Pytania z postepowania karnego - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Pytania z postepowania karnego - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (113 KB)
3 strony
912Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii przedstawiające pytania z postepowania karnego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

1. podział przesłanek procesowych, 2. która przesłanka nazywana jest faktyczną, 3. przymus adwokacki, 4. funkcje(nie cele!) środków zapobiegawczych, 5. śmierć strony, 6. list gończy a poszukiwanie, 7. wariograf !, 8. apelacja 9. kasacja,, 10. wyrok łączny, 11. ułaskawienie-skąd się wywodzi!, 12. funkcje aktu oskarzenia, 13. funkcja pozaprocesowa tymczasowego aresztowania!, 14. podjęcie a wznowienie postępowania przygot., 15. czynnosci sądowe/procesowe w postępowaniu przygotowawczym, 16. zakaz reformationis in peius, 17. zażalenie, 18. dewolutywność, 19. suspensywność, 20. gwarancje procesowe(przykłady!), 21. zasady procesowe, def i podziały 22. analogia, 23. akt łaski a amnestia i abolicja, 24. konsumpcja skargi publicznej, 25. oskarzenie wzajemne, 26. oddanie pod sąd, 27. oskrżyciel posiłkowy, 28. zakazy dowodowe, 29. tajemnica zawodowa, 30. sprzeciwy, 31. warunkowe umorzenie post., 32. środki odwoławcze, 33. reguły ne peius, 34. czynnosci niecierpiace zwłoki, 35. tymczasowe aresztowanie(terminy!!!!!dość trudne pytanie uważajcie żeby sie nie pogubić), 36. wniosek o skazanie bez rozprawy, 37. wyrok na posiedzeniu, 38. wyrok nakazowy, 39. skład sądu, 40. właściwość przemienna, 41. eksperyment procesowy, 42. protokoły 43. terminy, 44. świadek koronny i incognito, 45. poręczenie, 46. list żelazny, 47. kary porządkowe, 48. konwalidacja a konwersja!, 49. obrońca, 50. cele post.przygotowawczego, 51. róznice miedzy sledztwem a dochodzeniem, 52. organy prowadzace sledztwo, 53. opinia bieglego w post.przygotowawczym, 54. umorzenie z powodu niepoczytalności!, 55. prywatny akt oskarzenia,sporządzony przez Policje(?),

docsity.com

56. zwrot skargi a zwrot sprawy, 57. dobrowolne poddanie sie karze, 58. quasi strona !, 59. uzasadnienie wyroku, 60. immunitety, 61. cofniecie srodka odowoławczego, 62. gravamen(?), 63. przestepstwa wnioskowe(np:scigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej), 64. wyłaczenie sedziego, 65. od kiedy mamy prokuratora w postępowaniu, 66. podsłuch przed i procesowy , 67. zarzuty, 68. zamkniecie śledztwa, 69. odroczenie a przerwa, 70. uzupełnienie wyroku, 71. swoboda wypowiedzi a swobodne wypowiedzenie sie, 72. zatrzymanie, 73. sposoby nabycia statusu podejrzanego, 74. proces wpadkowy, 75. pomoc sądowa, 76. jawność, 77. powództwo cywilne 78. przedstawienie i zmiana zarzutów 79. uprawnienia pokrzywdzonego 80. ENA a ekstradycja 81. mediacja art. 23a 82. status obrońcy i koncepcje z tym związane 83. nieważność orzeczeń wobec osób represjonowanych(?) 84. oddalenie wniosków dowodowych 85. pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania 86. quasi list żelazny 87. dowody, definicja i podziały 88. interwenient i odpowiedzialny posiłkowo 89. wznowienie postępowania karnego na niekorzyść oskarżonego 90. obrona z urzędu 91. poręczenie 92. sprzeciwy 93. pokrzywdzony jako quasi strona 94. termin przy odszkodowaniu za niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie 95. oskarżyciel subsydiarny i uboczny 96. cofnięcie skargi oskarżyciela w postępowaniu sądowym 97. postępowanie uproszczone (wymienić 5 elementów je przyspieszające) 98. immunitety 99. tryb ścigania w częsći wojskowej, prywatny i na wniosek dowódcy 100. właściwość sądów wojskowych 101. postępowanie zażaleniowe 102. udział stron w czynnościach śledztwa i dochodzenia 103. umorzenie absorpcyjne 104. przedmiot postępowania karnego 105. kiedy sąd odwoławczy orzeka poza granicami środka zaskarżenia 106. czynności sprawdzające a niecierpiące zwłoki 107. różnice między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym 108. czynny żal w postepowaniu karnoskarbowym 109. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w kks 110. właściwość funkcjonalna

docsity.com

111. udowodnienie a uprawdopodobnienie Ponadto z KK: • warunkowe umorzenie postępowania • warunkowe zawieszenie wykonania kary • powrót do przestępstwa • zbieg przestępstw • kara łączna • środki zabezpieczające 

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument