotem działalności ma

być zarządzanie licencjami i patentami w obrębie Grupy Kapitałowej Barlinek.

Barlinek S.A. nie posiada oddziałów (zakładów). Barlinek Invest Sp. z o.o. z siedzibą

w Winnicy (Ukraina) posiada zakład w Kosiv (Ukraina), a S.C. Barlinek Romania S.A.

z siedzibą w Bacau (Rumunia) posiada zakłady w Onesti i Comanesti. Pozostałe podmioty

Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów (zakładów).

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 9

1.5 Władze Spółki.

Zarząd:

Prezes Zarządu – Paweł Wrona

Członek Zarządu – Wioleta Bartosz

Członek Zarządu – Ryszard Pyrek

Członek Zarządu – Marek Janke

Główny Księgowy – Anna Kozłowska

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Gromek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Kwapisz

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Miroński

Członek Rady Nadzorczej – Robert Oskard

Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Wanioła

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 10

1.6 Wielkość zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Barlinek oraz u Emitenta na przestrzeni lat 2006 -

2008 kształtowała się następująco (zestawienia zatrudnionych pracowników w podziale na

główne kategorie działalności i regiony geograficzne):

Stan zatrudnienia w Grupie Barlinek, z podziałem według kryterium działalności

Stan zatrudnienia

Rok Ogółem

pion

administracji handlowy logistyki produkcji

dział techniczny,

zaopatrzenia i

inwestycji

2008 3344 427 148 249 2084 436

2007 2654 350 117 158 1549 480

2006 2002 312 89 158 1187 256

Stan zatrudnienia w Grupie Barlinek, z podziałem według kryterium regionu geograficznego

Stan zatrudnienia

Rok

kraj zagranica

Barlinek Kielce Rosja Ukraina Rumunia Norwegia

2008 1758 213 5 852 514 2

2007 1704 173 3 772 0 2

2006 1611 126 0 265 0 0

Stan zatrudnienia w Barlinek S.A., z podziałem według kryterium działalności

Stan zatrudnienia

Rok Ogółem

pion

administracji handlowy logistyki produkcji

dział techniczny,

zaopatrzenia i

inwestycji

2008 227 78 125 5 0 19

2007 194 62 104 5 0 23

2006 161 55 89 5 0 12

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 11

1.7 Struktura organizacyjna.

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Barlinek S.A.:

BARLINEK S.A.

BARLINEK INWESTYCJE SP. Z O.O.

BARLINEK INNOWACJE SP. Z O.O.

BARLINEK DEUTSCHLAND GMBH

BARLINEK NORGE A.S.

BARLINEK RUS TRADE SP. Z O.O.

BARLINEK RUS SP. Z O.O.

BARLINEK LUXEMBOURG SARL

BARLINEK CYPRUS LTD

BARLINEK INVEST SP. Z O.O.

BARLINEK UKRAINA SP. Z O.O.

BCDF LIMITED

BCDF I LIMITED

BALINEK ROMANIA SA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,05%

62.4%

42.69%

100%

99,05%

36,16%

99,99%

100%

17,61%

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 12

1.8 Historia firmy.

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca drugiej wojny

światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli. Oprócz tego

czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady

Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku. W początkowym etapie produkcji tartaki

przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty. Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m

sześciennych dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół,

płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

Od 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła,

stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

Do 1950 roku całość produkcji przeznaczona była na potrzeby budownictwa, później

produkowano również krzesła twarde, półmiękkie, miękkie, dziecinne, składane oraz

leżaki, a nawet klamerki do bielizny.

Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego

w Barlinku, podległe ówczesnemu Zjednoczeniu Przemysłu Tartacznego i Wyrobów

Drzewnych w Warszawie, a później Okręgowemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Drzewnego

w Szczecinie. W 1975 roku zakłady przekształciły się w Barlineckie Przedsiębiorstwo

Przemysłu Drzewnego.

W dniu 1 czerwca 1999 roku Wojewoda Zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji

bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego Barlineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu

Drzewnego poprzez wniesienie przedsiębiorstwa aportem na podwyższenie kapitału

zakładowego Spółki Barlinek S.A. W związku z tą decyzją podjęto uchwałę

o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 6.000.000 zł i emisji 1.200.000 akcji serii

C z przeznaczeniem na objęcie tych akcji przez Skarb Państwa w zamian za aport

rzeczowy w postaci opisanego przedsiębiorstwa.

W dniu 24 września 1999 roku Wojewoda Zachodniopomorski przeniósł na Spółkę

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego, w postaci zespołu

składników

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 13

materialnych i niematerialnych, stanowiących przedsiębiorstwo państwowe „Barlineckie

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego imienia Prof. Fr. Krzysika” w Barlinku.

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja wyrobów tartacznych, produkcja arkuszy

fornirowanych, płyt i sklejek, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich, sprzedaż

hurtowa drewna.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu przedsiębiorstwa oraz konsekwentnie realizowanej

polityce rozbudowy i modernizacji firmy, nastąpił znaczny wzrost produkcji oraz wartości

sprzedaży o kilkadziesiąt procent.

W dniu 22 września 2005 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych

wprowadzono akcje Barlinek SA.

2. Analiza branży.

Rynki na których działalność prowadzi Emitent i Grupa Kapitałowa można podzielić,

zarówno według kryterium przedmiotowego, jak i geograficznego.

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż deski barlineckiej. Głównymi

rynkami zbytu tego produktu są: rynek krajowy, Europa Zachodnia ze szczególnym

uwzględnieniem Skandynawii oraz rynki Europy Środkowo-Wschodniej z Rosją.

Drugim rynkiem na którym działa Grupa Kapitałowa jest rynek okleiny, którą Emitent

sprzedaje głównie na rynku polskim i na rynkach zagranicznych pokrywających się

z rynkami zbytu deski barlineckiej.

Od kilku lat Grupa Kapitałowa Barlinek rozwija działalność na rynku peletu. Głównym

rynkiem zbytu biopaliwa produkowanego przez Grupę Kapitałową są państwa

skandynawskie. W Polsce rynek peletu jest stosunkowo młody.

Rynek deski podłogowej: Rynek polski – rynek podłóg drewnianych w Polsce rozwijał się w ostatnich latach

w bardzo dynamicznym tempie, co było związane z oddawaniem do użytku dużej liczby

nowych mieszkań. Polski rynek wielowarstwowych podłóg drewnianych wyniósł w roku

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 14

2007 około 2,5 mln m2. Na rynku polskim oprócz Emitenta liczącymi się producentami

drewnianych podłóg warstwowych są: Baltic Wood SA, Tarkett Sp. z o.o.

Na rynku krajowym w latach 2005-2007 Emitent zrealizował sprzedaż poprzez współpracę

z około 300 kontrahentami. Produkty Grupy Kapitałowej są obecne we wszystkich

funkcjonujących na rynku polskim supermarketach budowlanych (DIY), takich jak:

Praktiker, Castorama, Leroy Merlin, OBI. Poprzez sieci DIY Grupa Kapitałowa sprzedaje

około 1/3 wartości sprzedaży na rynku polskim.

Rynek europejskiwedług danych Europejskiej Federacji Producentów Podłóg Drewnianych (FEP) produkcja drewnianych podłógwarstwowych w UE w roku 2007 wyniosła ok. 77 mln m2. Europejski rynek podłóg drewnianych charakteryzuje sięsilnym trendem wzrostowym – średnie tempo przyrostu wielkości produkcji ostatnich 5 lat wynosi

ok. 11% rocznie.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 15

Europejski rynek podłóg charakteryzuje się dość dużą koncentracją. Aż 50% europejskiej

produkcji drewnianych podłóg warstwowych w UE przypada na sześciu największych

producentów: Kahrs (Szwecja), Tarkett (Szwecja), Barlinek (Polska), Karelia-Upofloor

(Finlandia), Grupo IG (Hiszpania), Hamberger (Niemcy).

Emitent prowadzi sprzedaż na rynku europejskim przy pomocy dwóch równoległych

kanałów dystrybucji: sieci marketów DIY oraz lokalnych dealerów. Produkty Emitenta

można nabyć we wszystkich liczących się sieciach tego typu, takich jak: Praktiker, Leroy

Merlin, Castorama, B&Q itd. Równolegle Spółka prowadzi sprzedaż do lokalnych

dealerów, realizujących handel hurtowy.

Część sprzedaży (blisko 50 %) realizowana jest przez markety budowlane DIY,

a pozostała ilość poprzez lokalnych dealerów. Dodatkowo w Niemczech i Norwegii, biorąc

pod uwagę duże rozproszenie odbiorców na tych rynkach, utworzono w 2007 roku spółki

Barlinek Deutschland GmbH oraz Barlinek Norge AS, które w ramach Grupy Kapitałowej

Barlinek są odpowiedzialne za dystrybucję deski barlineckiej na tych rynkach.

Europa Środkowo-Wschodnia oraz Rosja to rynki o bardzo dobrych perspektywach

wzrostu popytu na trójwarstwową deskę podłogową. O perspektywach rozwoju tych

rynków decyduje nie tylko potencjał rozwojowy państw tego regionu, ale również

stosunkowo niski obecnie udział podłóg wielowarstwowych w strukturze drewnianych

pokryć podłogowych ogółem. W najbliższych latach Emitent przewiduje, że sprzedaż deski

podłogowej na tych rynkach będzie rosła, nawet kosztem innych drewnianych pokryć

podłogowych. W ocenie Emitenta, posiadanie w Ukrainie i w Rumunii przez Grupę

Barlinek zakładów produkcyjnych, a w Rosji spółki handlowej, znacznie ułatwi dystrybucję

produktów na tych terenach. Wielkość ukraińskiego rynku podłóg naturalnych szacowana

jest na ok. 5 mln m2. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji sprzedaż

prowadzą wszyscy liczący się europejscy producenci podłóg naturalnych.

Rynek okleiny:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 16

Rynek polski – polski rynek okleiny systematycznie się rozwija w wyniku rosnącego

zapotrzebowania na oryginalne wzory i barwy w aranżacji wnętrz. Najpopularniejsze

w budownictwie i rzemiośle artystycznym okleiny pochodzą z orzecha amerykańskiego,

klonu kanadyjskiego oraz czereśni. W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe rodzaje

oklein z egzotycznych gatunków drzew takich jak: anegre, bubinga, dibetou, mutenya,

sapella, padouk, wenge, doussie czy iroko.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w roku 2007 w Polsce zostało

wyprodukowane 59 251 tys. m2 oklein. Polski rynek okleiny jest zdominowany przez

siedmiu producentów, którzy łącznie kontrolują ok. 90% rynku.

Do największych podmiotów na polskim rynku oklein naturalnych zalicza się następujące

przedsiębiorstwa:

 Bracia Mrozik Sp.j.,

 Grupa Kapitałowa Barlinek,

 Okleina Radom Sp. z o.o.,

 Paged Sklejka S.A.,

 Forest Sp. z o.o.,

 Furnel S.A.,

 Fornitex Sp. z o.o.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 17

Rynek peletu:

Rynek polski – rynek peletu w Polsce jest stosunkowo młody. Początek dynamicznego

rozwoju rynku peletu w Polsce datuje się na rok 2003. Obecnie w Polsce znajduje się ok.

25 zakładów wytwarzających pelet. Zgodnie z danymi Bałtyckiej Agencji Poszanowania

Energii w 2007 roku wyprodukowano w Polsce 350 000 ton peletu, podczas gdy w roku

2003 było to jedynie 20 000 ton.

Aż 83% produkcji peletu w 2007 roku zostało przeznaczone na eksport, a 17% (60 000

ton) zostało wykorzystane w kraju.

Największymi producentami peletu w Polsce (wg stanu na 2007 rok) są:

 Pellet-Art (Mierczany) ok. 60 tys. t,

 Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. ok. 55 tys. t,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 18

 Arno-Eko (Szczecin) ok. 50 tys. t,

 EMG (Szepietowo) ok. 50 tys. t,

 Vapo-Słubice (Słubice) ok. 40 tys. t,

 Eko-Orneta (Orneta) ok. 30 tys. t,

 Eko-Pellets (N.Tomyśl) ok. 20 tys. t,

 Vapo-Brzezinki (Zbiczno) ok. 10 tys. t.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest w Polsce konieczny, ze względu na członkostwo

w Unii Europejskiej. Udział odnawialnych źródeł energii w roku 2007 wyniósł 2,5%, co jest

poziomem bardzo niskim. Jest to spowodowane wieloletnim opóźnieniem naszego kraju

w systemowym stosowaniu mechanizmów wspierających rozwój alternatywnych źródeł

energii.

Rynek europejski– europejski rynek peletu rozwija się równie dynamicznie, a zapotrzebowanie na pelet rośnie szybciej niż produkcja.

W roku 2002 w Europie wyprodukowano 1,3 mln ton granulatu drzewnego, podczas gdy

zużycie peletu na rynku europejskim w roku 2007 przekroczyło 6,5 mln ton (źródło: „Polski

i europejski rynek pelet w 2007 roku”, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.).

Według szwedzkiego magazynu Bioenergy (nr 12/2007) w Europie produkcję peletu

prowadzi już ok. 442 zakładów o mocach produkcyjnych powyżej 5 000 ton rocznie.

Największą popularnością pelet cieszy się w krajach skandynawskich, Holandii,

Niemczech, Austrii oraz Włoszech, czyli w państwach od lat uważanych za

proekologiczne.

Zainteresowanie peletem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej powinno wzrastać

w najbliższych latach. Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jest propagowane

przez instytucje Wspólnoty, a rosnące ceny konwencjonalnych paliw takich jak gaz ziemny

czy olej opałowy powinny pozytywnie wpływać na rozwój produkcji peletu na obszarze

całej Europy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 19

Rynek listew przypodłogowych:

Według Emitenta, przyjmując założenie, iż do wykończenia 1 m2 podłogi potrzebne jest

ok. 1 mb listwy przypodłogowej, wielkość europejskiego rynku listew drewnianych można

szacować na 120 mln mb rocznie. Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, iż

największymi producentami listew przypodłogowych w Europie są następujące

przedsiębiorstwa:

 FN Neuhofer Holz (Austria) 20 mln mb rocznie,

 Karl Pedross (Włochy) 12 mln mb rocznie.

3. Analiza makrootoczenia.

Analiza trendów w otoczeniu Barlinek S.A.

Czynniki sfery ekonomicznej Trend Siła wpływu od –5 do +5

Stopa inflacji Wzrost -4 Stabilizacja -1 Regres +3

Wysokość oprocentowania kredytów Wzrost -4 Stabilizacja -2 Regres +3

Kursy walut zagranicznych Wzrost +4 Stabilizacja -2 Regres -5

Czynniki sfery technologicznej Trend Siła wpływu od –5 do +5 Pojawienie się nowych technologii

Wzrost -4 Stabilizacja +2 Regres +4

Jakość zaplecza naukowo - badawczego Wzrost +3 Stabilizacja +1

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 20

Czynniki sfery polityczno - prawnej Trend Siła wpływu od –5 do +5 Regulacje Unii Europejskiej

Wzrost -4 Stabilizacja -2 Regres +3

Czynniki sfery społecznej Trend Siła wpływu od –5 do +5 Nacisk na utrzymanie poziomu zatrudnienia

Wzrost -5 Stabilizacja -3 Regres +5

Presja związków zawodowych

Wzrost -4 Stabilizacja -2 Regres +4

Scenariusz najbardziej prawdopodobny stanów otoczenia Barlinek S.A.

Elementy scenariusza Siła wpływu Pozytywna Negatywna SFERA EKONOMICZNA Stopa inflacji 3 Wysokość oprocentowania kredytów 3 Kursy walut zagranicznych -2 Średnia siła wpływu 3 -2 SFERA TECHNOLOGICZNA Pojawienie się nowych technologii 2 Jakość zaplecza naukowo – badawczego -1 Średnia siła wpływu 2 -1 SFERA POLITYCZNO – PRAWNA Regulacje Unii Europejskiej -4 Średnia siła wpływu -4 SFERA SPOŁECZNA Naciski na utrzymanie poziomu zatrudnienia -3 Presja związków zawodowych -2 Średnia siła wpływu -2,5

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 21

Scenariusz niespodziankowy stanów otoczenia Barlinek S.A.

Elementy scenariusza Siła wpływu Pozytywna Negatywna SFERA EKONOMICZNA Stopa inflacji -4 Wysokość oprocentowania kredytów -4 Kursy walut zagranicznych -5 Średnia siła wpływu -4,3 SFERA TECHNOLOGICZNA Pojawienie się nowych technologii 4 Jakość zaplecza naukowo – badawczego 3 Średnia siła wpływu 3,5 SFERA POLITYCZNO – PRAWNA Regulacje Unii Europejskiej 3 Średnia siła wpływu 3 SFERA SPOŁECZNA Naciski na utrzymanie poziomu zatrudnienia 5 Presja związków zawodowych 4 Średnia siła wpływu 4,5

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 22

WNIOSKI Z przeprowadzonej analizy makrootoczenia wynika, że otoczenie ekonomiczne,

technologiczne, polityczno-prawne oraz społeczne w chwili obecnej i w dłuższej

perspektywie czasowej oddziałują i oddziaływać będą na jej funkcjonowanie.

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego.

4.1 Siła oddziaływania dostawców.

Dostawy drewna w Polsce – głównym dostawcą (monopolistą) surowców do produkcji jest

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, działający poprzez podległe sobie

nadleśnictwa. Znaczące uzależnienie od jednego dostawcy surowca niesie za sobą ryzyko

wymuszonej akceptacji niekorzystnych zmian cenowych.

Niezależnie od monopolistycznej pozycji PGL Lasy Państwowe, firma identyfikuje ryzyko

związane z ograniczonym dostępem do surowca drzewnego na rynku polskim. Dokonuje

tego poprzez satysfakcjonującej obie strony współpracy. Ponadto lokalizacja zakładu

produkcyjnego w bliskiej odległości od zachodniej granicy umożliwia potencjalnie

częściowe zaopatrywanie w surowiec drzewny z Niemiec.

Dostawy drewna w Ukrainie – podobnie jak i w Polsce, pozycję monopolisty na rynku

sprzedaży surowca drzewnego mają Państwowe Zakłady Leśne.

Rumuński rynek sprzedaży surowca w połowie należy do Państwowych Zakładów

Leśnych, a w połowie do prywatnych dostawców. Pozwala to na dywersyfikację dostaw

surowca i zmniejszenie ryzyka związanego z uzależnieniem od jednego z dostawców.

Do grona strategicznych dostawców należą dostawcy energii elektrycznej. To ognich

w dużej mierze zależy z funkcjonowanie wszystkich zakładów produkcyjnych, w systemie

24-godzinnym. Ewentualne przerwy w dostawie energii mogą skutkować zaburzeniami

cykli produkcyjnych i wywołać przestoje, co z kolei przełożyłoby się na straty finansowe

firmy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 23

Umowy z dostawcami gotowych produktów do sprzedaży – Barlinek S.A. zawarł również

umowy z dostawcami gotowych produktów, stanowiących akcesoria i artykuły służące do

pielęgnacji drewna oraz materiały instalacyjne i wykończeniowe. Obecnie Firma

współpracuje w tym zakresie z około 10 dostawcami. Do najbardziej istotniejszych należą:

 KZPP „Koniecpol” S.A., z którym Firma w roku 2008 podpisała umowę sprzedaży

płyt podłogowych;

 FPH „Sezamstyl 2” Kazimierz Rachwał, z którym Firma również w roku 2008

podpisała umowę sprzedaży uchwytów montażowych do listew.

Siłę oddziaływania dostawców można ocenić jako dużą. Wymienieni wyżej dostawcy silnie

oddziaływają na Grupę Barlinek. Ewentualna zmiana dostawców miałaby znaczący wpływ

na obniżenie jakości wyrobów, na przychody finansowe firmy oraz terminy dostaw do

odbiorców.

4.2 Siła oddziaływania odbiorców.

Główni odbiorcy krajowi (mający obrót powyżej 0,22 %) to:

 ET-DOM sp. z o.o. ,

 BEL-POL sp. z o.o.,

 Firma H.U.P. ABLER sp. z o.o.,

 EUROSAN Janusz Pasternak,

 P.H.U. Bortnowski Czesław Bortnowski,

 Quercus Adamus,

 Kopytko sp.j.,

 Drewno Centrum sp. z o.o.,

 NOVA Technologie Obiektowe sp.j.,

 BEL-POL sp. z o.o.,

 Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych S.A.,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 24

 Firma Handlowo-Usługowa Merkury sp. z o.o.,

 Drewno S. Sokołowski,

 T. Dobrowolski sp.j.,

 KCMB STOLARKA Bogusław Kuśmierczyk,

 M3 Pachucki,

 Zawadka s.j.,

 Firma Handlowa „Sęk” Krzysztof Kaczmarek,

 Henryk Stachowski sp.j.

Ponadto Firma ma podpisane umowy o współpracy z następującymi sieciami handlowymi:

 Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.,

 Castorama Polska sp. z o.o.,

 Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. i Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o.

reprezentowane przez OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.,

 Praktiker Polska sp. z o.o.,

 NOMI S.A.

 Bricoman Polska sp. z o.o.,

 Komfort sp. z o.o.

Główni odbiorcy zagraniczni to:

 BYGGmax AB (rynek szwedzki),

 Roland Byggevarer AS (rynek duński),

 Optimera AS (rynek norweski, estoński),

 Energy E 2 A/S,

 Baulog Sernice GmbH (rynek niemiecki),

 Mayer-Holz Parkettindustrie GmbH (rynek austryjacki),

 SA Bricoman,

 Mondo Investments LTD. Co.,

 OOO Stroitelnyje Materialy-Terminal (rynek białoruski, rosyjski),

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 25

 Magnet Ltd.,

 Senuku Prekybos Centras UAB (rynek litewski),

 Skanska Group Purchasing AB,

 Ukrainskij Parkietnyj Dim sp. z o.o. (rynek ukraiński),

 Ascona Ltd.,

 Hellweg Die Profi – Baumärkte GmbH & Co. KG (rynek niemiecki),

 Praktiker Bau – und Heimwerkermärkte AG (rynek niemiecki),

 Fritzøe Engros AS,

 Kingfisher Sourcing Poland,

 TAWA (rynek amerykański).

Firma Barlinek S.A. nie wykazuje uzależnień od kluczowych odbiorców. Dostarcza swoje

produkty do wielu odbiorców w różnych krajach, co zabezpiecza ją przed ryzykiem

uzależnienia się od pojedynczego odbiorcy.

Grupa Kapitałowa ogranicza ryzyko uzależnienia od odbiorców poprzez dywersyfikacje

sprzedaży swoich produktów i towarów.

4.3 Natężenie walki konkurencyjnej.

Głównymi konkurentami firmy Barlinek są:

 Baltic Wood SA – jest producentem głownie trójwarstwowego parkietu

panelowego. Firma należy do grupy kapitałowej Nowy Styl – producenta bogatej

kolekcji mebli, krzeseł, sof, rozwiązań dla biur, systemów siedzisk stadionowych

i audytoryjnych – posiadającego 3500 dystrybutorów w ponad 60 krajach. Baltic

Wood powstał w 1999 roku. Zakład produkcyjny oraz siedziba główna firmy

zlokalizowane są w Jaśle, biura handlowe znajdują się w Krakowie, Jaśle oraz

Nowym Jorku (USA).;

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 40 pages

Pobierz dokument