Do czego służy efekt dzwigni finansowej - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Do czego służy efekt dzwigni finansowej - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (99 KB)
1 strona
507Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: efekt dzwigni finansowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Do czego służy efekt dzwigni finansowej?

Pozwala na porównania rentowności kapitału własnego z rentownością

kapitału łącznego tj. zysku netto lub brutto powiększonego o odsetki z kapitału obcego do kapitału łącznego.

Mówiąc o strukturze kapitału trzeba powiedzieć, że dla każdego

przedsiębiorstwa ważne jest kształtowanie poziomu udziału środków

własnych (środków właściciela) i obcych (środków kredytodawców). Do jakiej granicy powinno się wykorzystywać obce środki w celu

max zysku?

Wykorzystanie środków obcych do pomnażania zysków jest wskazane

tylko do poziomu nie zagrażającego równowadze firmy. Jak oblicza się efekt dzwigni finansowej (EDF)?

Rentowność kapitału własnego EDF =

Rentowność kapitału łącznego

Zależności:

Jeśli stopa oprocentowania kapitału obcego będzie niższa (<) od stopy netto kapitału łącznego to przedsiębiorstwo będzie miało korzyść

finansową w postaci pozytywnego efektu dzwigni finansowej.

I wtedy osiąga większy zysk niż gdyby wykorzystywało wyłącznie kapitał

własny. W rezultacie rentowność kapitału własnego rośnie tym silniej im mniejszy

jest jego udział w łącznym kapitale firmy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument